Anda di halaman 1dari 5

BAHASA MELAYU

KERTAS 2 BAHAGIAN B

UPSR TAHUN 4
MEMBINA ULASAN

LATIHAN 6
Bahagian B
[15 markah]
[Masa dicadangkan: 25 minit]
Petikan di bawah menunjukkan hidupan di dalam hutan.
Tulis ulasan tentang petikan tersebut dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

BUKU TEKS TAHUN 4 SK TEMA 1: AKTIVITI KELUARGA

HAK CIPTA CIKGU TAN CL TERPELIHARA

BAHASA MELAYU
KERTAS 2 BAHAGIAN B

UPSR TAHUN 4
MEMBINA ULASAN

LATIHAN 7
Bahagian B
[15 markah]
[Masa dicadangkan: 25 minit]
Gambar di bawah menunjukkan iklan Kempen Membaca.
Tulis ulasan tentang gambar tersebut dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

BUKU TEKS TAHUN 4 SK TEMA 1: AKTIVITI KELUARGA


HAK CIPTA CIKGU TAN CL TERPELIHARA

BAHASA MELAYU
KERTAS 2 BAHAGIAN B

UPSR TAHUN 4
MEMBINA ULASAN

LATIHAN 8
Bahagian B
[15 markah]
[Masa dicadangkan: 25 minit]
Petikan di bawah berkaitan dengan pemupukan amalan membaca.
Tulis ulasan tentang petikan tersebut dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

BUKU TEKS TAHUN 4 SK TEMA 1: AKTIVITI KELUARGA


HAK CIPTA CIKGU TAN CL TERPELIHARA

BAHASA MELAYU
KERTAS 2 BAHAGIAN B

UPSR TAHUN 4
MEMBINA ULASAN

LATIHAN 9
Bahagian B
[15 markah]
[Masa dicadangkan: 25 minit]
Gambar di bawah menunjukkan cara-cara mencari maklumat.
Tulis ulasan tentang gambar-gambar tersebut dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

BUKU TEKS TAHUN 4 SK TEMA 1: AKTIVITI KELUARGA


HAK CIPTA CIKGU TAN CL TERPELIHARA

BAHASA MELAYU
KERTAS 2 BAHAGIAN B

UPSR TAHUN 4
MEMBINA ULASAN

LATIHAN 10
Bahagian B
[15 markah]
[Masa dicadangkan: 25 minit]
Gambar perbualan di bawah menunjukkan dialog dalam aktiviti pelancongan
bersama keluarga.
Tulis ulasan tentang dialog tersebut dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

BUKU TEKS TAHUN 4 SK TEMA 1: AKTIVITI KELUARGA


HAK CIPTA CIKGU TAN CL TERPELIHARA

Anda mungkin juga menyukai