Anda di halaman 1dari 14

SEKOLAH KEBANGSAAN (2) TAMAN SELAYANG

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN


SAINS TAHUN 4
NAMA:_______________________________

KELAS:_____________

KERTAS 1
ARAHAN: Setiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan, A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul.

1. Yang manakah antara tumbuh-tumbuhan berikut masih hidup dan membesar dengan sihat selepas
dua minggu?
A
C

2. Rajah menunjukkan satu bahagian daripada tubuh manusia.

Apakah bahagian yang ditanda X?


A
Hidung
B
Paru-paru

C
D

Perut
Salur udara

3. Yang mana berikut benar tentang udara hembusan?

A. Ia mengandungi lebih oksigen.


B. Ia mengandungi lebih karbon dioksida.
C. Ia mengandungi garam mineral dan protein.
D. Ia mengandungi jumlah yang sama banyak antara karbon dioksida dan oksigen.

4.
X : hidung
Y : salur udara
Z : peparu

A
B

Yang manakah berikut aliran udara yang betul apabila kita menghembus nafas?
XYZ
C ZYX
XZY
D YXZ

5. Apakah yang dimaksudkan dengan perkumuhan dan penyahtinjaan?


A. Pertukaran gas dalam badan
B. Proses di mana udara masuk dan keluar dari badan
C. Penghasilan makanan oleh tumbuhan
D. Proses di mana bahan buangan disingkirkan dari badan

6. Berikut adalah hasil bahan buangan manusia.

Air kencing

Peluh

Manusia menyingkirkan hasil bahan buangan melalui proses


A
B

perkumuhan
pernafasan

C
D

nyahtinja
membiak

7. Habibulah tidak sengaja menyentuh cerek yang panas. Dia menarik tangannya segera untuk
mengelakkan kecederaan.
Ini menunjukkan manusia
A Boleh bergerak bebas
C Mengkumuhkan bahan perkumuhan
B Bertindak balas terhadap
D Melalui banyak proses kehidupan
ransangan

8. Gambar menunjukkan sebuah poster kempen.

Apakahjeniskempenini?
A Kempen anti gam
B Kempen anti dadah

C
D

Kempen anti alkohol


Kempen anti rokok

9. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan tentang kesan merokok.

Apakah yang dapat disimpulkan daripada penyiasatan ini?


A Apabila rokok dinyalakan, rokok menghasilkan asap putih yang tebal
B

Asap rokok mengandungi tar yang akan melekat pada paru-paru

Asap rokok mengandungi banyak gas beracun.

Merokok boleh menyebabkan ketagihan dadah.

10. Rajah menunjukkan klasifikasi haiwan berdasarkan cara mereka bernafas.

Yang manakah diklasifikasikan dengan betul dalam Kumpulan P dan kumpulan Q?

Kumpulan P
rama-rama
Ulat beluncas
ikan
tikus

A
B
C
D

Kumpulan Q
rusa
berudu
katak
kura-kura

11. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis haiwan.

Kedua-dua haiwan ini bernafas melalui


A insang
C peparu
B Kulit lembap
D Struktur trakea

12.

A
B
C
D

Apakah yang berlaku jika tumbuh-tumbuhan tidak membiak?


I Tumbuh-tumbuhan akan pupus
II Manusia dan haiwan akan membiak lebih cepat
III Tiada bekalan makanan untuk manusia dan sesetengah haiwan
I dan II sahaja
I dan III sahaja
II dan III sahaja
I, II dan III

13. Berikut adalah kaedah yang boleh digunakan untuk mengukur panjang.

Kaki

Hasta

Jengkal

Depa

Yang manakah antara berikut ialah turutan yang betul dari yang paling panjang ke paling pendek?
A.
B.
C.
D.

Kaki, jengkal, depa, hasta


Jengkal, kaki, hasta, depa
Hasta, depa, jengkal, kaki
Depa, hasta, kaki, jengkal

14. Rajah menunjukkkan dua kumpulan unit yang digunakan untuk mengukur panjang.

Apakah unit yang diwakili oleh U dan V berdasarkan kepada kumpulan masing-masing?
U
V
A
kaki
inci
B
liter
depa
C
depa
milimeter
D
milimeter
kaki

15.

Rajah menunjukkan suatu cara untuk mengukur panjang.

Yang manakah berikut paling sesuai diukur dengan cara di atas?


A Panjang sebuah bas
C
Panjang sebatang pensel
B
Lebar sebuah meja
D Lebar sebuah padang
16. Rajah menunjukkan bagaimana panjang dua batang mancis diukur.

Berapakah panjang sebatang mancis?


A 2 cm
C
B
3 cm
D

17.

5 cm
8 cm

Antara berikut, yang manakah bukan keperluan asas bagi tumbuhan?

A.
B.
C.
D.

Air
Udara
Tanah
Cahaya matahari

18. Rajah menunjukkan bahagian badan haiwan P yang berlabel A, B, C, dan D. Yang manakah struktur
pernafasan bagi haiwan di bawah.

19. Rajah 2 menunjukkan sebuah eksperimen ringkas


minyak

Berudu hidup
selepas satu hari

Eksperimen di atas menunjukkan bahawa haiwan memerlukan


A. Cahaya matahari
B. Makanan
C. udara
D. air

20. Tumbuhan dalam Rajah 5 bertindak balas terhadap

berudu mati

I
Air
II cahaya
III sentuhan
A.
B.
C.
D.

III sahaja
I, dan II sahaja
II, dan III sahaja
I, II, dan III

21. Bahagia nbadan yang manakah digunakan untuk mengukur panjang sesuatu pada zaman dahulu?
I

II

III

A. I dan II sahaja
B. I, dan III sahaja
C. II, dan III sahaja
D. I, II, dan III

22. Richard menuangkan 250 cm air ke dalam silinder penyukat. Kemudian dia memasukkan seketul batu
ke dalam air tersebut. Bacaan pada silinder penyukat ialah 305 cm. Apakah isi padu batu itu?
A.
B.
C.
D.

45 cm
50 cm
55 cm
60 cm3

23. Rajah di bawah menunjukkan lakaran sebuah objek di atas sekeping kertas graf.

Anggaran luas obje kitu ialah


A.

23 cm2
B.
30 cm2
C.
33 cm2
D.
38 cm2
24. Cikgu Hamidah meminta
murid-murid tahun 4 Gemilang menyukat 100ml air
suling di bilik sains. Antara berikut, radas manakah yang paling sesuai digunakan?

25. Apakah organ pernafasan manusia?


A.
B.
C.
D.

Mata
Peparu
Perut
Jantung

26. Apakah proses hidup yang membolehkan manusia mendapatkan oksigen dari udara?

A.
B.
C.
D.

Pernafasan
Perkumuhan
Penyahtinjaan
Pencernaan

27. Azman sakit perut selepas makan. Apakah yang perlu dilakukan untuk menjaga kesihatannya?
A.
B.
C.
D.

Tidur
Bermain badminton
Menyahtinja
Duduk

28. Antara berikut yang manakah dipadankan dengan betul?

29. Mengapakah kamu perlu mematuhi peraturan bilik sains?

A. Mengelakkan daripada berlakunya kemalangan


B. Tidak dimarahi oleh guru
C. Mengelakkan pakaian menjadi kotor
D. Bilik sains sentiasa bersih dan kemas

30. Rajah di bawah menunjukkan kaedah bagi mengukur panjang pada zaman dahulu.

Apakah ukuran bagi bahagian badan itu?


A.
B.
C.
D.

Hasta
Jengkal
Depa
Kaki

31. Apakah unit piawai yang digunakan untuk mengukur jarak di antara Batu Caves dengan Seremban?
A.
B.
C.
D.

Meter
Kilometer
Milimeter
Sentimeter

32.

Berapakah panjang pensel


ditunjukkan di atas?

yang
A.
B.
C.
D.

4 cm
5 cm
6 cm
7 cm

33. Antara objek berikut, manakah yang boleh digunakan untuk mengukur panjang?

34. Apakah unit ukuran yang betul bagi luas sebuah bilik darjah?
A.
B.
C.
D.

mm2
cm2
m2
km2

35. Maklumat di bawah menggambarkan panjang batang pensel K, L dan M.

Pensel L lebih pendek daripada pensel K


Pensel K dan M adalah sama panjang

Antara yang berikut, manakah yang mewakili maklumat di atas dengan betul?

36. Jadual menunjukkan ukuran sebuah meja menggunakan objek-objek yang berbeza

Objek
Kapur tulis
Kotak pensel
Klip kertas

Bilangan ukuran
9
4
20

Pernyataan manakah yang betul tentang ukuran-ukuran tersebut?


I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Panjang satu kotak pensel ialah 4 cm


Kapur tulis lebih panjang daripada klip kertas
Kotak pensel lebih pendek daripada kapur tulis
Panjang meja itu bersamaan dengan 20 klip kertas

I dan II
II dan III
II dan IV
II, III dan IV

37. Antara yang berikut, manakah urutan unit piawai yang betul daripada yang paling pendek kepada
yang paling panjang?
A.
B.
C.
D.

Meter, milimeter, sentimeter, kilometer


Milimeter, sentimeter, meter, kilometer
Sentimeter, milimeter, kilometer, meter
Kilometer, meter, sentimeter,, milimeter

38. Rajah menunjukkan suatu aktiviti.

Pernyataan manakah yang betul tentang aktiviti tersebut?


A. Untuk mengukur luas
B. Untuk mengukur panjang

C. Untuk mengukur isipadu


D. Untuk mengukur lebar

39. Rajah menunjukkan sekeping setem

Berapakah luas setem itu?


A. 7 cm2
B. 10 cm2
C. 12 cm2
D. 14 cm2
40. Jadual di bawah menunjukkan ukuran panjang dan lebar bagi beberapa objek yang berbeza
Objek

Panjang (cm)

Lebar (cm)

12

10

11

Susun objek-objek berdasarkan luas, daripada yang paling kecil kepada yang paling besar.
A. X, Y, Z
B.
C.
D.

Y, Z, X
Z, Y, X
X, Z, Y

Disediakan oleh

Disahkan oleh

______________
( Nik Ariezan Bin Nik Man)

_______________
( Pn Salina Bt Ismail )

Anda mungkin juga menyukai