Anda di halaman 1dari 7

Bina lima ayat yang lengkap dengan berpandukan gambar di bawah.

1. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Bina lima ayat yang lengkap dengan berpandukan gambar di bawah.

1. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Bina lima ayat yang lengkap dengan berpandukan gambar di bawah.

1. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Bina lima ayat yang lengkap dengan berpandukan gambar di bawah.

1. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Bina lima ayat yang lengkap dengan berpandukan gambar di bawah.

1. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Bina lima ayat yang lengkap dengan berpandukan gambar di bawah.

1. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________