Anda di halaman 1dari 9

MB

12
MD

Jemari disusun maaf dipinta . IPG Kampus Sarawak Miri 2. Kalau tersilap tutur bicara. Jabatan Pengajian Melayu. Pensyarah-pensyarah Jabatan Pengajian Melayu 3. Semua pelajar Pengajian Melayu Ambilan Januari 2011 dan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung semasa menjayakan seminar ini Bunga dedap di atas para. Anak dusun pasang pelita.1 PENGENALAN PENGHARGAAN Merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama serta sokongan dan sumbangan yang telah diberikan kepada : 1.

terima kasih. ATUR CARA MAJLIS AUTOGRAF 29 SEPTEMBER 2014 0730 – 1000 Pembentangan Sesi 1000 – 1030 1030 – 1230 1230 – 1415 Pertama Merarau Pembentangan Sesi Kedua Rehat 2 :Makan Tengah 1415 – 1545 hari Pembentangan 1545 Ketiga Sesi Pembentangan Sesi Ditangguhkan 30 SEPTEMBER 2014 0730 – 1000 Pembentangan Sesi .Sekian.

Dolyna Jelinin Anak Jitap Tajuk Bidang Kemahira n Bahasa Melayu Penggunaan “Big Book” Membaca Untuk Meningkatkan Kemahiran Membaca Dalam Kalangan MuridMurid Tahun Dua Penggunaan Model Lisan Koperatif Untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Dalam Kalangan Murid Tahun Dua Meningkatkan Menulis Kemahiran Membina Ayat Berpandu Dengan Menggunakan Pembelajaran Koperatif Fikir-BerpasanganKongsi Dalam Kalangan Murid Tahun Tiga Penggunaan Teknik Latih Tubi Untuk Meningkatkan Penggunaan Ayat Lengkap Dalam Kemahiran Lisan Penggunaan Rumus ‘Pelaku+Perbuatan+Hu raian Bagi Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Dalam Kalangan Murid Tahun 4 Penggunaan Imej Visual Tangan Meningkatkan Penguasaan Tanda Baca Dalam Penulisan Binaan Ayat Murid Tahun Empat Roda Kata Dalam Membantu Menambahkan Kosa Kata Nama Terbitan Dalam Kalangan Murid Tahun 4 Meningkatkan Lisan Menulis Menulis Tatabaha sa Menulis . Hasmiza 10 TAJUK – TAJUK PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN Bi Penyelidik l 1. Benielton Anak Jarut 3. Edward Anau Anak Budong 5. Giovianna Gale Anak Nafgerin 8. Ella Anak Lebak 6. Babaria Jupithya Anak Indi 2. Georgina Anak Chabu 7.1000 – 1030 1030 – 1230 Keempat Merarau Pembentangan 1230 – 1415 Kelima Majlis Penutupan Sesi 4.

Josephine Binti Nan 11. Muhamma d Nabil Fikri Bin Aini Penggunaan Peta Minda “Tree Map” Untuk Mengenal Isi-Isi Utama Dalam Teks Petikan Tahun Tiga Penggunaan Gambar Bersiri Untuk Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Majmuk Secara Lisan Bagi Murid-Murid Tahun 3 Penggunaan Kad Suku Kata Berwarna Dalam Membaca Perkataan Berpola V+Kvk Kata Nama Am Penggunaan Papan Cerakinan Imbuhan Dalam Membantu Pembelajaran Imbuhan Mem. Lucy Anak Masir Menulis 15. Mohd Jaylaludin Bin Borhan Menulis Menulis 16.L. Lam Siew Shiang Kemahiran Membina Ayat Majmuk Berdasarkan Gambar Dengan Menggunakan Teknik Salak Penggunaan Rumus Jadual S.Binti Sarkawi 9. Ivina Michelle Sim 10.K*(Kh)Dalam Meningkatkan Penguasaan Binaan Ayat Majmuk Gabungan Pengaplikasian Rumus Pelaku-PerbuatanKeterangan(PPK) Untuk Membantu Murid-Murid Tahun Empat Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Majmuk Penggunaan Rumus Pola Ayat Dasar Fn+Fk Dalam Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Tunggal Dengan Keterangan Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Dalam Kalangan Murid Tahun Empat Dengan Menggunakan Teknik Salak 13. Mohd Kashful Anuar Bin Joni 17.A. Larrisson Anak Leban Menulis 14. Khairunnis a Binti Amin@Kas sim 12.Dan MenTerhadap Kata Dasar Melayu Asli Meningkatkan Penguasaan Penjodoh Bilangan Menggunakan Bahan Bantu Mengajar Dalam Kalangan Murid Tahun 4 Membaca Lisan Membaca Tatabaha sa Tatabaha sa .

Ting Chee Penggunaan Peta Alir Dalam Meningkatkan Penguasaan Kemahiran Menulis Ayat Dalam Satu Perenggan Untuk Murid Tahun 3 Meningkatkan Penguasaan Murid Dalam Membina Ayat Tunggal Berdasarkan Gambar Tunggal Dengan Menggunakan Peta Bulatan Penggunaan Kaedah Latih Tubi Scaffolding Membantu Murid Tahun Dua Menjawab Soalan Ayat Tanya Dengan Kata Tanya Penggunaan Teknik Wat Untuk Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Majmuk Gabungan Dalam Kalangan Murid Tahun Tiga Menulis Menulis JADUAL PEMBENTANGAN HARI PERTAMA Menulis Menulis SESI/MAS PENGERUS PENJAGA PENCATAT A PERTAMA I Mohd MASA Mohd Hasmiza 0730 - Kashful Jaylaludin 0900 KEDUA Georgina Babaria Mohd Nabil Munyati Giovianna Lam Siew 0900 – 1030 KETIGA 1100 – 1230 KEEMPAT 1415 1545 Shiang Khairunnisa Ting Chee Dolyna Jelinin . Noor Faezah Binti Jacky 20. Munyati Binti Samsudin 19.18. Rebecca Anak Nira 21.

4. 2. 3.JADUAL PEMBENTANGAN HARI KEDUA SESI/MAS PENGERUS PENJAGA PENCATAT A KELIMA I Josephine MASA Larrisson Rebecca Ivina Lam Siew Ting Chee SENARAI NAMA PENILAI 0730 0900 KEENAM 0900 – 1030 KETUJUH 1100 – 1230 Shiang Rebecca Benielton 1. 5. Cik Celinea Anak Lassan  Babaria Jupithya Anak Indi  Giovianna Gale Anak Nafgerin . 6. Cik Celinea Anak Lassan Cik Melvina Chung Puan Hajah Ainah Binti Julhee Puan Selina Binti Ahmad Encik Ling Snelus Angking Encik Sia Pong Won Encik Zainal Bin Kassan Ella SENARAI NAMA PENYELIDIK 1. 7.

Encik Sia Pong Won  Ella Anak Lebak  Ivina Michelle Sim  Lam Siew Shiang 7. Puan Selina Binti Ahmad  Georgina Anak Chabu  Mohd Nabil Bin Aini  Munyati Binti Samsudin 5. Encik Ling Snelus Angking  Edward Anau Anak Budong  Benielton Anak Jarut  Larrisson Anak Leban 6. Puan Hajah Ainah Binti Julhee  Khairunissa Binti Amin@Kassim  Rebecca Anak Nira  Ting Chee 4. Cik Melvina Chung  Dolyna Jelinin Anak Jitap  Hasmiza Binti Sarkawi  Mohd Kashful Anuar Bin Joni 3. Encik Zainal Bin Kassan  Josephine Binti Nan   Lucy Anak Masir Noor Faezah Binti Jacky 9 JAWATANKUASA PELAKSANA KAJIAN TINDAKAN Pengerusi Larrisson Anak Leban Naib Pengerusi Josephine Binti Nan Setiausaha Mohd Jaylaludin Bin Borhan Naib Setiausaha Hasmiza Binti Sarkawi Bendahari Ivina Michelle Sim . Mohd Jaylaludin Bin Borhan 2.

Jawatankuasa Persiapan Tempat Semua Ahli Jawatankuasa Pendaftaran Lam Siew Shiang Ting Chee Jawatankuasa Publisiti Ivina Michelle Sim Georgina Anak Chabu Hasmiza Binti Sarkawi Mohd Jaylaludin Bin Borhan Jawatankuasa Pengurusan Sesi Pembentangan Rebecca Anak Nira Josephine Binti Nan Ella Anak Lebak Lucy Anak Masir Jawatankuasa Pelaporan dan Pendokumentasian Dolyna Jelinin Anak Jitap Babaria Jupithya Anak Indi Giovianna Gale Anak Nafgerin Edward Anau Anak Budong Jawatankuasa Peralatan Benielton Anak Jarut Noor Faezah Binti Jacky Larrisson Anak Leban Jawatankuasa Persediaan Prosiding Khairunnisa Binti Amin@Kassim Munyati Binti Samsudin Mohd Kahsful Anuar Bin Joni Mohd Nabil Fikri Bin Aini Jawatankuasa Perasmian dan Penutupan Semua Ahli .