Anda di halaman 1dari 1

Jawapan Bahasa Melayu Pemahaman

Bahagian A (20 X 1% = 20%)


1.B
6. B
11.A
2.A
7. C
12.B
3.C
8. C
13.A
4.B
9.A
14.B
5.A
10.C
15.A

Tahun 3 Penilaian 1
16. C
17.A
18.C
19.B
20.A

BAHAGIAN B
21. a) Dia
di
Pada
Sana (setiap jawapan 2% kalau salah ejaan atau
tanda baca tolak m)
b) diftong- cakoi limau pantai
vokal berganding duit
luas
kaunter
22. Terima kasih
23. hidup bekerjasama
24.a) bekerjasama / cintai alam sekeliling / menjaga
kebersihan
b)murah hati
25. 1)Perpustakaan Awam Taman Perling
2)majalah , kamus, buku rujukan , novel
3)Kemudahan komputer
4)Kita perlu mematuhi peraturan perpustakaan supaya
menghormati pengguna lain yang membuat rujukan di
situ.