Anda di halaman 1dari 20

EKONOMI PEMBANGUNAN

Ekonomi pembangunan
• Pendekatan ekonomi yg mengkaji negara
membangun khususnya negara2 yg secara relatifnya
miskin/mundur yg terdapat di:
– Afrika Sub Sahara
– Amerika Latin
– Asia Selatan
– Termasuk beberapa negara di Asia Timur (dulu China &
Vietnam), Asia Tengah (Armenia & Kazakhstan), Eropah
Timur (Bulgaria & Romania), Timur Tengah & Afrika Utara
(Iraq & Algeria)

2
KONSEP ASAS
• Pertumbuhan ekonomi
• Pembangunan
• Kemiskinan
• Pembangunan insan
• Modal insan

3
Rujukan

4
PERTUMBUHAN EKONOMI
• Perkembangan ekonomi berbentuk fizikal dari
semasa ke semasa
• Berorientasikan petunjuk statistik ekonomi
utama
– Kadar pertumbuhan ekonomi
– Kadar inflasi
– Kadar pengangguran
– Kadar tukaran matawang

5
Pembangunan ekonomi
• Pembangunan ekonomi / sosial dari semasa
ke semasa
• Merangkumi :
– Pertumbuhan ekonomi
– Perubahan struktur
– Peningkatan kualiti faktor pengeluaran
– Pembasmian kemiskinan
• Proses sosial yg menyeluruh

6
PEMBANGUNAN
• Sen (1999) - Pembangunan sbg proses
meluaskan kebebasan; mengurangkan &
seterusnya menghapus faktor2 yg mengekang
kebebasan
• Haq (1995)
• Indeks Pembangunan Insan
(Human Development Index - HDI)

7
4 PRINSIP PEMBANGUNAN

8
KEMISKINAN
• Kemiskinan sbg ketidakupayaan utk menikmati
keperluan asas yg dianggap paling minimum utk
hidup
• Faktor kemiskinan
– Individu - sikap
– Keluarga - asuhan
– Budaya - sosialisasi
– Agensi – dasar, perang, institusi
– Struktur – struktur sosial, ekonomi, politik
9
PENGUKURAN KEMISKINAN
• Memahami pengukuran pembangunan - dpd garis
kemiskinan kpd indeks pembangunan insan
• Garis kemiskinan– pendapatan di atas garisan
dianggap tidak miskin manakala pendapatan di
bawah garisan dianggap miskin
• Kemiskinan mutlak – golongan termiskin dgn
pendapatan separuh daripada kumpulan miskin
• Kemiskinan relatif – perbandingan diukur dgn garis
indeks Gini (0 utk kesamaan & 1 utk ketaksamaan)

10
Indeks Pembangunan Insan
Ringkasan indeks pengukuran purata bagi
pencapaian negara dlm 3 aspek pembangunan insan:
– Tahap kesihatan – jangka hayat semasa kelahiran
– Pengetahuan – kadar celik huruf & tahap pendidikan
– Taraf hidup menurut pendapat perkapita
• Formula HDI
1/3 (life expectancy index)+1/3 (education index)
+1/3 (GDP index)

11
Kelemahan HDI
• HDI disamakan dgn konsep pembangunan
manusia
• Berdasarkan kerangka negara bangsa
• Kaedah pengumpulan data
• Prinsip keadilan sosial diabaikan
• Hubungan agensi dan struktur

12
Teori pembangunan
• Teori ekonomi
• Teori strukturalis
• Teori sosial/budaya
• Teori politik

13
Teori ekonomi
• Kemiskinan menurut Teori kemunduran/
ekonomi adalah disebabkan
– Bilangan penduduk yg ramai
– Masalah sumber alam
– Kekurangan modal
– Daya pengeluaran rendah
– Tiada ciri keusahawanan

14
Penyelesaian kemiskinan
• Teori modenisasi
• Tahap pertumbuhan ekonomi Rostow -
transformasi dpd ekonomi tradisional/mundur
kpd ekonomi moden/industri
• Ukuran
– Pertumbuhan ekonomi
– GDP per capita
– Industrialisasi

15
Nisbah pendapatan
Year Income ratio of 20% global population in
richest countries to 20% in poorest
1960 30:1

1990 60:1

1997 74:1

16
Teori strukturalis
• Ketaksamaan pendapatan menurut:
– Teori Pergantungan
– Teori sistem dunia
– Teori globalisasi
• Penyelesaian secara negara/kolektif
– Putuskan hubungan dgn negara maju
– Regionalisme
– C/tgn institusi kewangan antarabangsa

17
Teori sosial/budaya
• Teori modenisasi
– Dualisme
• Budaya
– Sistem pengurusan/pewarisan harta
– Kepercayaan, agama, adat
– Nilai Asia
• Penyelesaian secara difusi:
– Modal
– Teknologi
– Buruh
– Keusahawanan

18
Teori politik
• Peranan negara - dasar & undang2
– Dasar pembangunan
– Dasar pendidikan
– Dasar perindustrian
– Pengurusan modal insan
• Penyelesaian secara institusional
– Institusi politik - tadbirurus
– Masyarakat sivil

19
RUMUSAN
• Cabaran pembangunan
– ketakstabilan politik
– Ketakupayaan ekonomi negara
– Tekanan organisasi ekonomi antarabangsa
• Prospek
– Pembinaan keupayaan
– Jaringan keselamatan sosial
– Pembangunan mesra-rakyat

20