Anda di halaman 1dari 2

Lampiran 3

SURAT KESEDIAAN BERPERAN SEBAGAI PENILAI


DALAM PENYELENGGARAAN PKP

Kepada
Kepala UPBJJ Gorontalo
Di
Gorontalo
Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan
bahwa :
Nama

: Endang Husain

NIP

Tempat Mengajar : TK Mekar Jaya Sakti I


Menyatakan bersedia sebagai penilai dalam
dalam pelaksanaan PKP atas nama :
Nama

: Porni Ali

NIM

: 823021414

Program Studi

: S1 Paud

Tempat Mengajar : TK Tunas Bangsa


Alamat Sekolah
Pohuwato

: Kec. Patilanggio. Kab.

Demikian agar surat pernyataan ini dapat di


pergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
September 2014
TK Mekar Jaya Sakti I

Sumaryeti Baku, S.Pd.AUD NIP.


Husain

Buntulia,
Penilai

Endang

NIP. 19671124198703 2 004

NIP.