Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK TAHUN 3
Hari
Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Khamis
7 Januari 2016
4.40 5.40 pm
3 Cemerlang

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Nombor Bulat hingga 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


1.1 Menamakan dan menentukan nilai nombor.

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


i.
Menamakan nilai nombor hingga 10 000
a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam
perkataan
b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam
bentuk angka
c) Memadan angka dengan namanya dalam
perkataan.

Aktiviti

a) Penerangan guru
b) Aktiviti menyambung titik.
c) Mengedarkan kad perkataan dan minta murid
menyebut perkataan yang tertulis pada kad.
d) Aktiviti dalam kumpulan
e) Latihan bertulis.

BBM

Kad perkataan, buku teks, buku tulis

Sikap dan Nilai

Bekerjasama dan saling membantu

Impak

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK TAHUN 3
Hari
Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Selasa
5 Januari 2016
4.40 5.40 pm
3 Bestari

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Nombor Bulat hingga 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


1.1 Menamakan dan menentukan nilai nombor.

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


ii.
Menamakan nilai nombor hingga 10 000
d) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam
perkataan
e) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam
bentuk angka
f) Memadan angka dengan namanya dalam
perkataan.

Aktiviti

f) Penerangan guru
g) Aktiviti menyambung titik.
h) Mengedarkan kad perkataan dan minta murid
menyebut perkataan yang tertulis pada kad.
i) Aktiviti dalam kumpulan
j) Latihan bertulis.

BBM

Kad perkataan, buku teks, buku tulis

Sikap dan Nilai

Bekerjasama dan saling membantu

Impak

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK TAHUN 3
Hari
Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Khamis
7 Januari 2016
2.50 3.50 pm
3 Bestari

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Nombor Bulat hingga 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


1.1 Menamakan dan menentukan nilai nombor.

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


ii)
Menamakan nilai nombor hingga 10 000
a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang
disebut dengan menggunakan
perwakilan objek, gambar, garis nombor
dan abacus.
b) Menyusun kumpulan objek kad gambar
dan kad angka mengikut tertib menaik
dan menurun
c) Membandingkan dua nombor dan
menyebut sebarang nombor yang
terletak diantaranya.

Aktiviti

BBM

a) Penerangan guru
b) Mengedarkan kad gambar dan meminta murid
menyusun nombor mengikut susunan menaik dan
menurun.
c) Melakar peta minda.
d) Aktiviti dalam kumpulan
e) Latihan bertulis.

Kad perkataan,kad perkataan, buku teks, buku tulis

Sikap dan Nilai

Bekerjasama dan saling membantu

Impak

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK TAHUN 3
Hari
Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Jumaat
8 Januari 2016
4.40 5.40 pm
3 Bestari

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Nombor Bulat hingga 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


1.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor.

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


i) Membilang nombor dalam linkungan 10 000 secara
ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam
lingkungan 10 000 secara
a) Seribu-seribu
b) Serratus-seratus
c) Sepuluh-sepuluh
d) Satu-satu, dua-dua hingga Sembilansembilan secara tertib menaik dan
menurun.

Aktiviti

a)
b)
c)
d)

Penerangan guru
Soal jawab bersama murid
Aktiviti kumpulan
Latihan bertulis

BBM

Kad perkataan, buku teks, buku tulis

Sikap dan Nilai

Bekerjasama dan saling membantu

Impak

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK TAHUN 3
Hari
Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Isnin
11 Januari 2016
4.40 5.40 pm
3 Cemerlang

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Nombor Bulat hingga 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


1.1 Menamakan dan menentukan nilai nombor.

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


iii)
Menamakan nilai nombor hingga 10 000
d) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang
disebut dengan menggunakan
perwakilan objek, gambar, garis nombor
dan abacus.
e) Menyusun kumpulan objek kad gambar
dan kad angka mengikut tertib menaik
dan menurun
f) Membandingkan dua nombor dan
menyebut sebarang nombor yang
terletak diantaranya.

Aktiviti

a) Penerangan guru
b) Mengedarkan kad gambar dan meminta murid
menyusun nombor mengikut susunan menaik dan
menurun.
c) Melakar peta minda.
d) Aktiviti dalam kumpulan

e) Latihan bertulis.

BBM

Kad perkataan,kad perkataan, buku teks, buku tulis

Sikap dan Nilai

Bekerjasama dan saling membantu

Impak

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK TAHUN 3
Hari
Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Selasa
12 Januari 2016
4.40-5.40 pm
3 Bestari

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Nombor Bulat hingga 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


1.4 Menentukan nilai tempat

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


i)
Menamakan nilai tempat agi setiap digit dalam
sebarang nombor hingga 10 000
ii)
Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor
hingga 10 000
iii)
Mencerakinkan sebarang nombor dalam:
a) Sebutan ribu, ratus , puluh dan sa
b) Bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap
digit

Aktiviti

a) Penerangan guru
b) Murid menyebut nombor pada kad imbasan
c) Menjelaskan kepada murid mengenai nilai tempat
dan nilai digit.
d) Aktiviti dalam kumpulan
e) Latihan bertulis

BBM

Kad perkataan, buku teks, buku tulis

Sikap dan Nilai

Bekerjasama dan saling membantu

Impak

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK TAHUN 3
Hari
Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Rabu
13 Januari 2016
2.20 3.20 pm
3 Cemerlang

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Nombor Bulat hingga 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


1.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor.

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


j) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara
ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam
lingkungan 10 000 secara
a) Seribu-seribu
b) Serratus-seratus
c) Sepuluh-sepuluh
d) Satu-satu, dua-dua hingga Sembilansembilan secara tertib menaik dan
menurun.

Aktiviti

a)
b)
c)
d)

Penerangan guru
Soal jawab bersama murid
Aktiviti kumpulan
Latihan bertulis

BBM

Kad perkataan, buku teks, buku tulis

Sikap dan Nilai

Bekerjasama dan saling membantu

Impak

Hari
Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Khamis
14 Januari 2016
4.40-5.40 pm
3 Cemerlang

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Nombor Bulat hingga 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


1.4 Menentukan nilai tempat

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


a) Menamakan nilai tempat agi setiap digit dalam
sebarang nombor hingga 10 000
b) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga
10 000
c) Mencerakinkan sebarang nombor dalam:
i)
Sebutan ribu, ratus , puluh dan sa
ii)
Bentuk panjang yang menunjukkan nilai
setiap digit

Aktiviti

f) Penerangan guru
g) Murid menyebut nombor pada kad imbasan
h) Menjelaskan kepada murid mengenai nilai tempat
dan nilai digit.
i) Aktiviti dalam kumpulan
j) Latihan bertulis

BBM

Kad perkataan, buku teks, buku tulis

Sikap dan Nilai

Bekerjasama dan saling membantu

Impak

Hari
Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Khamis
14 Januari 2016
2.50-3.50 pm
3 Bestari

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Nombor Bulat hingga 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


1.6 Membundarkan sebarang nombor

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


a) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000
kepada puluh , ratus dan ribu yang terdekat.

Aktiviti

BBM

a) Penerangan guru
b) Menjelaskan kepada murid cara untuk
membundarkan nombor berdasarkan garis nombor
c) Soal jawab bersama murid
d) Aktiviti kumpulan
e) Latihan bertulis

buku teks, buku tulis

Sikap dan Nilai

Bekerjasama dan saling membantu

Impak

Hari
Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Rabu
20 Januari 2016
2.20-3.20 pm
3 Cemerlang

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Nombor Bulat hingga 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


1.6 Membundarkan sebarang nombor

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000
kepada puluh , ratus dan ribu yang terdekat.

Aktiviti

a) Penerangan guru
b) Menjelaskan kepada murid cara untuk
membundarkan nombor berdasarkan garis
nombor
c) Soal jawab bersama murid
d) Aktiviti kumpulan
e) Latihan bertulis

BBM

buku teks, buku tulis

Sikap dan Nilai

Bekerjasama dan saling membantu

Impak

Hari
Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Jumaat
22 Mac 2016
4.40 5.40
3 Bestari

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Darab dalam Lingkungan 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


Mengulangkaji kemahiran yang telah dipelajari.

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


Membuat latihan ulangkaji yang diberi dalam masa yang
ditetapkan.

Aktiviti

a) Penerangan guru
b) Meminta murid membuat latihan ulangkaji
melalui lembaran kerja yang diberikan.
c) Soal jawab bersama murid
d) Perbincangan jawapan.

BBM

Sikap dan Nilai

Impak

Lembaran kerja.

Yakin