Anda di halaman 1dari 2

TAKWIM TAHUNAN KELAB SUKAN SEKOLAH BOLA

SEPAK
SK KANCHONG TENGAH

Bil

Bulan

JANUAR
I

Mingg
u
1

Tarikh

Tindakan

Mesyuarat Agung Kokurikulum

Menulis minit mesyuarat


Organisasi kelab sukan
Tugas-tugas jwatankuasa kelab
sukan
Pengenalan bola sepak
-sejarah bola sepak
-permainan
Peraturan dan undang-undang
permainan bola sepak

EN. MUHD FAIZ/ EN.


MOHD KHAIRUL
KHAIRI/EN TARMIZI
EN. MUHD FAIZ/ EN.
MOHD KHAIRUL
KHAIRI/EN TARMIZI

2
3
3

Ukuran
-ukuran padang

Peralatan dan pakaian

Pengelolaan kejohanan / system


pertandingan
- Pertandingan kalah matui
- Pertandingan liga
- Carta keputusan
pertandingan
Peraturan dan undang-undang
bola sepak

FEBRU
ARI

MAC

Aktiviti memanaskan dan badan


dan aktiviti gerak kendur

Teknik hantaran mengelecek


-halang hantaran

Teknik hantaran jauh


-permainan

APRIL

EN. MUHD FAIZ/ EN.


MOHD KHAIRUL
KHAIRI/EN TARMIZI
EN. MUHD FAIZ/ EN.
MOHD KHAIRUL
KHAIRI/EN TARMIZI
EN. MUHD FAIZ/ EN.
MOHD KHAIRUL
KHAIRI/EN TARMIZI
EN. MUHD FAIZ/ EN.
MOHD KHAIRUL
KHAIRI/EN TARMIZI
EN. MUHD FAIZ/ EN.
MOHD KHAIRUL
KHAIRI/EN TARMIZI

EN. MUHD FAIZ/ EN.


MOHD KHAIRUL
KHAIRI/EN TARMIZI
EN. MUHD FAIZ/ EN.
MOHD KHAIRUL
KHAIRI/EN TARMIZI
EN. MUHD FAIZ/ EN.
MOHD KHAIRUL
KHAIRI/EN TARMIZI
EN. MUHD FAIZ/ EN.
MOHD KHAIRUL
KHAIRI/EN TARMIZI

TAKWIM TAHUNAN KELAB SUKAN SEKOLAH BOLA


SEPAK
SK KANCHONG TENGAH
4

Peraturan dan undang-undang


Permainan bola sepak

Teknik hantaran
-menuju sasaran
-permainan kecil
Teknik hantaran lantun
-lantun berpasangan
-permainan kecil
Teknik menanduk
-permainan ke cil

MEI

JULAI

2
2
2
2

Teknik menjaring
-mengelecek
-permainan kecil
Teknik menjaring
-permainan kecil
Tek nik hantaran jauh
-permainan kecil

EN. MUHD FAIZ/ EN.


MOHD KHAIRUL
KHAIRI/EN TARMIZI
EN. MUHD FAIZ/ EN.
MOHD KHAIRUL
KHAIRI/EN TARMIZI
EN. MUHD FAIZ/ EN.
MOHD KHAIRUL
KHAIRI/EN TARMIZI
EN. MUHD FAIZ/ EN.
MOHD KHAIRUL
KHAIRI/EN TARMIZI
EN. MUHD FAIZ/ EN.
MOHD KHAIRUL
KHAIRI/EN TARMIZI
EN. MUHD FAIZ/ EN.
MOHD KHAIRUL
KHAIRI/EN TARMIZI
EN. MUHD FAIZ/ EN.
MOHD KHAIRUL
KHAIRI/EN TARMIZI