Anda di halaman 1dari 9

SEKOLAH KEBANGSAAN (1) JALAN BATU TIGA,

KLANG
UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

SAINS
TAHUN 2
NAMA : ___________________________
KELAS : ___________________________

BAHAGIAN A SOALAN ANEKA PILIHAN


1

Bahagian ini mempunyai 10 soalan dengan empat pilihan jawapan A, B, dan


C Bulatkan jawapan yang betul.
1.

Rajah di bawah menunjukkan sejenis benda hidup.

Apakah yang diperlukan oleh tumbuhan tersebut?


A
B
C
2.

Ia memerlukan air dan udara untuk hidup.


Ia memerlukan kenderaan untuk hidup
Ia memerlukan makanan dan tempat perlindungan untuk hidup
Teliti peta buih berganda di bawah.

Air

Makanan

Keperluan
Asas
Haiwan

Keperluan
Asas
Tumbuha
n

Terdapat dua keperluan asas tumbuhan yang sama dengan keperluan


asas haiwan, iaitu air dan ..................... .
A
B
C

udara
cahaya matahari
tempat perlindungan

3. Antara tumbuhan di bawah, yang manakah subur dan sihat?


A

C
2

4. Anak pokok di bawah disiram dengan air secukupnya setiap hari. Pada
pendapat kamu, bagaimanakah keadaan anak pokok ini selepas
beberapa minggu?
A
B
C

Semakin tinggi dan bilangan daun bertambah.


Semakin kekuningan dan rapuh.
Semakin banyak tanah.

5. Mimi menyiram pokok orkidnya setiap hari. Namun, selepas seminggu


dia mendapati pokoknya mati. Apakah kemungkinan yang
menyebabkan pokok orkid Mimi mati?
A
B
C

Pasu yang digunakan diperbuat daripada plastik.


Mimi menyiram terlalu banyak air.
Cahaya bulan tidak cukup.

6. Satu lagi keperluan asas bagi tumbuhan adalah cahaya matahari.


Antara berikut, manakah cara yang betul untuk mendedahkan
tumbuhan kepada cahaya matahari yang cukup?
A

7. Makanan manakah yang boleh memberikan tanaga?


A

8. Kebersihan persekitaran menjamin kesihatan. Pilih rajah yang menunjukkan


persekitaran yang bersih.
A

9. Rajah di atas menunjukkan bahawa benda hidup, ______________ .


A

bernafas

membesar

membiak

10.

Rajah menunjukkan bahawa semakin kita membesar, kita akan bertambah __ .


A

bilangan jari tangan dan jari kaki

panjang dan perlahan

tinggi dan berat


(10 markah)

BAHAGIAN B: Jawab semua soalan


1. Bulatkan 5 keperluan asas manusia

( 5 markah)
2. Tuliskan keperluan asas manusia berikut :

( 4 markah)
3. Tuliskan keperluan asas yang berikut :
Kita memerlukan keperluan asas ini
untuk bernafas
5

Kita memerlukan keperluan asas ini


untuk mengekalkan suhu badan
Kita memerlukan keperluan asas ini
untuk memberikan tenaga
Kita memerlukan keperluan asas ini
untuk berlindung daripada hujan
Tumbuhan memerlukannya supaya
tidak layu
Haiwan memerlukannya untuk
berlindung dari musuh
( 6 markah )
4. Warnakan jawapan yang betul
1. Semasa bayi, saiz badan saya

kecil

Besar

2. Semasa bayi, ibu mendukung saya kerana berat badan saya


Ringan

Berat

3. Semasa saya berumur 4 tahun, saiz badan saya lebih


berbanding sekarang
masih

4. Baju saya ketika berumur 5 tahun,


muat
dipakai lagi

kecil

Besar

tidak

5. sekarang, ibu sudah tidak dapat mendukung saya lagi kerana berat saya
semakin
bertambah
berkurang
6. Semasa tumbesaran, kita akan mengalami pertambahan
Dari segi saiz, tinggi dan berat.

pengurangan
( 6 markah )

5. Tandakan ( ) bagi tempat perlindungan haiwan di bawah

(6 markah)
5. Tandakan ( ) bagi perlakuan yang betul dan (x) bagi perlakuan
yang salah

( 4 markah )
6. Tandakan ( ) pada haiwan berkenaan mengikut jenis
makanannya.

( 3 markah )

6. Tandakan ( ) pada haiwan berkenaan mengikut jenis


makanannya.

( 6 markah)
Kertas soalan tamat
9