Anda di halaman 1dari 2

YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YARSI MATARAM


Jalan TGH. Ali Lingkar Selatan Telp/Fax. (0370) 689 4726 / (0370) 689 4725
Website : www. Stikesyarsimataram.ac.id e-mail: stikesyarsi_mataram@yahoo.com

KUESIONER UNTUK RESPONDEN


GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG SENAM
HAMIL DI PUSKESMAS AMPENAN
KOTA MATARAM
TAHUN 2011
IDENTITAS
Nama

: ..

Umur

:...

Alamat

:...

Umur kehamilan

:...

Pendidikan

:...

Pekerjaan

:...

Petunjuk Soal.
Berilah tanda rumput (v) pada jawaban yang anda jawab benar
No

Pertanyaan Pengetahuan

Manfaat dari senam hamil adalah mengurangi nyeri

pinggang dan kram pada kaki


Pada saat senam hamil kita perlu memperhatikan

3
4

kenyamanan ibu hamil.


Senam hamil harus mengikuti instruktur
Pakaian yang di pakai dalam senam hamil adalah pakaian

Benar

Salah

5
6
7
8

yang longgar
Di saat melakukan senam hamil ibu harus tegang.
Senam hamil di mulai dari umur kehamilan 2 bulan
Senam hamil sebaiknya di lakukan di atas matras.
Ibu hamil yang mengalami perdarahan hebat boleh

9
10

melakukan senam hamil.


Latihan otot kaki gunanya melancarkan sirkulasi pada dada
Kegunaan latihan dasar pernapasan adalah supaya

11

bapaknya tetap sehat.


Latihan duduk bersila kegunaannya memperbaiki posisi

12

bayi.
Latihan

13

memperbaiki posisi janin.


Hal yang baik untuk ibu hamil yaitu dengan cara tidak

14

beristirahat.
Untuk memenuh kebutuhan gizi, ibu hamil harus makan

15

nasi saja.
Ibu hamil yang mengalami pusing hebat boleh melakukan

16

senam hamil.
Latihan relaksasi sempurna kegunaannya untuk membantu

17

proses kelahiran bayi.


Pada latihan menguatkan otot pantat berguna untuk

antisungsang

untuk

mencegah timbulnya wasir.

mempertahankan

dan