Anda di halaman 1dari 3

SPM

NOV 2001
JUN 2002
NOV 2002
JUN 2003
NOV 2003
JUN 2004
NOV 2004
JUN 2005
NOV 2005
JUN 2006
NOV 2006
JUN 2007
NOV 2007
JUN 2008

SKOP SOALAN
Tanggungjawab penulis
Peranan Industri Kecil dan Sederhana
dalam pembangunan ekonomi negara
Langkah-langkah untuk meningkatkan
penggunaan teknologi maklumat dalam
kalangan kakitangan kerajaan
Langkah-langkah untuk meningkatkan
kesedaran moral masyarakat.
Kepentingan pelabelan makanan
Masalah yang dihadapi oleh sektor
perubatan awam di Malaysia.
Faedah penubuhan badan khas bagi
membantu pesakit kronik dan sebabsebab penubuhannya.
Cara-cara mengurus
tekanan dankepentingan pengurusan
tekanan kepada individu
Faedah-faedah hidup berjiran dancaracara memupuk semangat kejiranan
Kelebihan kerja berpasukan dan caracara pemimpin membentuk kerja
berpasukan.
Cara-cara melahirkan masyarakat
berbudi bahasa dan kesan terhakisnya
amalan berbudi bahasa dalam masyarakat
Kepentingan terumbu karang di
Malaysia dan kaedah pemuliharaannya
Tindakan mengatasi masalah disiplin
murid di sekolah dan kesan masalah itu
kepada negara.
Faedah membaca dan caracaramenggalakkan budaya membaca

KATA YANG SESUAI UNTUK PENDAHULUAN


peranan/ sumbangan/ tugas
sumbangan/ kepentingan/ fungsi/ tugas
usaha-usaha/ cara-cara/ kaedah-kaedah/ pendekatan/ teknik-teknik/ strategi/tindakan
usaha-usaha/ cara-cara/ kaedah-kaedah/ pendekatan/ strategi/tindakan
faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan
kekangan/ kesulitan/ kerumitan/ hambatan
manfaat/ kebaikan/ kelebihan/ kepentingan
langkah-langkah/ kaedah-kaedah/ usaha-usaha/ pendekatan/ strategi
manfaat/kepentingan/ kelebihan/kebaikan
faedah/ manfaat/kepentingan/ kebaikan/ keberkesanan
langkah-langkah/ kaedah-kaedah/ usaha-usaha/ pendekatan/ strategi
faedah-faedah/manfaat/kelebihan/kebaikan
usaha-usaha/ cara-cara/ kaedah-kaedah/langkah-langkah/ pendekatan/ teknik-teknik/
strategi
manfaat/ kepentingan/ kebaikan/ kelebihan