Anda di halaman 1dari 2

Peta Buih

-Menerangkan sesuatu dengan


menggunakan kata sifat

Peta bulatan
-Mendefinisikan sesuatu mengikut
konteks

Peta Dakap
-Untuk membincangkan proses pemikiran
sebahagian daripada keseluruhan
terhadap sesuatu perkara atau tajuk yang
dibincangkan

Peta Buih Berganda


-Untuk membanding beza sesuatu
idea atau peristiwa

Teknik I-Think

Peta Alir
-Menunjukkan urutan peristiwa
dan garis masa

-mempertingkatkan dan
membudayakan kemahiran
berfikir dalam kalangan murid ke
arah menghasilkan murid
berinovatif.
Peta Pelbagai Alir
-Untuk menggambarkan analisis sebab dan
akibat kerana dapat memberi gambaran
keseluruhan terhadap sesuatu isu
Sebab

Kesan

Peta Titi
-untuk membuat analogi dan
juga menunjukkan perhubungan
yang sama dan mencari faktor
perhubungan

Isu

Peta Pokok
-Membuat pengkelasan terhadap
sesuatu perkara atau tajuk