Anda di halaman 1dari 10

Hari

Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Selasa
19 Januari 2016
4.40-5.40 pm
3 Bestari

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Tambah Dalam Lingkungan 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


. 2.1 Menambah sebarang dua nombor

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa
mengumpul semula.

Aktiviti

BBM

Sikap dan Nilai

Impak

a) Penerangan guru
b) Penegasan guru dalam penambahan dan
bentuk ayat matematik dan bentuk lazim
c) Membina nombor dari pada kad nombor dan
meminta murid membentuk dua nombor
kemudian menambah nombor tesebut.
d) Aktiviti dalam kumpulan.
e) Latihan bertulis.

Kad nombor, buku teks, buku tulis

Yakin, Bekerjasama

Hari
Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Khamis
21 Januari 2016
4.40-5.40 pm
3 Cemerlang

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Tambah Dalam Lingkungan 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


. 2.1 Menambah sebarang dua nombor

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa
mengumpul semula.

Aktiviti

BBM

Sikap dan Nilai

Impak

a) Penerangan guru
b) Penegasan guru dalam penambahan dan
bentuk ayat matematik dan bentuk lazim
c) Membina nombor dari pada kad nombor dan
meminta murid membentuk dua nombor
kemudian menambah nombor tesebut.
d) Aktiviti dalam kumpulan.
e) Latihan bertulis.

Kad nombor, buku teks, buku tulis

Yakin, Bekerjasama

Hari
Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Khamis
21 Januari 2016
2.50-3.50 pm
3 Bestari

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Tambah Dalam Lingkungan 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


. 2.1 Menambah sebarang dua nombor

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


(ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit
dengan mengumpul semula dari:
(a) sa ke puluh,
(b) puluh ke ratus,
(c) ratus ke ribu,
(d) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu hingga
10 000.

Aktiviti

BBM

Sikap dan Nilai

Impak

a) Penerangan guru
b) Penegasan guru dalam penambahan dan
bentuk ayat matematik dan bentuk lazim
serta proses penambahan yang betul.
c) Murid membuat soalan penambahan yang
diberikan di papan tulis.
d) Aktiviti dalam kumpulan.
e) Latihan bertulis.

buku teks, buku tulis

Yakin, Bekerjasama

Hari
Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Khamis
4 Februari 2016
4.40-5.50 pm
3 Cemerlang

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Tambah Dalam Lingkungan 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


. 2.2 Menambah sebarang tiga nombor

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


(i)
Menambah sebarang tiga nombor hingga empat
digit tanpa mengumpul semula

Aktiviti

BBM

Sikap dan Nilai

Impak

a) Penerangan guru
b) Penegasan guru dalam penambahan dan
bentuk ayat matematik dan bentuk lazim
serta proses penambahan yang betul.
c) Murid membuat soalan penambahan yang
diberikan di papan tulis.
d) Aktiviti dalam kumpulan.
e) Latihan bertulis.

buku teks, buku tulis

Yakin, Bekerjasama

Hari
Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Isnin
1 Februari 2016
4.40-5.50 pm
3 Cergas

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Tambah Dalam Lingkungan 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


. 2.2 Menambah sebarang tiga nombor

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


(ii)
Menambah sebarang tiga nombor hingga empat
digit dengan mengumpul semula
a) Sa ke puluh
b) Puluh ke ratus
c) Ratus ke ribu
d) Sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu ,
hasil tambahnya hingga 10 000.

Aktiviti

BBM

Sikap dan Nilai

f) Penerangan guru
g) Penegasan guru dalam penambahan dan
bentuk ayat matematik dan bentuk lazim
serta proses penambahan yang betul.
h) Murid membuat soalan penambahan yang
diberikan di papan tulis.
i) Aktiviti dalam kumpulan.
j) Latihan bertulis.

buku teks, buku tulis

Yakin, Bekerjasama

Impak

Hari
Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Rabu
27 Januari 2016
2.20-3.20 pm
3 Cemerlang

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Tambah Dalam Lingkungan 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


. 2.1 Menambah sebarang dua nombor

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa
mengumpul semula.

Aktiviti

BBM

Sikap dan Nilai

Impak

a) Penerangan guru
b) Penegasan guru dalam penambahan dan
bentuk ayat matematik dan bentuk lazim
c) Membina nombor dari pada kad nombor dan
meminta murid membentuk dua nombor
kemudian menambah nombor tesebut.
d) Aktiviti dalam kumpulan.
e) Latihan bertulis.

Kad nombor, buku teks, buku tulis

Yakin, Bekerjasama

Hari
Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Rabu
17 Februari 2016
2.50-3.50 pm
3 Cergas

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Tambah Dalam Lingkungan 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


2.3 Menyelesaikan masalah tambah yang hasil tambahnya
dalam lingkungan 10 000

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


(i)
Mereka cerita berdasarkan ayat matematik
tambah yang diberi.
(ii)
Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan
penambahan hingga tiga nombor.

Aktiviti

BBM

Sikap dan Nilai

Impak

a) Penerangan guru
b) Meminta murid membina cerita berdasarkan
kad cerita yang diberi.
c) Bimbing murid mereka cerita.
d) Aktiviti dalam kumpulan.
e) Latihan bertulis.

Kad cerita, buku teks, buku tulis

Berdisiplin, Bekerjasama, Rajin

Hari
Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Jumaat
29 Januari 2016
4.40-5.40 pm
3 Bestari

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Tambah Dalam Lingkungan 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


2.3 Menyelesaikan masalah tambah yang hasil tambahnya
dalam lingkungan 10 000

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:.


( i) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan
penambahan hingga tiga nombor.

Aktiviti

BBM

Sikap dan Nilai

a) Penerangan guru
b) Meminta murid membina cerita berdasarkan kad
cerita yang diberi.
c) Bimbing murid mereka cerita.
d) Aktiviti dalam kumpulan.
e) Latihan bertulis.

Kad cerita, buku teks, buku tulis

Berdisiplin, Bekerjasama, Rajin

Impak

Hari
Tarikh
Masa
Kelas

:
:
:
:

Khamis
28 Januari 2016
4.40-5.40 pm
3 Cemerlang

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Tambah Dalam Lingkungan 10 000

Standart
Kandungan

Murid dibimbing untuk:


. 2.1 Menambah sebarang dua nombor

Standart
Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


(ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit
dengan mengumpul semula dari:
(a) sa ke puluh,
(b) puluh ke ratus,
(c) ratus ke ribu,
(d) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu hingga
10 000.

Aktiviti

a) Penerangan guru
b) Penegasan guru dalam penambahan dan
bentuk ayat matematik dan bentuk lazim
serta proses penambahan yang betul.
c) Murid membuat soalan penambahan yang
diberikan di papan tulis.
d) Aktiviti dalam kumpulan.
e) Latihan bertulis.

BBM

Sikap dan Nilai

Impak

buku teks, buku tulis

Yakin, Bekerjasama