Anda di halaman 1dari 1

Autogeni trening - Teaj za trudnice

Oputanje za dobru trudnou i bezbolan porod

Autogeni trening je tehnika samooputanja koja primijenjena ve od prvih


mjeseci trudnoe moe imati dobre uinke na tijek trudnoe i poroda:
- ublaava oscilacije emotivnih stanja i raspoloenja
- ublaava simptome trudnoe kao to su munina, povraanje, nesanica,
zatvor, tegobe sa disanjem, poremeaji ritma srca zbog tjeskobe, oscilacije
krvnog tlaka i sline
- pri porodu smanjuje bolove i trajanje trudova
- priprema za tijek poroda na smireniji nain
- bolje prihvaanje tjelesnih promjena tijekom trudnoe
- bri tjelesni i duevni oporavak nakon poroda
- prevencija depresije nakon poroda.

Licencirani instruktor autogenog treninga u Pazinu i u Poreu


Boris Radolovi, dr. med., specijalist hitne medicine, je licencirani instruktor
autogenog treninga od 2008. godine.

Kontakt telefon: 052/624393

E-mail adresa: autogenit@gmail.com