Anda di halaman 1dari 3

TUGAS FINAL

TEORI BAHASA DAN AUTOMATA

Nama

: Akhmad Jorais T. Fanna

NPM

: 2013020082

Kelas

: TI_V_C

Jurusan

: TEKNIK INFORMATIKA

Pohon Uraian S ->AB A->Aa │bB B->a │ Sb SC V Pohon urain-----------> A B A a a b B S a b B A b B a 2. Penyederhaan Useless a .1.

Penyederhanaan Produksi ε S -> AB A -> aA | abB | aCa B -> bA | BB | ε Penyelesaian C -> ε S -> AB A -> aA | abB | aCa B -> bA | BB D -> dB | BCB D -> dB | BCB Keterangan: C nullable serta C -> ε satu-satunya produksi dari C.S -> aS | A | C A -> a S ->aS│C Penyelesaian B -> aa B ->aa C -. maka variabel C bisa ditiadakan . Penyederhanaan Produksi Unit S -> ABaC | BaC | AaC | Aba | aC | Aa | Ba | a aC | Aa | Ba | a S -> ABaC | BaC | AaC | Aba | A -> B | C | BC A -> B | C | BC B -> b C -> D B -> b Penyelesaian C -> dd D -> d D -> d Keterangan: C -> D diubah menjadi C -> dd 4.>aCb C -> aCb keterangan: variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga bisa dihilangkan 3.