Anda di halaman 1dari 2

Ruj.

Kami: XEE5019/008/
Tarikh : 18 Februari 2016
Kepada:
IBU BAPA/ PENJAGA
PELAJAR
SMK ABDUL RAHIM, KUDAT
Tuan,
MAKLUMAN PEMBERIAN BANTUAN BKAP 1M
Adalah saya diarahkan menarik perhatian tuan berhubung dengan perkara di atas.
02.
Sukacita dimaklumkan bahawa anak / jagaan tuan / puan telah layak menerima wang bantuan
BKAP 1M tahun 2016.
03.
Sehubungan itu, pemberian bantuan BKAP 1M akan diagihkan kepada pelajar melalui ibu bapa/
penjaga masing-masing pada 22 Februari 2016. Ibu bapa / penjaga dikehendaki membawa bersama
dokumen asal yang berikut :
3.1 Surat beranak atau kad pengenalan pelajar
3.2 Kad pengenalan ibu bapa/ penjaga
04.

Jadual pemberian bantuan tersebut adalah seperti berikut :

Tarikh

Kelas

Masa

Tempat

22 Febuari 2016 (Isnin)

Pendidikan Khas,
Tingkatan 1 hingga
Tingkatan 5

10.30 pagi hingga


1.00 tengahari

Di kelas masingmasing

05.

Segala perhatian dan kerjasama dari tuan/ puan amatlah dihargai .

Sekian dan terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,

..
(AWANG JAYA BIN AWANG DAMIT)
PENGETUA
SMK ABDUL RAHIM, KUDAT
Sk -Fail