Anda di halaman 1dari 1

BIODATA AJK PANITIA BAHASA INGGERIS

SK BUKIT JELUTONG
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
TAHUN 2016
1. Nama

2. No kad Pengenalan
3. Gred / DG

____________
: ___________________________________

: DG

4. Mengajar BI Tahun : TAHUN


5. Kelulusan Akademik
_____

Tahun :

6. Kelulusan Ikhtisas :

Tahun :

7. Opsyen

_____

8. Tempoh Mengajar PSV

9. Nombor telefon Bimbit

: ________________

TAHUN___________________

10.Nombor telefon rumah : ______________________


11.Kursus yang dihadiri Tahun 2015/2016 berkaitan :
________________________________________________
________________________________________________
12.Alamat Rumah

: __________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_SELANGOR DARUL EHSAN.____________________________

13.Nama waris terdekat


: _________________________________
14.Nombor telefon waris
: ________________________________________
15.Pengalaman Mengajar Bahasa Inggeris :
Bil
1.

Nama Sekolah
SK BUKIT JELUTONG

Tempoh / Tahun
TAHUN

____