Anda di halaman 1dari 7

Lampiran A

Bahagian belakang dan hadapan Kad Tikrar XOX

PERATURAN PERMAINAN KAD TIKRAR XOX

1) Setiap kumpulan mempunyai 2 orang pemain dan masing-masing mendapat 6


kad yang terdapat simbol yang berlainan sama ada X atau O
2) Sebelum bermain pemain melakukan tikrar dengan melihat kad sebanyak 3
kali dan tanpa melihat kad sebanyak 3 kali
3) Semasa bermain pemain memperdengarkan ayat kepada pasangan secara
bergilir-gilir
4) Pemain yang berjaya memperdengarkan bacaan diminta meletakkan satu
simbol pada papan permainan yang bergrid 3x3
5) Setiap pemain perlu mendapatkan XXX atau OOO sama ada secara menegak,
melintang atau menyerong dari kiri atau kanan untuk memenangi permainan
6) Pemain digalakkan bekerjasama melengkapkan ayat bersama pasangan
7) Pada akhir permainan setiap pemain atau pserta permainan melakukan
tasmik di hadapan guru

Kumpulan responden lelaki sedang bermain Kad Tikrar XOX dalam pengajaran
dan pembelajaran hafazan surah al-Humazah

Kumpulan responden perempuan sedang bermain Kad Tikrar XOX dalam


pengajaran dan pembelajaran hafazan surah al-Humazah

Lampiran B
Borang Pemerhatian

Bi

Tingkah Laku Murid

Responden

Bilangan

responde
n
R1

Memberikan tumpuan terhadap ayat

yang hendak dihafaz


Gangguan rakan semasa menghafaz

Tidak bertukar kalimah yang hampir

sama sebutan
Mampu membaca dengan mengikut
urutan ayat yang betul.

Lampiran C

R2

R3

R4

Temubual
1) TB1: Apa perasaan kamu apabila menggunakan Kad Tikrar XOX semasa
menghafaz surah al-Humazah? Kenapa?
R1:
R2:
R3:
R4:
2) TB2: Cuba ceritakan kepada ustazah bagaimana kamu menghafaz
mengggunakan Kad Tikrar XOX?
R1:
R2:
R3:
R4:
3) TB3: Adakah kamu mahu menggunakan Kad Tikrar XOX ini untuk
hafaz surah pendek yang lain? Mengapa?
R1:
R2:
R3:
R4:
Lampiran D

_______________________:Nama /
_____________________ :Kelas /
:
.
.
ARAHAN: Suaikan potongan-potongan ayat yang berikut dengan jawapan
yang betul. Kemudian, tulis semula ayat-ayat menjadi surah yang lengkap


.1
_______

_______
.2


_______ .3

_________
.4


________
.5

.6 ________

__________.7

.8 ________

________
.9

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________