Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(MODEL PENGAJARAN KONSTRUKTIVISME)

Nama

Nadhirah Binti Hamzah

Tarikh

27 Oktober 2016

Tingkatan

2 Fatan

Masa

45 minit

Tema

Sosial

Tajuk

Cegah Sebelum Parah

Bil. Pelajar

30 orang

Bidang

Interpersonal

Huraian Hasil Pembelajaran


HPU
4.0 Membuat pertimbangan
untuk mencapai keputusan
HPK
4.2 Menjelaskan dan
membuktikan pertimbangan
secara rasional dan adil bagi
meyakinkan pihak yang
terlibat.
Aras 3
i. Menjelaskan pendirian
berdasarkan pertimbangan
yang disokong oleh sumber
rujukan yang boleh
dipercayai
Model
:
Diskusi

Objektif
i. Murid dapat
menyenaraikan sekurangkurangnya dua punca dan
dua kesan pengambilan
dadah
ii. Murid dapat membina satu
rangka karangan yang
bertajuk Cegah Sebelum
Parah

Alat Bantu Mengajar


Video
Tajuk : Kesan Penggunaan
Dadah
-Lcd
-Layar Putih
-Komputer
Kertas mahjong putih
Pen marker berwarna-warni

Anda mungkin juga menyukai