Anda di halaman 1dari 1

Nama: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Instrumen 08

Rujukan: B3 DS2 E2

Unit

Unit 1: Kemahiran Saintifik


(Buku Teks: m/s 9, 8)
B3 DS2 Kemahiran manipulatif
B3 DS2 E2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat

Deskriptor
Evidens

A. Tandakan (v) pada cara yang betul dan tandakan (x) pada
cara yang salah.
[SP: 1.2.2]

1.

2.

3.

B. Perhatikan gambar di bawah. Tuliskan langkah-langkah


untuk mengendalikan spesimen tersebut. [SP: 1.2.2]
Saya
perlukan
beberapa
helai daun.

__________________________________________
____________________________________
__________________________________________
Kasa dawai
____________________________________

__________________________________________
Beka
Kumban
Daun
Siput
s
g

SP: 1.2.2

Pentaksiran:

____________________________________
Murid boleh
dengan betul dan selamat.
Menguasai

Dunia Sains dan Teknologi Tahun2

mengendalikan spesimen

Belum menguasai

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

4.