Anda di halaman 1dari 6

BORANG HIRARC

Fakulti/Jabatan/Bahagian :

Diperiksa Oleh :

Lokasi/No. Bilik /Aktiviti:

Tarikh :
1. Pengenalpastian Hazard

Bil.

Aktiviti Kerja

Hazard

2. Analisis Risiko
Yang Boleh
Mengakibatkan/ Kesan

Kawalan Risiko
(sedia ada)

Kemungkinan/
Kebarangkalian
(A)

Keterukan/
Ketenatan
(B)

Tahap Risiko
(AxB)

Skala Kemungkinan / Kebarangkalian


1 - Tidak Mungkin
2 - Jarang Sekali
3 - Dapat Dijangka
4 - Mungkin

Skala Keterukan / Ketenatan


1 - Tiada
2 - Ringan
3 - Serius
4 - Kematian

Langkah Kawalan (Hirarki Kawalan)


1 - Penghapusan (Elimination)
2 - Penggantian (Substitution)
3 - Kawalan Kejuruteraan (Engineering Control)
4 - Kawalan Pengurusan (Administrative Control)

5 - Paling Mungkin

5 - Malapetaka

5 - Peralatan Perlindungan Diri (Personal Protective Equipment)

HIRARC 2
Analisis Hazard Pekerjaan (JHA)

3. Kawalan Risiko
Langkah Kawalan Yang Disarankan

Tahap Risiko
1-4
- Rendah
5-12 - Sederhana
15-25 - Tinggi

BORANG HIRARC
Fakulti/Jabatan/Bahagian :

Diperiksa Oleh :

Lokasi/No. Bilik /Aktiviti:

Tarikh :
1. Pengenalpastian Hazard

Bil.

Hazard
Keadaan Ruang / Kerja
(Keadaan / Tindakan Tidak Selamat)

Skala Kemungkinan / Kebarangkalian


1 - Tidak Mungkin
2 - Jarang Sekali
3 - Dapat Dijangka
4 - Mungkin

2. Analisis Risiko
Yang Boleh
Mengakibatkan/ Kesan

Skala Keterukan / Ketenatan


1 - Tiada
2 - Ringan
3 - Serius
4 - Kematian

Kawalan Risiko
(sedia ada)

Kemungkinan/
Kebarangkalian
(A)

Keterukan/
Ketenatan
(B)

Langkah Kawalan (Hirarki Kawalan)


1 - Penghapusan (Elimination)
2 - Penggantian (Substitution)
3 - Kawalan Kejuruteraan (Engineering Control)
4 - Kawalan Pengurusan (Administrative Control)

Tahap Risiko
(AxB)

5 - Paling Mungkin

5 - Malapetaka

5 - Peralatan Perlindungan Diri (Personal Protective Equipment)

HIRARC 1
Pemeriksaan Keselamatan Tempat Kerja

3. Kawalan Risiko

Langkah Kawalan Yang Disarankan

Tahap Risiko
1-4
- Rendah
5-12 - Sederhana
15-25 - Tinggi