Anda di halaman 1dari 4

Latihan Tahun 2 Kata Tanya

1.
kah harga beg sekolah itu ?
A. Berapa
B. Apa
C. Siapa
2. Di
A. bila
B. mana
C. apa

kah ayah meletakkan keretanya ?

3.

kah Perdana Menteri Malaysia ?


A. Siapa
B. Apa
C. Mengapa

4.

kah nama arnab kesayangan kamu ?


A. Apa
B. Mengapa
C. Mana

5.

kah keadaan nenek kamu ?


A. Berapa
B. Bagaimana
C. Bila

6.

hadiah yang kamu janjikan ?


A. Bagaimanakah
B. Bilakah
C. Manakah

7.
Sentosa ?
A. Bagaimana
B. Berapa
C. Siapa
8.

lamakah mereka akan bercuti ke Pulau

kah kita dilarang bercakap bohong ?


A. Siapa
B. Bila
C. Mengapa

9.

surat itu tidak sampai ke alamatnya ?


A. Berapakah
B. Siapakah
C. Mengapakah

10. " Ke
kah awak hendak pergi ?" tanya
Ramu kepada Tajul.
A. apa
B. mana
C. bagaimana
11.
A. Berapa
B. Bila
C. Siapa

kah nama penyanyi kanak-kanak itu ?

12.
jalan itu ?
A. Apa

kah yang dilakukan oleh Leong di tepi

B. Berapa
C. Mengapa
13. "
Hakim.
A. Mana
B. Bila
C. Berapa

kah harga sepasang kasut ini ?" tanya

14.
kah Encik Hamid menjemput Rahim ke
rumahnya ?
A. Bagaimana
B. Bila
C. Berapa
15.
A. Siapa
B. Mana
C. Apa

kah nama bangunan baru itu ?

16. "
kamu ketawa terbahak-bahak ?" tanya
Rahil kepada Chong.
A. Siapakah
B. Mengapakah
C. Berapakah
17.
keretapi dari Kuala Lumpur akan tiba ?
A. Apakah
B. Bilakah
C. Mengapakah

18.
ketua kelas Tahun 3 Jupiter?
A. Bilakah
B. Siapakah
C. Berapakah
19.
umur cikgu Ramli ?
A. Bilakah
B. Apakah
C. Berapakah
20.
kita mesti membaca buku ?
A. Berapakah
B. Apakah
C. Mengapakah