Anda di halaman 1dari 84

BENGKEL STRATEGIK

UPSR

TEKNIK MENJAWAB
SAINS UPSR

OBJEKTIF CERAMAH
Memahami format kertas dan bentuk soalan
Sains UPSR
Meningkatkan pemahaman dan penguasaan
Kemahiran Proses Sains bagi menyelesaikan
masalah sains dengan mudah dan tepat.
Mengetahui dan menggunakan strategi
menjawab soalan Sains UPSR secara
berkesan.
Mencapai matlamat iaitu peringkat A dengan
markah maksimum bagi mata pelajaran Sains.

Bahagian A - 30 soalan objektif


Aneka pilihan
Aneka gabungan
60 markah
Soalan berdasarkan pengetahuan
dan kefahaman Sains Tahun 4, 5
dan 6 dari semua tema.
adonie

HSP Sains mengandungi :Pengetahuan


Kemahiran

Bahagian A 30%
Kemahiran Proses Sains 20%
PEKA
Kemahiran Manipulatif

Sikap Saintifik

Nilai dan Nilai Murni

5 KPS dalam UPSR


Membuat inferens
Meramal
Mengawal pembolehubah
Membuat hipotesis
Mentafsir data

5 KEMAHIRAN MANIPULATIF & 7


KPS DIUJI DALAM PEKA

Memerhati
Mengelas
Mengukur menggunakan nombor
Perhubungan ruang dan masa
Berkomunikasi
Mendefinisi secara operasi
Mengeksperimen

Bahagian B ( 30 minit )
Soalan berbentuk struktur / isi tempat kosong
Bilangan soalan: 3 ke 5 ransangan
Setiap satu ransangan ada
beberapa soalan kecil (a)
hingga (f)
Markah

: 20 markah x 2

Kriteria Penyoalan Bahagian B


Sains UPSR
Inferens

Meramal
1. Ramalan berdasarkan data

1. Bebas Tunggal/Banding

2. Ramalan Ekstrapolasi

2. Terkawal
3. Menjitukan Inferens

Hipotesis
1. Hipotesis Biasa
2. Hipotesis Prinsip

Mentafsir Data
1.Tajuk Penyiasatan
2. Pola/Corak
3. Membuat Hubungan
4. Kesimpulan
5. Rumusan

Mengawal
Pembolehubah
1. Manipulasi
2. Bergerakbalas
3. Malar
4. Dua maklumat

AYAT

JADUAL

BENTUK
SOALAN

GRAF

GAMBARAJAH

AYAT

Sekumpulan murid menjalankan eksperimen dengan


menggunakan empat keping roti yang sama jenis dan saiz,
dititiskan dengan bilangan air yang berbeza. Selepas seminggu
kulat tumbuh pada roti.
JENIS
BAHAN

KEADAAN MENTOL

Menyala

Tidak menyala

Menyala

Tidak menyala

Tinggi
bola di
lepaskan /
cm
Ketinggian
lantunan

JADUAL

15

20

25

30

35

10

14

18

22

26

Bayang-bayang

Lampu suluh

Objek

Bayang-bayang

Lampu suluh Objek


Skrin

Skrin

GAMBARAJAH

Isi padu air


yang
terkumpul (ml)

PB

Bilangan ketulan ais

PM

PEMERHATIAN DAN INFERENS


TIGA PEMBOLEHUBAH
1. MANIPULASI
2. BERGERAKBALAS
3. DIMALARKAN

HIPOTESIS
MENTAFSIR DATA:
1. DUA PEMBOLEHUBAH
2. HUBUNGAN
3. CORAK PERUBAHAN
4. RAMALAN
5. TUJUAN EKSPERIMEN
6. KESIMPULAN / RUMUSAN

APLIKASI

INFERENS
Proses buat kesimpulan awal untuk
menerangkan sesuatu peristiwa /
kejadian / objek berdasarkan
pemerhatian.
KESIMPULAN AWAL INI MUNGKIN
BETUL ATAU TIDAK

TEKNIK MENJAWAB SOALAN


KEMAHIRAN PROSES SAINS

1. Inferens
Nyatakan pemerhatian diikuti dengan
sebab mengapa terjadi sesuatu perkara
atau fenomena yang diperhatikan.
( Pemerhatian + Sebab )

Langkah-langkah semasa ingin


menjawab soalan Inferens
Langkah 1
Cari dua perkara yang tidak
sama / berbeza.
Contoh :
A -Hidup
B -Mati
A -liang terbuka
B -liang tertutup

Langkah 2

Tentukan PM dan PB
Contoh :
Antara dua yang tak sama, yang
mana merupakan hasil atau
keputusan eksperimen. Ia adalah
PB iaitu
A -hidup
B -mati

Bila dah tahu PB maka yang tak


sama satu lagi adalah PM iaitu: A liang terbuka B liang tertutup
Tuliskan di hujung dua yang tak sama
PM dan PB. Contoh:
[ A hidup B mati ]
PB
[ A liang terbuka B liang tertutup ]
PM

Langkah 3
Bacalah soalan selepas tentukan PM
dan PB. Contoh :
a. Berikan inferens tentang biji benih B
jawapan inferens mesti mula dengan
pemerhatian.
______(PB)___ kerana ___________
pemerhatian

Untuk menjawab soalan inferens PM


hendaklah dijadikan soalan.
Kenapa bila PM, PB?
Contoh:
Kenapa bila liang biji benih
tertutup(PM), biji benih mati(PB)?
Jawapan:
Biji benih B mati kerana tidak mendapat
udara/tidak boleh bernafas

Contoh: Menjitukan Inferens

Inferens:
Pokok dalam pasu A mendapat baja yang cukup
manakala pokok dalam pasu B tidak mendapat
baja yang cukup.
Nyatakan satu pemerhatian lain untuk menyokong

1.

a)Apakah pemerhatian di atas ?


b)Berikan inferens tentang magnet P.
c) Berikan hipotesis yang ingin diuji.

1. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat?


2. Nyatakan inferens yang dapat menyokong
pemerhatian di
atas.

Bila jawab soalan KPS


Perhatikan yang tak sama
Mesti cari dua yang tak sama
Baru mudah untuk menjawab
Dari dua yang tak sama
Cari mana hasil eksperimen
Bila kita nak buat inferens
Itu pembolehubah gerakbalas
Yang dilihat adalah gerakbalas
Yang tak sama diakhir eksperimen PM pula jadikan soalan
Kenapa bila PM,PB demikian
Satu lagi yang masih tinggal
Yang tak sama diawal eksperimen Bila tanya perbezaan inferens
Itu pembolehubah manipulasi
Kena nyata dua pemerhatian
Awal lagi ditetapkan tak sama
Mesti lihat beza A dengan B
Juga beza inferens A dengan B
Hati senang nak jawab inferens
Sunguh gembira saya dah faham
Moga saya akan berjaya
Dapat 5A dalam UPSR

2. Meramal
Menjangkakan apa yang akan berlaku pada
masa akan datang berdasarkan
pengalaman/pengetahuan atau datadata/maklumat yang terbukti kesahihannya.
Teknik :
i.

Kenal pasti pola perubahan kedua-dua


pembolehubah dalam data.
ii. Menjangkakan apa yang akan berlaku
sekiranya eksperimen yang sama diulang
semula pada situasi yang sama atau situasi
lain.
iii. Menggunakan kemahiran matematik untuk
membuat pengiraan sama ada untuk ramalan
sisipan data atau ekstrapotasi data.
FT/SKPULO2013

Contoh: Ekstrapolasi Data


Masa / min
Panjang Lilin / cm

0
28

5
26

10
24

15
22

20
20

Ramalkan panjang lilin yang tinggal


selepas 1 jam ianya dinyalakan
jam (15 min): 6 cm
I jam (60 min / 15 min): 4 x 6cm =24cm
baki lilin 28cm - 24 cm = 4 cm.
FT/SKPULO2013

APA ITU PEMBOLEHUBAH


Pembolehubah ialah perkara-perkara yang perlu ada dalam sesuatu
eksperimen dan dapat mempengaruhi hasil atau keputusan eksperimen.
JENIS PEMBOLEHUBAH
i. Pembolehubah Manipulasi
ii. Pembolehubah Bergerakbalas
iii. Yang Dimalarkan
Bagaimana mengenal pembolehubah
Pembolehubah - perkara berbeza / berlainan / tidak sama sebelum
Manipulasi
eksperimen dijalankan
Pembolehubah - perkara yang berbeza / berlainan / tidak sama selepas
Bergerakbalas eksperimen dijalankan
- merupakan hasil / keputusan eksperimen
Pembolehubah - Perakar yang sama / tidak berubah / tetap sepanjang
Malar
eksperimen dijalankan
FT/SKPULO2013

1) Dimanipulasi

Perkara yang diubah / berbeza / tidak sama

2) Bergerakbalas

Hasil eksperimen yang dicatat

3) Dimalarkan

Perkara yang ditetapkan / tidak berubah / sama

DIMALARKAN
Isi padu awal
air (ml)

DIMANIPULASI

BERGERAKBALAS

Bilangan ketulan Isi padu akhir air


ais yang
(ml)
dimasukkan

100
100

1
2

125
130

100

140

FT/SKPULO2013

1.

2.

3.

APAKAH
a)dimanipulasi?
b)Bergerakbala
s?
c)Dimalarkan?

Apakah pembolehubah yang :


1) Dimanipulasi ?
2) Bergerakbalas ?
3) Dimalarkan ?

1) Satu pernyataan umum yang perlu diuji untuk


membuktikan kesahihannya
2) Mengait / menghubungkan antara PM dengan PB
3) Terdapat dua cara menjawab soalan hipotesis

1) Hipotesis biasa :
Semakin(lihat corak PM), semakin (lihat corak PB).
2) Hipotesis prinsip :
Jika ........(PM)........maka......(PB)............
Ft/skpulo2013

PANDUAN MEMBUAT HIPOTESIS


1.
2.
3.
4.
5.

Kenal pasti pembolehubah yang dimanipulasikan


Kenal pasti pembolehubah yang bergerakbalas
Kenal pasti corak bagi setiap pembolehubah
Pastikan setiap corak bagi setiap pembolehubah
Kaitkan hubungan di antara dua pembolehubah yang telah di kenal
pasti
6. Buatkan ayat yang menggambarkan perkataan di antara dua
pembolehubah yang telah dikenal pasyi dengan menggunakan
perkataan semakin
7. Jangan lupa nyatakan corak bagi setiap pembolehubah
CONTOH TEKS HIPOTESIS

FTSKPULO2013

30 minit

35 minit
FT/SKPULO2013

40 minit

Bayang-bayang

Lampu suluh

Objek

Bayang-bayang

Lampu suluh Objek


Skrin

1)

Skrin

Apakah pembolehubah yang:

a) Dimanipulasi ?

: ........................................

b) Bergerakbalas ?

: ........................................

2) Apakah hipotesis yang ingin diuji ?


..........................................................................
FT/SKPULO2013

A
B
C
D

Berdasarkan eksperimen di
atas, apakah hipotesis yang
ingin diuji?

BAHAN

KEADAAN MENTOL

Menyala

Tidak menyala

Menyala

Tidak menyala

KAITKAN DENGAN
PRINSIP SAINS

Jika (lihat PM), maka (lihat PB)..


Ft/skpulo2013

3. Mentafsir data.
Memberi penerangan yang rasional
tentang objek, peristiwa atau pola
daripada data yang dikumpulkan.
Biasanya kita mentafsir data
berdasarkan kepada hasil
keputusan eksperimen yang
telahpun dicatatkan.
Soalan-soalan yang menguji KPS
mentafsir data ialah :
FT/SKPULO2013

i.

Membuat pernyataan tentang


maksud / tujuan / tajuk penyiasatan.
Teknik :
Mulakan menjawab dengan ayat:
(UMHA)
Mengkaji kesan/menyiasat hubungan
antara
(PM)
ke atas/terhadap
(PB)
FT/SKPULO2013

ii. Pola atau corak yang terdapat dalam data


yang dikumpul sama ada corak perubahan
atau corak pertambahan / pengurangan
sesuatu pembolehubah dalam penyiasatan.

Teknik :

Sekiranya soalan meminta corak perubahan


sesuatu pembolehubah, calon perlu melihat
susunan angka dalam data.
Turutan angka bertambah, gunakan perkataan
menaik / meningkat / semakin bertambah
Turutan angka menurun, gunakan perkataan
berkurang / semakin rendah /menurun.
Beberapa angka dalam data sama, gunakan
perkataan tetap / mendatar
FT/SKPULO2013

iii.

Membuat kesimpulan.

Teknik :

Lihat markah dan pola dalam data yang


diberi dalam jadual.
Satu pola sahaja, gunakan cara menjawab
soalan hipotesis iaitu:
Semakin .(Pola PM)
.., semakin ..
(Pola PB) .
Jika terdapat dua pola dalam data yang
diberi, calon perlu menerangkan keduaduanya sekali.
Jika terdapat lebih daripada dua pola dalam
data, calon perlulah menerangkan kesemua
pola perubahan PM dan PB dalam data.
FT/SKPULO2013

Contoh :
Masa biji benih direndam/minit

Berat biji benih/gram

10

10

15

15

25

20

40

25

60

30

70

35

75

40

75

Kesimpulan penyiasatan (2 markah)


Dari minit 5 hingga ke 35 masa biji
benih direndam, berat biji benih
bertambah dan selepas minit ke 35
masa biji benih direndam, berat biji
benih tetap tidak berubah. (2 markah)
Semakin bertambah masa biji benih
direndam, semakin bertambah berat
FT/SKPULO2013

Suhu / C

20

25

30

35

40

45

50

Bilangan biji
bercambah

10

20

40

70

70

10

Kesimpulan penyiasatan (2 markah)


Suhu 35 C hingga 40 C paling banyak bilangan biji
benih bercambah. Suhu kurang daripada 35C dan lebih
daripada 40 C bilangan bercambah adalah sedikit.

FT/SKPULO2013

iv. Rumusan

Ada kaitan dengan membuat


kesimpulan tetapi penerangannya
lebih ringkas dan menggunakan data
yang dicatat.
Klu jawapan
Lihat pada pb dahulu diikuti pm.
Nyatakan jawapan pada pm sahaja.
Lihat hasil yang paling banyak
dihasilkan.
FT/SKPULO2013

Contoh soalan rumusan


Berat baja
Beratbaja(g)

10

15

20

25

30

35

Bilanganbuahciliyang
dihasilkan

20

30

50

80

80

80

40

Paling banyak

Jadual menunjukkan maklumat yang didapati dalam satu


penyiasatan yang dijalankan oleh Ani. Pokok cili daripada
bahan
yang sama telah ditanam pada masa yang sama tetapi pada
keadaan berat baja yang berbeza.
Nyatakan rumusan berdasarkan maklumat dalam jadual.
Jawapan : Berat baja di antara 20 hingga 30 gram paling
banyak menghasilkan buah cili.
FT/SKPULO2013

v.

Menyatakan hubungan antara dua


pembolehubah dalam penyiasatan.

Teknik :
i.

Gunakan ayat seperti menjawab soalan


hipotesis tetapi pola/corak perubahan PM
dan PB mestilah sama seperti dalam
data.
ii. Menyatakan kesan perubahan PM ke atas
perubahan PB.
iii. Menjelaskan hubungan dua
pembolehubah sama ada berkadar terus
atau berkadar songsang.
FT/SKPULO2013

Contoh Jadual 1:

Jisim ladung (g)

Bilangan ayunan dalam masa


30 saat

10

20

20

20

30

20

40

20

Jisim ladung bertambah, bilangan ayunan


dalam masa 30 saat tetap sama.
FT/SKPULO2013

Contoh Jadual 2 :

Isipadu air (ml)

Masa mendidih (minit)

100

10

200

15

300

20

400

25

500

30

Isipadu air bertambah menyebabkan masa


untuk air mendidih pun bertambah.
Semakin bertambah isipadu air semakin
bertambah masa untuk air mendidih.
FT/SKPULO2013

MENTAFSIR DATA
Isi padu air (ml)

40

50

60

70

80

90

10
0

Masa untuk air


mendidih
( minit)

14

16

18

20

22

24

26

1)

Nyatakan dua pembolehubah / dua maklumat.

2)

Apakah hubungan antara dua pembolehubah ?

3)

Corak perubahan masa untuk air mendidih

4)

Ramalkan masa air mendidih jika 120 ml air digunakan

5) Apakah tujuan eksperimen dijalankan?


6) Apakah kesimpulan / rumusan yang boleh dibuat?
7) Berikan satu cadangan supaya air di atas cepat mendidih.
FT/SKPULO2013

1. Isi padu air dan masa untuk air mendidih


2. Apabila isi padu bertambah maka masa untuk air mendidih
juga bertambah
3. Semakin meningkat
4. 30 minit
5. Untuk menyiasat hubungan di antara isi padu air dengan
masa untuk air mendidih.
6. Semakin bertambah isi padu air semakin bertambah masa
untuk air mendidih

7. Kurangkan isi padu air / kuatkan nyalaan api


FT/SKPULO2013

Selepas beberapa hari didapati ikan-ikan dalam balang K mati


manakala ikan-ikan dalam balang J masih hidup.
Berdasarkan pernyataan di atas, berikan satu cadangan supaya ikanikan dalam balang K sepatutnya dapat diselamatkan.

FT/SKPULO2013

Fahamkan segala maklumat seperti


PM, PB, PML, Tujuan Eksperimen,
konsep atau fakta Sains yang
diutarakan, maka pelajar dikehendaki
membaca pecahan soalan
keseluruhannya sepintas lalu.
Tujuannya supaya jawapan bagi
setiap soalan tidak sama atau diulang
bagi setiap soalan.
FT/SKPULO2013

Selepas itu barulah calon


membaca dengan
TERPERINCI setiap soalan
sebelum menjawabnya.

FT/SKPULO2013

Semasa membaca setiap


soalan, cuba fahamkan
kehendak utama soalan (CARI
KATA KUNCI SOALAN). Anda
boleh gariskan kata kunci
soalan tersebut.

FT/SKPULO2013

10. APLIKASI

1. FAKTA

2. ISTILAH

9. EKSTRAPOLASI

8. TAFSIRAN

3. URUTAN

7. TERJEMAHAN

6. KONSEP

4. KAEDAH

5. PENGELASAN

FT/SKPULO2013

CONTOH MENJAWAB
ANEKA PILIHAN
1.Rajah 5 menunjukkan simulasi fenomena gerhana Bulan oleh sekumpulan pelajar.

Mary

Muthu

Ahmad

Bumi
RAJAH 5

Antara berikut yang manakah benar bagi menggambarkan fenomena tersebut ?


A
B
C
D

Mary
Bumi
Bulan
Bumi
Matahari

Muthu
Bulan
Bumi
Matahari
Bulan

Ahmad
Matahari
Matahari
Bulan
Bumi
Nota:
Kaedah dan teknik menjawab perlu
dipertingkatkan; cadangan kaedah 3C
(Conteng, Cantas, Cari)

CONTOH MENJAWAB
PELENGKAP
1.Antara berikut yang manakah pernyataan benar tentang buruj-buruj Rajah 7 ?

Buruj P

Pari

Buruj Q

Biduk

RAJAH 7

I
II
III
IV

Buruj Q ialah buruj Biduk


Buruj P dan Q adalah kompas kepada ahli pelayaran
Buruj P boleh digunakan untuk menentukan arah Selatan
Buruj adalah gugusan planet yang membentuk corak tertentu

A
B
C
D

I dan IV sahaja
I, II dan III sahaja
II, III dan IV sahaja
I, II, III dan IV

Nota:
Kaedah dan teknik menjawab perlu
dipertingkatkan; cadangan kaedah 3C
(Conteng, Cantas, Cari)

1. Fakta Menguji tentang ciri, sifat atau fenomena


2. Istilah Menguji tentang istilah, definisi, makna atau simbol
3. Urutan Menguji tentang urutan, proses, aliran, perkembangan
dan fenomena berhubung dengan masa.
4. Kaedah Menguji teknik, pendekatan dan langkah-langkah
yang diperlukan untuk mendapatkan jawapan.
5. Pengelasan Menguji tentang jenis, kumpulan set atau bidang
6. Konsep Menguji tentang konsep dan hukum sains
7. Terjemahan Memindahkan maklumat atau data dari satu
bentuk ke bentuk yang lain.

8. Tafsiran Menguji idea secara menyeluruh, membuat


rumusan dan kesimpulan
9. Ekstrapolasi Menguji kefahaman tentang kesan atau akibat.

10. Aplikasi Penggunaan konsep / pengetahuan Sains


dalam situasi baru dalam kehidupan seharian.

Fakta
CONTOH:
Manakah antara alat berikut
berfungsi dengan mengubah tenaga
elektrik kepada tenaga haba?
A Kipas
C Kamera
B Radio
D Pembakar roti
Jawapan: D

KONSEP

Helang
Cacing
Ayam
Rumput

2. Maklumat di atas menunjukkan empat jenis hidupan. Antara berikut


yang manakah menunjukkan susunan rantai makanan yang betul?
A Helang Ayam Cacing Rumput
B Cacing Helang Rumput Ayam
C Rumput Cacing Ayam Helang
D Ayam
Rumput Helang Cacing

Jawapan : C

Istilah (Sains 2002)


4 Antara pernyataan berikut yang manakah
menerangkan maksud sifat kekenyalan pada
satu objek?
A Terapung di atas air
B Dapat menahan hentakan
C Melantun balik apabila dibaling
D Kembali ke bentuk asal selepas dikenakan
daya

Jawapan : D

SOALAN ISTILAH

Siratan makanan bermaksud


A
B
C
D

gabungan beberapa rantai makanan


cara hidupan mendapatkan makanan
sebahagian daripada rantai makanan
faktor penting untuk mengekalkan keseimbangan alam

Jawapan:

KAEDAH
Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan
mengkaji keperluan air oleh tumbuhan untuk
hidup.
Antara berikut yang manakah perlu dilakukan
dalam penyiasatan itu ?
I
Menyediakan dua pokok yang sama jenis
di dalam
bekas yang berlainan
II
Menyapu minyak pada salah satu daripada
pokok
III Menyiram salah satu daripada pokok
tersebut
JAWAPAN: D
IV Memerhati keadaan kedua-dua pokok
selepas satu
minggu

URUTAN (Sains 2002)


P
Q
R
S

Campurkan sedikit cuka


Potong buah dan basuh
Gaul buah dan garam
Masukkan larutan gula pekat

5 . Maklumat di atas menunjukkan langkah-langkah dalam


proses penjerukkan. Antara susunan berikut yang manakah
betul?
A
B
C
D

Q
Q
Q
Q

PSR
SRP
SPR
RSP

Jawapan : D

URUTAN
Antara berikut yang manakah merupakan urutan
fasa bulan yang betul ?
A Bulan purnama, bulan sabit, anak bulan,
bulan separa
B Anak bulan, bulan sabit, bulan separa, bulan
purnama
C Bulan sabit, anak bulan, bulan purnama,
bulan separa
D Anak bulan, bulan sabit, bulan purnama,
bulan separa
Jawapan: B

Penterjemahan (Sains 2002)


P
Q
S

bergerak lebih jauh daripada


bergerak lebih jauh daripada
bergerak lebih jauh daripada

R
P
P dan Q

3. Maklumat di atas menunjukkan pemerhatian


tentang jarak yang dilalui kereta P,Q,R dan S
dalam satu jam. Antara carta palang berikut,
yang manakah boleh menggambarkan
pemerhatian ini?

Jawapan : B

Tafsiran (Sains 2002)

6 . Rajah 6 menunjukkan jarak yang dicatatkan oleh


sebuah bongkah kayu untuk berhenti apabila melalui
permukaan P,Q,R dan S. Bongkah kayu itu ditolak dengan
daya yang sama.
Antara pernyataan berikut yang manakah betul tentang
P,Q,R dan S?
A. Q lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada S
B. S lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada R
C. P mempunyai permukaan yang paling halus
D. R lebih halus daripada P dan Q

Jawapan : D

Ekstrapolasi (Sains 2002)

7. Rajah 10 menunjukkan pembuangan sampah


sarap yang tidak terkawal.
Apakah yang akan berlaku jika keadaan sebegini
dibiarkan selama seminggu?
I. Penyebaran bakteria dan serangga perosak
II. Mengganggu keselesaan hidup
III. Menjejaskan keindahan alam.
A
B
C
D

I sahaja
I dan II sahaja
II dan III sahaja
I, II dan III

JAWAPAN : D

SOALAN APLIKASI
Nani menghadapi kesukaran untuk memisahkan dua biji
gelas kaca yang melekat antara satu sama lain.
Apakah tindakan yang perlu diambil?
A Merendam kedua-dua biji gelas ke dalam air sejuk
B Merendam kedua-dua biji gelas ke dalam air panas
C Menjemur kedua-dua biji gelas di bawah sinaran
matahari
D Merendam gelas yang di bawah ke dalam air panas
Jawapan: D

PENGELASA
N

Rajah 3

Antara berikut yang manakah mempunyai prinsip


yang sama dengan alat dalam Rajah 3?

Jawapan: A

APAKAH YANG PERLU


DIELAKKAN KETIKA
MENJAWAB BAHAGIAN A
Jangan cicirkan masa
Membuang masa untuk soalan sukar amat merugikan; lebihan masa amat perlu untuk semakan
Jangan perlekehkan soalan
Samarata & adil untuk semua soalan elakkan kecuaian; soalan mudah memerangkap pelajar; elakkan sebarang tanggapan
Jangan biarkan soalan bebas
Menconteng perlu bagi tujuan pengenalpastian / fokus minda kepada kehendak soalan
Jangan gopoh / panik
Kawal minda dan emosi agar berkeyakinan
Jangan lupa menyemak jawapan
Rujuk semula kehendak soalan ketika penyemakan; dibuat berterusan

BAGAIMANA ANDA BOLEH


CEMERLANG
BAHAGIAN A

Pembacaan
berterusan
Buku-buku rujukan yang berkaitan; pastikan sukatan terkini; di rumah@sekolah secara berjadual
Penghasilan peta minda / nota / lagu
Peta minda mencakupi semua tema Thn 4-6; rujuk guru untuk penyempadanan HSP
Penguasaan istilah asas
Memahami konsep, menghafal & menyenarai istilah
Latih
tubi
menjawab
soalan
Pelbagai sumber soalan; UPSR terdahulu, OTI, buku-buku rujukan
Penyemakan
kertas soalan terdahulu
Jadikan latihan terdahulu untuk mengesan kekuatan & kelemahan sedia ada; semak kesilapan
Pembelajaran berkumpulan
4-5 orang; diskusi waktu lapang / rehat; agih tajuk untuk pembacaan

CONTOH PETA MINDA


Udara, air laut, kaca/plastik jernih
Keseluruhan cahaya
menembusi bahan

LUTSINAR
KEBOLEHAN
CAHAYA
MENEMBUSI
BAHAN

Ais, cermin surih, kaca/plastik kabus

Sebahagian cahaya
menembusi bahan

LUTCAHAYA

LEGAP

FT/SKPULO2013

Kayu, bola, batu,


Cahaya tidak dapat
menembusi bahan

LAPISAN

KERAK

SUHU

MANTEL

LAPISAN

TEKANAN

SUHU

LAPISAN

PEPEJAL

GERAKAN

TERAS LUAR

SUHU

LAPISAN

CECAIR

SEPARA PEPEJAL

GEMPA BUMI

KOLAM AIR PANAS

TEKANAN

GEISER

GUNUNG BERAPI

FT/SKPULO2013

TERAS DALAM

SUHU

LAPISAN

PEPEJAL

jimat belanja
tahan lama

udara dan air

faedah
mencegah
pengaratan

faktor
pengaratan

PENGARATAN

Pengaratan
Bahan

bahan yang
boleh
berkarat
besi

cantik

sadur

mencegah
pengaratan
pengaratan

cara mencegah
pengaratan

gris
keluli

minyak

FT/SKPULO2013

cat

mengaloi

Cermin
Licin

permata

Logam

Berkilat

Rata

Matahari

Nyalaan mentol

Jenis permukaan yang


memantulkan cahaya
Pantulan
cahaya

Api lilin

Sumber cahaya

CAHAYA

Pergerakan
cahaya

Cahaya bergerak
lurus

Aplikasi pantulan dalam


kehidupan
Kebolehan cahaya
menembusi objek
Periskop

Kaleidoskop

Lutsinar
Cermin mata

KOSR4/K3/2003

Cahaya

Lutcahaya
Ais

Legap
Papan

Pembentukan
bayang-bayang

Rod Karbon

Mentol
Menyala

Semua Jenis
Logam

Kicap Masin

Cuka

Pepejal
Cecair

Operasi
Konduktor

Larutan Garam

Air Paip

Definisi
Jus Limau

Logam
Bahan Pengalir
Elektrik
Mentol Tidak
Menyala

Operasi

Kebolehan
KebolehanBahan
Bahan
Mengalirkan
MengalirkanArus
Arus
Elektrik
Elektrik

Penebat
Minyak

Definisi
Pepejal

Cecair

Umum
Plastik
Bahan Bukan Pengalir
Elektrik

Syampu

Kayu
KOSR4/2003

KOSR4/2003

Tanah
Siratan Makanan
Hutan

Rantai Makanan

Habitat

Sawah

Parit

Hubungan
Hubungan
Makanan
Makanan
Antara
AntaraHaiwan
Haiwan

Ular
Lembu
Arnab
Kuda

Tumbuhan

Makanan
Haiwan

Tikus

Haiwan
Musang

Ayam
Kelawar

Singa

Haiwan &
Tumbuhan

Harimau

KOSR THN5

Contoh Alat
Yang Menghasilkan
Tenaga Elektrik

TENAGA
ELEKTRIK

Sel Kering

Dinamo

Perubahan
Tenaga
T/Elektrik

Sel Suria

T/Cahaya

(Lampu Suluh)

T/Elektrik

Akumulator

T/Haba

(Seterika)

T/Elektrik

Penjana Elektrik

Penjimatan
Tenaga

T/Bunyi

(Loceng)

T/Elektrik

T/Kinetik

(Kipas)

Guna
Berhemah

K6//2003

KEADAAN BAHAN

KOSR TH5 K6/2003

Memenuhi
Ruang

Bentuk
Tetap

Mempunyai
Jisim

Cecair
Sifat

Sifat
Sifat

Gas
Contoh

Udara

Mempunyai
Jisim

Contoh

Mempunyai
Jisim

Stim

Mengikut
Bentuk
Bekas

Pepejal

Minyak

Air

Contoh

Kayu

Kaca

PEMBIASAN CAHAYA

Dari udara
ke air

Dasar
kolam
renang
kelihatan
cetek

Pergerakan
cahaya
melalui
medium yang
berlainan

Sudu
kelihatan
bengkok
dalam gelas

Kanta
pembesar

Dari udara
ke kaca

Cermin
mata

Bongka
h kaca

Urutan Warna
spektrum
Merah,
Jingga
Kuning
Hijau
Biru
Indigo
Ungu

Fenomena Alam

PENYERAKAN CAHAYA

Kejadian
Pelangi

Memperihal
Serakan
Cahaya Matahari

Cermin
di dalam besen

Semburan Air
Ke udara

Menggunakan
Prisma

Lagu Sistem Suria


Melodi : Lagu rasa sayang
Pergi sekolah setiap hari,
Untuk belajar berkali-kali ,
Planet yang hampir Matahari,
Utarid nama yang diberi.
Pergi sekolah setiap hari,
Untuk belajar bahagi,
Zuhrah nama yang diberi,
Planet kedua dari Matahari
Pergi sekolah setiap hari,
Pakai baju sekolah ini,
Bumi yang cantik sekali,
Planet ketiga dari Matahari
Pergi sekolah setiap hari,
Bawa beg berat sekali,
Planet Marikh merah sekali,
Planet keempat dari Matahari.

Pergi sekolah setiap hari,


Naik kereta bersama Ali,
Musytari planet yang besar sekali,
Planet kelima dari Matahari
Planet keenam dari Matahari,
Planetnya pelik sekali,
Zuhal nama yang diberi,
Diberi gelang anggun sekali.
Pergi sekolah setiap hari,
Belanja 50 sen hari-hari,
Planet Uranus nama diberi,
Planet ketujuh dari Matahari
Pergi sekolah rumah pun sunyi,
Tiada orang hendak menyanyi,
Neptun tak tahu ada penghuni ,
Planet kelapan dari Matahari.

Lirik Lagu Cahaya Bulan

Tanya sama bulan


Mana ia hilang
Pada waktu siang
Tak kelihatan

Pada waktu siang


Bulan hilang seri
Kerana muka bumi
Disinar mentari
Pada waktu malam
Bulan terangi alam
Indah nampak
cahaya
Bukan kepalang

Bulan bentuk sfera


Juga tiada cahaya
Hanya pantul
sahaja
Cahaya suria
Bulan nampak indah
Hanya pada mata
Tapi sebenarnya
Tandus berkawah
Permukaan rata
Kering dan berdebu
Tiada atmosfera
Halang ultraungu