Anda di halaman 1dari 21

SEMESTER 1 2008/2009

DR. SITY DAUD


sity@ukm.my
BACAAN ASAS
Teori/konsep utama
Kajian perbandinganengantar
APLIKASI - Kajian serantau/negara
Skop
Kelangsungan hidup
EKONOMI
• Kajian ttg perlakuan individu & masyarakat dlm
membuat keputusan untuk agihan faktor
pengeluaran yg TERHAD bagi menghasilkan barang &
perkhidmatan utk memenuhi keperluan/kehendak yg
TIDAK TERBATAS
• Memahami kos melepas
• Isu ekonomi di peringkat individu, masyarakat,
nasional, a/bangsa

11/04/21 SKSJ2013 6
Keluk kemungkinan pengeluaran

Keselamatan

A C

B D

Pertumbuhan
ekonomi

E F makanan

11/04/21 SKSJ2013 7
Faktor pengeluaran
Faktor Pulangan Contoh

Tanah/alam Sewa Sumber alam di dasar laut

Buruh Upah Buruh tidak mahir / mahir

Modal Bunga Pelaburan, jentera,


peralatan
Usahawan Untung Pemilik / pengurus firma

11/04/21 SKSJ2013 8
Aliran pusingan pendapatan
Perbelanjaan

Pasaran barang

Isirumah
Firma

Pasaran faktor

Sewa, upah, bunga


11/04/21 SKSJ2013 9
POLITIK
• Kajian ttg kerangka politik yg mendasari
pengurusan institusi politik/negara
/pentadbiran dan perlakuan individu,
masyarakat, kerajaan terhadap dasar kerajaan
• Hubungan kuasa dan rakyat
• Kepentingan / kebajikan umum
• Isu politik di peringkat individu, masyarakat,
nasional, a/bangsa

11/04/21 SKSJ2013 10
Persoalan politik

11/04/21 SKSJ2013 11
EKONOMI POLITIK
• Satu metodologi yg komprehensif – integrasi
ilmu ekonomi & sains sosial utk memahami
perubahan sosial dgn gambaran yg lebih jelas
• Model / analisa ttg kehidupan
• Hubungan pasaran & negara
• Hubungan pengeluaran & penggunaan

11/04/21 SKSJ2013 12
Pengeluaran
• Penggunaan BURUH, dgn bantuan MODAL, bagi
menghasilkan barang & perkhidmatan dpd BAHAN
MENTAH

– K(L) –I-C=surplus/deficit

– K(L)>I+C= surplus (politi boleh mengumpul modal)

– K(L)<I+C=deficit (politi terpaksa berhutang/ menjual aset)

11/04/21 SKSJ2013 13
Penggunaan

11/04/21 SKSJ2013 14
Pendekatan ekonomi politik
• Klasik/neoklasik
• Marxis/neoMarxis
• Keynesian
• Neoliberalisme
• Realisme/neorealisme

11/04/21 SKSJ2013 15
Model ekonomi
• Kapitalis
• Sosialis
• Komunis
• Negara kebajikan
• Negara pembangunan
Kapitalis
• Sistem pasaran berdasarkan hukum
permintaan & penawaran dengan campur
tangan negara yg minimal
• Pasaran - tgn ghaib
• Faktor pengeluaran – Modal, Buruh,
Tanah/alam semulajadi
• Kos
• Keuntungan
Sosialis
• Sistem ekonomi di mana faktor pengeluaran
yang ada dimiliknegarakan
• Negara kebajikan
• Birokrasi
• Totalitarianisme
• Keadilan sosial
Komunis

• Sistem pemilikan komunal dalam masyarakat


tanpa kelas dalam ekonomi yang dirancang
secara terpusat yang (sepatutnya)
mengambilkira kepentingan umum.
• Kapitalisme
• Ideologi Marxis
• Kelas
• Revolusi/Perubahan radikal
Negara kebajikan

• Peruntukan khas untuk warga yg layak atau


kelayakan berdasarkan pekerjaan
• Birokrasi
• Keselamatan sosial
• Kemudahan pendidikan/kesihatan
• Subsidi
Negara pembangunan
• Campur tangan negara secara langsung dlm
ekonomi bagi melonjakkan pertumbuhan
• Kecekapan Birokrasi
• Autonomi
• Agensi khusus
• Campur tangan mesra-pasaran