Anda di halaman 1dari 2

Masa:

7.40 pagi 8.10 pagi


Mata Pelajaran:
Pendidikan Jasmani
Kelas:
5 Bestari

Bidang: Gimnastik Asas


Tajuk: Lombol Kangkang
Fokus: berkebolehan melakukan kemahiran Lombol Kangkang dan
pendaratan dengan lakuan yang betul.
Objektif Pembelajaran:
Murid dapat melakukan lombol kangkang
Murid dapat mengawal imbangan badan semasa dan selepas melkukan
lombol kangkang
Murid dapat mengenal pasti otot-otot utama yang menghasilkan daya
semasa melakukan lombol kangkang
Cadangan Aktiviti:
1. lombol kangkang berhalangan
2. awalan hambur
3. mempelajari otot-otot utama yang terlibat semasa melkukan lombol
kangkang
4. menyejukkan badan
Refleksi:

Masa:
8.40pagi 9.10 pagi
Mata Pelajaran:
Pendidikan Jasmani
Kelas:
1 Bijak

Program Transisi

Masa:
10.30pagi 11.30 pagi
Mata Pelajaran:
Matematik
Kelas:
3 Bijak

Bidang : nombor dan operasi


Tajuk :nombor bulat hingga 10000
Standard Kandungan :menentukan nilai nombor hinga 10000
Standard Pembelajaran:
1. menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan
objek, gambar, garis nombor dan abakus 4:1
2. Memadankan kumpulan objek dengan nombor
3. menyusun angka mengikut tertib menaik dan menurun
Cadangan Aktiviti :
1. Aktiviti menyebut nombor kenderaan
2. Aktiviti susunan kad nombor mengikut tertib menaik dan menurun
3. Membuat paparan ada garis nombor
4. Membuat lembaran kerja dan lembaran pengukuhan
Pentaksiran: Lisan dan bertulis
EMK: Kreativiti dan Inovasi
Refleksi :

Masa:
11.30 pagi- 12.30 tgh
hari
Mata Pelajaran:
Matematik
Kelas:
2 Bijak

Bidang : nombor dan operasi


Tajuk :nombor bulat hingga 1000
Standard Kandungan :menentukan nilai nombor hinga 1000
Standard Pembelajaran:
1. menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan
objek, gambar, garis nombor dan abakus 4:1
2. Memadankan kumpulan objek dengan nombor
Cadangan Aktiviti :
1. Aktiviti menggunakan gambar
2. Memadankan gambar dengan kuantiti yang betul
3. Membuat latihan

Tajuk : Lawatan sekitar kawasan sekolah


Aktiviti
lawatan ke kawasan padang dan gelanggang permainan
peraturan dan etika Pendidikan Jasmani
Refleksi:

Pentaksiran: Lisan dan bertulis


EMK: Kreativiti dan Inovasi
Refleksi :

Anda mungkin juga menyukai