Anda di halaman 1dari 1
PENGENALAN 1. Koleksi pelbagai jenis arca sebagai sumber ilham. 2. koleksi pelbagai gambar yang berkaitan sebagai sumber ilham 3. Lakaran realistic satu atau lebih hal benda yang dijadikan sumber ilham. 4. Lakaran perkembangan idea arca yang catatan . 5. Lukisan reka bentuk arca yang dipilih dengan catatan . 6. Kajian warna dan skema dengan catatan (jika berkenaan) 7. Lukisan dari tiga sudut pandangan yang menarik 8. Lukisan persembahan dalam situasi sebenar dengan catatan 9. Lukisan alat dan bahan yang digunakan dengan catatan. 10.Lukisan atau gambar foto proses dan teknik penghasilan produk mengikut urutan dengan catatan.