Anda di halaman 1dari 2

Masa:

7.40 pagi 8.10 pagi


Mata Pelajaran:
Pendidikan Jasmani
Kelas:
5 Bestari

Bidang: Gimnastik Asas


Tajuk: Lombol Kangkang
Fokus: berkebolehan melakukan kemahiran Lombol Kangkang dan
pendaratan dengan lakuan yang betul.
Objektif Pembelajaran:
Murid dapat melakukan lombol kangkang
Murid dapat mengawal imbangan badan semasa dan selepas melkukan
lombol kangkang
Murid dapat mengenal pasti otot-otot utama yang menghasilkan daya
semasa melakukan lombol kangkang
Cadangan Aktiviti:
1. lombol kangkang berhalangan
2. awalan hambur
3. mempelajari otot-otot utama yang terlibat semasa melkukan lombol
kangkang
4. menyejukkan badan
Refleksi:

Masa:
8.40pagi 9.10 pagi
Mata Pelajaran:
Pendidikan Jasmani
Kelas:
1 Bijak

Program Transisi

Masa:
10.30pagi 11.30 pagi
Mata Pelajaran:
Matematik
Kelas:
1 Bijak

Program Transisi

Masa:
12.00 tgh hari 1.00
tgh hari
Mata Pelajaran:
Matematik
Kelas:
3 Bijak

Bidang : nombor dan operasi


Tajuk :nombor bulat hingga 10000
Standard Kandungan :menama dan menentukan nilai nombor
Standard Pembelajaran:
Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan
Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka
Memadan angka dengan namanya dalam perkataan
Objektif Pembelajaran: murid berupaya
Membaca 10/10 nombor yang diberi dalam perkataan
Menyebut 10/10 nombor yang diberi dalam bentuk angka
Memadan 10/10 angka dengan namanya dalam perkataan
Cadangan Aktiviti :
1. Aktiviti menggunakan kad angka
2. Aktiviti menyebut dan mambaca nombor pada kad angka
3. Memperkenalkan nilai tempat untuk memudahkan bacaan

Tajuk : Lawatan sekitar kawasan sekolah


Aktiviti
lawatan ke kawassan padang dan gelanggang permainan
peraturan dan etika Pendidikan Jasmani
Refleksi:

Tajuk: Rekreasi (mengenal nombor)


Aktiviti
murid
murid
murid
murid
Refleksi:

menyanyi lagu 1 jari


menyebut nombor 1 -10 ikut urutan menaik
menyambung titik-titik nombor mengikut arah yang betul
mewarnakan gambar

4.
5.

Membuat kuiz
Melakukan pentaksiran bertulis

Pentaksiran: Lisan dan bertulis


Refleksi :

Anda mungkin juga menyukai