Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PUTRA PERDANA

JALAN PP 3B, TAMAN PUTRA PERDANA,
47100, PUCHONG, SELANGOR

PKSR 1/2015
Pendidikan Moral Tahun 6
Masa: 1 Jam
Nama :________________________________________
Kelas : ________________________________________
BAHAGIAN A
Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D.
Pilih satu jawapan yang betul.
1.

Bagaimanakah kita boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan?
A. Melakukan perkara yang dilarang
B. Mensyukuri pemberian Tuhan
C. Membuang sampah merata-rata
D. Menghormati adat dan kepercayaan kaum sendiri sahaja

2.
A.
B.
C.
D.

Berikut adalah cara kita menjaga anugerah Tuhan, kecuali
mengamalkan kitar semula
tidak membuang sampah merata-rata
mengamalkan pembakaran terbuka
membersihkan kawasan tempat tinggal

3.Antara berikut, yang manakah benar tentang cara mengamalkan nilai kebersihan fizikal dan mental?
A. Mengamalkan fikiran negatif terhadap orang lain
B. Tidak menjaga kebersihan dan kekemasan diri
C. Mengamalkan sikap berbaik sangka terhadap orang lain
D. Mengamalkan pergaduhan dan perselisihan faham dalam setiap perbuatan
4.Berikut merupakan faedah kita bersikap positif terhadap orang lain, kecuali
A. dapat meningkatkan persefahaman
B. dibenci orang lain
C. dihormati oleh orang lain
D. dapat mengeratkan ikatan persahabatan
5.Antara berikut, manakah ciri-ciri individu yang bersikap positif terhadap rakan?
I. Sentiasa menghormati rakan
II. Tidak mempercayai rakan
III. Tidak memperkecilkan kebolehan rakan
IV. Menerima kritikan rakan dengan hati yang terbuka
A. I, II dan III
C. I, III dan IV
B. I, II dan IV
D. II, III dan IV

6. Apakah ciri-ciri murid yang berfikiran negatif?
I.Suka menyakitkan hati orang lain
II.Berhasad dengki
III.Pemalas
1

Berbaik sangka A. kecuali A. menambahkan kekayaan B. Gejala penyakit yang disebabkan oleh kuman virus HIV C. Menjatuhkan maruah keluarga C. III. dan IV II. Dihina dan dikeji B. A. dan IV C. dan IV 7. Dipandang tinggi oleh masyarakat D. Belia Benci Dadah C. Cintai Sungai Kita B. dan III B. Virus yang melemahkan sistem daya tahan badan B. 9.IV. Perbuatan menjaga maruah diri yang digalakkan dalam agama ialah ____________________. II. II. mengamalkan pergaulan yang sihat 2 . D. Hapuskan Cetak Rompak 11. Maklumat di atas adalah berkaitan dengan kempen A. III. Dipandang seperti sampah masyarakat 8. Kempen penyalahgunaan dadah 12. suka menangguh-nangguhkan sesuatu pekerjaan Menggunakan bahasa yang sopan Mengucapkan salam 10. Daya menyelami dan memahami perasaan orang lain D. tidak mudah berputus asa apabila melakukan sesuatu kerja B. I. melakukan sesuatu kerja dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan C. rela mengorban masa dan tenaga D.Apakah faedah yang akan diperoleh sekiranya kita bertingkah laku sopan? A. I. Budi Bahasa Budaya Kita D.Nilai kerajinan boleh diamalkan dengan cara berikut. Apakah yang dimaksudkan dengan AIDS? A. I. Pilih gambar di bawah yang menunjukkan individu yang mempunyai nilai harga diri.

meluangkan masa bersama-sama keluarga A. Melakukan perkara yang dilarang III. I dan IV B. dan IV B. bersederhana B. bersopan santun 16. II. 14. II. namun Choon Han tetap belajar sehingga larut malam III. prihatin terhadap keperluan dan perasaan anggota keluarga III. dan III C. bercakap kasar dengan mereka II. melakukan tugas yang dengan pantas 13. III. dan IV Soalan 17 dan Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah.Kita boleh mengamalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga dengan cara I. individu tersebut mengamalkan nilai A. II. ikhlas C. II dan III Soalan 14 dan Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah.Melakukan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Tuhan A. Alex hanya membelanjakan separuh daripada wang sakunya setiap hari II.Berdasarkan gambar di atas. I. I. III.menyambut hari-hari istimewa bersama keluarga IV.Pilih pernyataan yang menunjukkan nilai kesederhanaan. patuh D. Bagaimanakah kita boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan? I. dan IV B. III. I.Syima makan tidak terlalu banyak dan menjaga kesihatan dirinya A. mementingkan diri demi kejayaan D. dan IV D. toleransi D. I dan III D.Mensyukuri pemberian Tuhan IV. kasih sayang B. I. II. Menjaga anugerah Tuhan II.Kita mestilah memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan dengan A. I. I. II.C. II. baik hati C. dan III C. I. dan IV 17. berterima kasih 15. I dan II C. 3 . III.Kanesan meninggikan suara ketika bercakap dengan kawan baiknya di hadapan orang ramai IV. dan IV D. Walaupun demam.

18. I dan III D. Menjaga kebersihan diri secara luaran B. III. Menggalakkan kepada gejala sosial yang lain seperti pergaulan bebas dan perjudian A. dadah merosakkan pemikiran manusia B. dan IV 20. kecuali A. Membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain III. mensyukuri anugerah Tuhan D. II. memusnahkan bangsa dan negara C. menjaga maruah diri C. dan IV D. II dan I 24. Penderaan III. I dan II C. Mencemarkan alam sekitar 4 . kerajinan B. Mampu memberikan pendapat C. Membahayakan nyawa orang ramai B. I. Melanggar undang-undang II. Antara berikut. mendedahkan manusia kepada penyakit HIV/AIDS D. Menuduh orang lain tanpa usul periksa D. Penyalahgunaan dadah II. Mengapakah masalah lumba haram perlu dibanteras? I. Mengapakah masalah cetak rompak perlu dibanteras? A. III. Rompakan A. II. murid yang berfikiran positif . menjejaskan sumber import negara 21. dan III C. yang manakah merupakan isu sosial remaja? I. Merosakkan pemikiran manusia IV. peka terhadap isu alam sekitar 19. Gambar di atas menunjukkan ciri-ciri individu yang A. Manusia akan hilang pertimbangan C. tidak menjaga kebersihan alam sekitar C. dan IV B. 23. I dan IV B. II. I. I. Apakah yang dimaksudkan dengan berfikiran positif? A. Berfikiran bersih dan tidak berburuk sangka 22. Lumba haram IV. Menjaga kebersihan dan keindahan taman rekreasi adalah sikap __________________ A. tidak patuh kepada peraturan dan undang-undang D. mempunyai semangat bermasyarakat B. Antara berikut merupakan sebab-sebab mengapa penyalahgunaan dadah perlu dibanteras.

rajin membantu ibu bapa.D. I. kita hendaklah _____________. I.Melaporkan kepada pihak berkuasa jika ada kegiatan merosakkan alam sekitar A. dan III C. dan IV 29. III. Sekiranya kita sentiasa bersikap positif terhadap orang lain. A. II. rajin menimba ilmu B. A. Apakah peranan anggota masyarakat dalam memelihara dan memulihara alam sekitar? I. mereka akan ___________. menyusahkan kita D. Menyertai pasukan polis D. memberi hadiah kepada kita C. A. II. berusaha dengan bersungguh-sungguh B. Mengamalkan pemakanan yang seimbang C. menjaga kepentingan diri C. dan IV D. Membuang sampah di merata-rata tempat III. dan IV B. menghargai kita 30. Tidak melibatkan diri dengan aktiviti yang tidak sihat B. II. Bagaimanakah cara bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk menangani masalah sosial? A. tidak meninggalkan sembahyang C. I. Pernyataan yang berikut adalah contoh sikap rajin kecuali ____________. mengurus rumah dengan baik D. Tidak keluar malam 28. Membersihkan kawasan persekitaran rumah masing-masing II. amanah ketika menjalankan tugas 5 . melakukan tugas dengan pantas 26. guru dan rakan D. III. Menjejaskan sumber pendapatan kerajaan 25. Untuk berjaya dalam pelajaran.Mengambil tahu akan masalah alam sekitar IV. membuli kita B.