Anda di halaman 1dari 12

KANDUNGAN

BAB
1

TAJUK (TINGKATAN 4)

MS

Pengenalan Kepada Biologi

1.1

Kajian Biologi

1.2

Penyiasatan Saintifik

Struktur Dan Organisasi Sel

2
2.1

Struktur Dan Fungsi Sel

2.2

Organisasi Sel

13

Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma

25

3.1

Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma

25

3.2

Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma Dalam

26

Kehidupan Seharian
4

Komposisi Kimia Dalam Sel

30

4.1

Komposisi Kimia Dalam Sel

30

4.2

Karbohidrat

31

4.3

Protein

33

4.4

Lipid

36

4.5

Enzim

37

Pembahagian Sel

40

5.1

Mitosis

40

5.2

Meiosis

48

Nutrisi

51

6.1

Jenis-Jenis Nutrisi

51

6.2

Gizi Seimbang

52

6.3

Malnutrisi

55

6.4

Pencernaan Makanan

56

6.5

Penyerapan Dan Asimilasi Hasil Pencernaan Makanan

61

6.6

Pembentukan Tinja Dan Penyahtinjaan

63

6.7

Menilai Tabiat Pemakanan

65

6.9

Kepentingan Makronutrien Dan Mikronutrien Dalam

66

Tumbuhan
6.10

Fotosintesis

69

6.11

Mekanisme Fotosintesis

71

6.12

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fotosintesis

73

6.14

Teknologi Dalam Pengeluaran Makanan

74

6.15

Perkembangan Teknologi Dalam Pemprosesan Makanan

77

Respirasi

80

7.1

Proses Respirasi Dalam Penghasilan Tenaga

80

7.2

Struktur Respirasi Dalam Mekanisme Pernafasan Dalam

82

Manusia Dan Haiwan


7.3

Pertukaran Gas Merentas Permukaan Respiarasi Dan

90

Pengangkutan Gas Dalam Badan Manusia


7.4

Mekanisme Kawal Atur Respirasi

93

7.5

Kepentingan Mengekalkan Sistem Respirasi Yang Sihat

94

7.6

Respirasi Dalam Tumbuhan

96

Ekosistem Dinamik

100

8.1

Komponen Abiosis Dan Biosis Dalam Persekitaran

100

8.2

Pengkolonian Dan Sesaran Dalam Suatu Ekosistem

105

8.3

Ekologi Populasi

108

8.4

Biokepelbagaian

110

8.5

Impak Mikroorganisma Terhadap Kehidupan

112

Ekosistem Terancam

117

9.1

Aktiviti Manusia Yang Mengancam Ekosistem

117

9.2

Fenomena Kesan Rumah Hijau Dan Penipisan Lapisan

127

Ozon
9.3

Kepentingan Pengurusan Terancang Aktiviti


Pembangunan Dan Ekosistem

130

KANDUNGAN
BAB
1

TAJUK (TINGKATAN 5)

MS

Pengangkutan

134

1.1

Sistem Pengangkutan dalam Organisma Multisel

134

1.2

Konsep Sistem Peredaran Darah

135

1.3

Mekanisme Pembekuan Darah

146

1.4

Sistem Limfa

149

1.5

Peranan Sistem Peredaran Darah dalam Mekanisme

155

Pertahanan Badan
1.6

Menghargai Sistem Kardiovaskular yang sihat

166

1.7

Memahami Pengangkutan Bahan dalam Tumbuhan

167

1.8

Mensintesis Konsep Pengangkutan Bahan dalam

172

Tumbuhan
Pergerakan dan Sokongan

181

2.1

Pergerakan dan Sokongan dalam Manusia dan Haiwan

181

2.2

Menghargai Sistem Otot Rangka yang sihat

200

2.3

Sokongan dalam Tumbuhan

201

Koordinasi dan Gerak balas

203

3.1

Koordinasi dan Gerak balas

203

3.2

Peranan Sistem Saraf Manusia

205

3.3

Peranan Hormon dalam Manusia

214

3.4

Homeostasis dalam Manusia

216

3.5

Mengamalkan Gaya Hidup yang sihat

227

3.6

Memahami Hormon Tumbuhan

228

Pembiakan dan Pertumbuhan

235

4.1

Pembentukan Gamet

235

4.2

Peranan Hormon dalam Kitar Haid

243

4.3

Perkembangan Awal Zigot dalam Manusia

248

4.4

Sumbangan Sains dan Teknologi kepada Pembiakan

254

Manusia

4.5

Pembiakan Seks dalam Tumbuhan Berbunga

257

4.6

Pertumbuhan dalam Organisma Multisel

264

4.7

Lengkung Pertumbuhan

265

4.

Pertumbuhan Primer dan Sekunder dalam Tumbuhan

268

Perwarisan

276

5.1

Hukum Mendel Pertama dan Kedua

276

5.2

Memahami Perwarisan

281

5.3

Gen dan Kromosom

291

Variasi

300

6.1

Variasi dalam Organisma

300

6.2

Punca Variasi

301

BAB 1 PENGENALAN KEPADA BIOLOGI


1.1 Kajian Biologi
1.

Perkataan Biologi berasal daripada dua kata dasar bahasa


Yunani, iaitu bios dan logos.

2.

Bios bermaksud kehidupan dan logos bermaksud kajian


mengenai kehidupan.

Kepentingan penyelidikan biologi


1.

Memahami dengan lebih baik bagaimana badan manusia berfungsi

2.

Mengetahui cara merawat penyakit

3.

Menyelamatkan spesies terancam yang hampir pupus

4.

Menguruskan masalah berkaitan dengan persekitaran dengan lebih


baik

Bidang kajian dalam biologi

Anatomi
Taksonomi

Biokimia

Zoologi

Perubatan

Biologi

Mikrobiologi

Bioteknologi

Ekologi

Genetik
Botani

Fisiologi

Kerjaya yang berkaitan dengan biologi


1.2 Penyiasatan Saintifik
1.

Kemahiran saintifik dibahagikan kepada dua komponen iaitu


kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.

2.

Kemahiran proses sains melibatkan kemahiran pemikiran secara


kritis, analitis dan kreatif yang membolehkan seseorang ahli sains
merumus persoalan dan mencari jawapan serta penerangan untuk
sesuatu fenomena dengan cara yang sistematik.

3.

Kemahiran manipulatif merupakan psikomotor yang membolehkan


ahli sains menjalankan sesuatu penyiasatan saintifik.

Kaedah saintifik
Langkah- langkah dalam penyiasatan saintifik:

1. Mengenal
pasti masalah

2. Membuat
hipotesis

3. Merancang
penyiasatan

6. Mengumpulkan
data

7. Menganalisis
data

5. Menjalankan
eksperimen

8. Mentafsir
data

4. Mengenal pasti
dan mengawal
pemboleh ubah

9.
Membuat
kesimpulan

10. Menulis
laporan

Kemahiran
proses sains

Sikap saintifik
dan nilai-nilai
murni

Kemahiran
manipulatif

BAB 2 STRUKTUR SEL DAN ORGANISASI SEL


2.1 Struktur dan Fungsi Sel

Sel Tumbuhan
Jalinan endoplasma
licin

Vakuol

Membran sel
Mitokondrion

Kloroplas

Sitoplasma

Nukleus

Vesikel angkutan
Ribosom
Jasad Golgi
Jalinan
endoplasma kasar
Dinding sel
Vesikel rembesan

Sel Haiwan

Lisosom
Sentriol

Jalinan
endoplasma
licin
Nukleus

Membran
sel

Sitoplasma

Jalinan
endoplasma kasar
Mitokondrion

Vesikel
angkutan
Jasad Golgi

Ribosom

Vesikel
rembesan

Organel dan bukan organel yang ada dalam sel tumbuhan dan sel haiwan:
Organel/ Bukan Organel

Struktur

Fungsi

Membran PlaSma (SPM)

-Separa telap

Membenarkan

S=Semi P=Permeable/Phospholipid,

-dwilapisan fosfolipid/

sebahagian bahan

M=Model Mozek Bendalir*

protein/kolesterol

masuk- keluar sel.

-dinamik/ bersifat bendalir/


keanjalan

SitoplaSMa (SMS)

-sap sel mengandungi air dan

Medium tindak balas

S=Sap sel, S=Salt=garam

mineral.

kimia.

MiTOkondrion (MOT)

-Bentuk bujur

Menjana tenaga

O=Oval=bujur

-Dua lapisan membran

M=Mineral/medium

M=menjana, T=Tenaga
Jalinan EndosPlasmA Kasar (JPA)

-vesikel angkutan

Mengangkut protein ke

J=Jasad Golgi

- ribosom melekat padanya.

Jasad Golgi

-tiada ribosom

Mensintesis lipid

RiboSoM (RiSM)

-kecil dan melekat pada

Mensintesis protein

R=Repair tissue by Protein

Jalinan EK.

P=Protein, A=Angkut
Jalinan EndoplaSma Licin
(SiLi)
S=Sintesis, L=Lipid

S=Sintesis
M=Melekat
JAsad GolGi (AGKPB)

-Jalinan berbentuk matriks

Mengubah suai protein

A=Angkut

yang mengandungi vesikel

kepada enzim.

G=GliKoProtein

rembesan

Membungkus enzim ke

K=KarBohidrat

dalam vesikel rembesan.

P=Protein, Proses

Bergerak dan bergabung

B=Bungkus

dgn membran plasma.

Aku Guru Kanan Panitia Biologi

Untuk dirembes ke luar


sel.

NukleuS

Mengandungi membran

Mengawal semua aktiviti

S=Semua

nukleus, nukleolus dan

sel

nukleoplasma.

Organel yang berbeza antara sel tumbuhan(SeTu) dan sel haiwan(SeHa):


Organel

Struktur

Fungsi

Dinding sel

-Gentian selulosa yang liat dan kuat.

Memastikan sel kekal

(SeTu)

-Telap sepenuhnya.

dan tidak mudah pecah.

Kloroplas

-Mengandungi stroma dan grana.

Memerangkap cahaya

(SeTu)

-dua lapisan membran.

untuk fotosintesis.

Vakuol

- Kantung berisi cecair (sap sel) yang

Sap sel menyokong

(SeTu)

dikelilingi oleh membran separa telap yang

tumbuhan herba supaya

disebut tonoplas.

tidak layu dengan

- Sap sel mengandungi air, asid organik,

mudah.

gula, asid amino, garam mineral, bahan


buangan dan pigmen.
Sentriol

-Mula terbentuk pada peringkat profasa

Menghasilkan gentian

(SeHa)

mitosis sel haiwan.

gelendong.

Lisosom

-Mengandungi enzim lisozim.

Mencernakan organel

(SeHa)

rosak.

Membandingkan dan membezakan struktur sel haiwan dengan sel tumbuhan.

Persamaan
Kedua-dua sel mengandungi mitokondrion, jalinan endoplasma kasar, jalinan
endoplasma licin, ribosom, nukleus, membran plasma, sitoplasma dan jasad Golgi.

Perbezaan
Sel haiwan

Struktur

Sel tumbuhan

Berubah-ubah

Bentuk

Tetap

Tiada

Dinding sel

Ada

Tiada

Vakuol

Ada

Tiada

Kloroplas

Ada

Glikogen

Simpanan makanan

Kanji