Anda di halaman 1dari 2

PENGEKOSAN KAIZEN

Definisi : Kaizen mula diperkenalkan di Jepun. Perkataan Kaizen sendiri


membawa maksud penambahbaikan secara berterusan di dalam bahasa Jepun.
Pengekosan Kaizen adalah suatu proses pengurangan kos secara berterusan
yang berlaku selepas proses reka bentuk produk dan dalam proses pengeluaran.
Pengurangan kos boleh berlaku ke atas pembekal , atau melaksanakan reka
bentuk produk yang lebih nurah, atau mengurangkan kos bahan buangan.
Apabila membangunkan produk baru di Amerika Syarikat, pendekatan yang
pertama dilakukan adalah proses reka bentuk produk dan kemudian mengira kos
produk menggunakan pendekatan kos standard. Kos standard hanya mengambil
kira bahan langsung, buruh langsung, dan overhed standard dimana ketiga-tiga
elemen ini akan dijumlahkan, dan hasil jumlah tersebut adalah kos produk baru.
Jika kos produk baru tersebut terlalu tinggi, produk ini akan memberikan
keuntungan yang kecil kepada syarikat atau memberikan kerugian kepada
syarikat. Pendekatan kepada pengekosan standard yang digunakan telah
dipersoalkan dalam persekitaran pembuatan hari ini.
Pengekosan Kaizen adalah teknik Jepun yang digunakan untuk mengurus kos
dalam perancangan dan reka bentuk produk ini dan kaedah ini telah digunakan
oleh beberapa syarikat Jepun selama lebih dua puluh tahun. Ia kini digunakan
secara meluas di Jepun dalam pelbagai industri seperti elektronik, jentera
ketepatan, dan kereta. Objektifnya utama pengekosan Kaizen adalah untuk
mengurangkan
kos semasa dengan menggunakan
pelbagai
kaedah
pemanbahbaikan seperti analisis fungsian bagi setiap kemudahan pembuatan.
Standard Costing vs. Kaizen Costing
Standard Costing Concepts

Cost control system.


Assume current manufacturing conditions.
Meet cost performance standards.

Kaizen Costing Concepts

Standard Costing Techniques

Standards are set annually or semiannually.


Cost variance analysis involving standard
costs and actual costs.
Investigate and respond when standards
are not met.

Cost reduction system.


Assume continuous improvement in
manufacturing.
Achieve cost reduction targets.
Kaizen Costing Techniques

Cost reduction targets are set and applied


monthly.
Continuous improvement (Kaizen) is
implemented during the year to attain
target profit or to reduce the gap between
target profit and estimated profit.
Cost variance analysis involving target
Kaizen costs and actual cost reduction
amounts.
Investigate and respond when target
Kaizen amounts are not attained.

Kaedah-kaedah yang sentiasa dikaitkan dengan Pengekosan Kaizen adalah Just


In Time (JIT), Kanban dan juga 5S. JIT adalah satu sistem yang mengawal kos
untuk inventori. Syarikat boleh mengurangkan kos-kos yang terlibat dalam
penyimpangan inventori seperti kos gudang, kos menunggu inventori dan
pelbagai kos lain yang melibatkan inventori.
5S pula adalah satu sistem amalan penjagaan kebersihan tempat kerja dan
merupakan satu alat peningkatan produktiviti juga diperkenalkan di Jepun oleh
Dr. Thuchiya. 5S adalah singkatan untuk Seiri (sisih), Seiton (susun), Seiso
(Sapu), Seiketsu (seragam), dan Shitsuke (sentiasa amal). Sisih bermaksud
melupuskan barang-barang yang tidak boleh digunakan lagi. Susun pula
bermaksud menyususun barang-barang atau fail-fail di tempat yang sepatutnya
dan melabelkan kesemuanya. Manakala sapu pula bermaksud mengemas ruang
pejabat atau tempat kerja selepas menggunakannya. Keempat, seragam
bermaksud melakukan perlabelan untuk fail dan peralatan seperti alat tulis,
komputer, dan sebagainya dan yang terakhir ialah sentiasa amal bermaksud
sentiasa melakukan 5S ini.