Anda di halaman 1dari 3

PENOLONG KANAN PETANG

Guru Penolong Kanan Petang bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam mentadbir sekolah sesi petang.
1.

Bidang Tugas

1.1.

Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar, Guru Penolong Kanan 1,

1.2

Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.

1.3

Bertanggungjawab kepada Guru Besar di dalam mentadbir semua aspek

Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan Guru Penolong, Kanan Kokurikulum.

pengurusan sekolah bagi sidang petang.


1.4

Membantu mengeratkan hubungan dia antara guru-guru sidang pagi dan petang.

1.5

Membantu Guru Besar menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran .

1.6

Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan pengurusan sekolah.

2.

SENARAI TUGAS

2.1

Kurikulum

2.1.1

Membantu di dalam hal pengajaran dan pembelajaran bagi sidang petang.

2.1.2

Menyusun Jadual Waktu Induk serta menyediakan Jadual Waktu Gantian.

2.1.3

Menyelaras Penggunaan Pusat Sumber, pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan kelas


bimbingan dan Kelas Pemulihan.

2.1.4

Menyelaras pengurusan ujian dan peperiksaan sekolah.

2.2

Kokurikulum

2.2.1

Menyelaras kegiatan pakaian seragam, persatuan dan kelab sukan dan permainan bagi sidang petang.

2.3

Disiplin, Bimbingan dan Kaunseling

2.3.1

Menyelaras semua jenis tindakan disiplin.

2.3.2

Menyelaras aktiviti Bimbingan dan Kaunseling.

2.3.3

Melaksanakan peraturandan undang-undang sekolah serta mengawas keselamatan murid sidang


petang.

2.4

Program keselamatan dan Perlindungan Murid.

2.4.1

Mempastikan langkah-langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah sentiasa dilaksanakan.

2.5

Pentadbiran

2.5.1

Merekodkan segala jenis cuti yang di ambil oleh guru-guru sidang petang.

2.5.2

Menyelaras kerja-kerja kakitangan pejabat dan pekerja am sekolah bagi sidang petang.

2.5.3

Membantu merancang Takwim Sekolah.

2.5.4

Membantu merancang penyediaan anggaran belanjawan Tahunan sekolah.

2.5.5

Menyemak buku kedatangan murid sidang petang.

2.5.6

Menguruskan hal-hal kemasukan dan pertukaran murid sidang petang.

2.5.7

Menguruskan hal-hal pinjaman dan pemulangan buku SPBT.

2.5.8

Membantu dalam hal=hal berkaitan dengan penyenggaraan bangunan, keelamatan, kebersihan dan
kecerian sekolah sidang petang.

2.6

Tugas-tugas lain

2.6.1

Menganggotai Jawatankuasa yang diarah oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

2.4.2

Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

Anda mungkin juga menyukai