Anda di halaman 1dari 1

KEW.

PA-9
BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN
Bahagian I (Untuk diisi oleh Pegawai Aset)
1. Jenis Aset

: Projector

2. Keterangan Aset

: Projector NEC VT695G-SM2

3. Nombor Siri Pendaftaran
4. Kos penyelenggaraan terdahulu
(jika ada)

: KPM/SKD153/H/2007/05

5. Pengguna Terakhir

: -

6.Tarikh Kerosakan
7. Perihal Kerosakan

: 31.12.2014

i)

Bulp terbakar.

8. Syor Pegawai Aset
Mohon untuk penggantian.

Nama: Ahmad Syafiq bin Muhamad
Jawatan: Pegawai Aset Sekolah
Tarikh: 28.05.2015
Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan)
Diluluskan / Tidak Diluluskan*
………………………………….
Tandatangan
Nama: Nanong anak Randi
Jawatan: Guru Besar
Tarikh: 28.05.2015
Nota: * Potong mana yang berkenaan

: Tiada