Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

1. Minggu / Hari / Tarikh


2. Kelas / Masa / Matapelajaran
3. Tema / Tajuk / Standard Pembelajaran (KOD)
4. Objektif Pembelajaran

13 / Ahad / 10.4.2016
6 Cerdas / 8.55-9.25 / Pendidikan Kesihatan
1.4, 1.4.1
Murid dapat mengetahui pelbagai jenis dadah.

5. Aktiviti PDP

1. Paparkan gambar pelbagai jenis dadah.


2..Bersoal jawab mengenai jenis dadah.
3.Tunjukkan kemahiran berkata TIDAK dalam pelbagai cara..
4.Rumusan.

6. Elemen Merentas Kurikulum


6.1 Ilmu / Nilai
6.2 EMK / KB / BCB
7. Bahan Bantu Belajar
8. Penilaian PDP / Pentaksiran
9. Refleksi / Impak dan Kerja Rumah

Bekerjasama
Menjana idea / berfikir secara rasional / mencatat nota dengan cara yag betul
Buku teks, modul pengajaran, borang kajian lapangan
Soal jawab, rumusan

1. Minggu / Hari / Tarikh


2. Kelas / Masa / Matapelajaran
3. Tema / Tajuk / Standard Pembelajaran (KOD)
4. Objektif Pembelajaran

13 / Ahad / 10.4.2016
6 Cemerlang / 9.55-10.2 / Pendidikan Kesihatan
1.4, 1.4.1
Murid dapat mengetahui pelbagai jenis dadah.

5. Aktiviti PDP

1. Paparkan gambar pelbagai jenis dadah.


2..Bersoal jawab mengenai jenis dadah.
3.Tunjukkan kemahiran berkata TIDAK dalam pelbagai cara..
4.Rumusan.

6. Elemen Merentas Kurikulum


6.1 Ilmu / Nilai
6.2 EMK / KB / BCB
7. Bahan Bantu Belajar
8. Penilaian PDP / Pentaksiran
9. Refleksi / Impak dan Kerja Rumah

Bekerjasama
Menjana idea / berfikir secara rasional / mencatat nota dengan cara yag betul
Buku teks, modul pengajaran, borang kajian lapangan
Soal jawab, rumusan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


1. Minggu / Hari / Tarikh
2. Kelas / Masa / Matapelajaran
3. Tema / Tajuk / Standard Pembelajaran (KOD)
4. Objektif Pembelajaran

5. Aktiviti PDP

13 / Ahad / 10.4.2016
6 Cemerlang / 11.50-12.50 / Sains
4.1, 4.1.4, 4.1.5
Murid dapat menyenaraikan kelebihan dan kekurangan hidup berkumpulan dan
Bersendirian,
Menyenaraikan faktor persaingan antara haiwan interspesies dan intraspesies
Menyenarikan maksud mutualisme, komensalisme, dan parasitisme
1. Murid menjalankan aktiviti kumpulan berdasarkan tajuk yang diberi
2. Murid membuat pembentangan secara kumpulan.
3. Membuat latihan pengukuhan secara berkumpulan.

6. Elemen Merentas Kurikulum


6.1 Ilmu / Nilai
6.2 EMK / KB / BCB
7. Bahan Bantu Belajar
8. Penilaian PDP / Pentaksiran
9. Refleksi / Impak dan Kerja Rumah

Bekerjasama, Berkomunikasi, Menghargai Alam Sekitar


Kreatif dan Inovatif
Buku teks, nota ulangkaji
Pembentangan kumupulan secara bertulis dan lisan.

1. Minggu / Hari / Tarikh


2. Kelas / Masa / Matapelajaran
3. Tema / Tajuk / Standard Pembelajaran (KOD)
4. Objektif Pembelajaran

13 / Ahad / 10.4.2016
6 Cerdik / 12.50-1.20 / Pendidikan Kesihatan
1.4, 1.4.1
Murid dapat mengetahui pelbagai jenis dadah.

5. Aktiviti PDP

1. Paparkan gambar pelbagai jenis dadah.


2..Bersoal jawab mengenai jenis dadah.
3.Tunjukkan kemahiran berkata TIDAK dalam pelbagai cara..
4.Rumusan.

6. Elemen Merentas Kurikulum


6.1 Ilmu / Nilai
6.2 EMK / KB / BCB
7. Bahan Bantu Belajar
8. Penilaian PDP / Pentaksiran
9. Refleksi / Impak dan Kerja Rumah

Bekerjasama
Menjana idea / berfikir secara rasional / mencatat nota dengan cara yag betul
Buku teks, modul pengajaran, borang kajian lapangan
Soal jawab, rumusan