Anda di halaman 1dari 1

SMK TAMAN SETIAWANGSA, KL

JAWATAN KUASA PEMANDU KBAT 2016

PELAN TINDAKAN KBAT 2016

PELAKSANAAN
JANUARI - OKTOBER

MESYUARAT PELAN TINDAKAN JAWATANKUASA


7 JANUARI 2016

AGIHAN TUGAS
(KURIKULUM,
HEM,
KOKURIKULUM)

LDP
GURU

PENYEBARAN
MAKLUMAT
KEPADA WARGA
SEKOLAH DAN IBU
BAPA

PENGAJARAN
ALAF 21

PEMANTAUAN
JANUARI - OKTOBER

PELAKSANAAN
JANUARI - OKTOBER

KBAT DALAM
KURIKULUM,
HEM DAN
KOKURIKULUM

PERTANDINGAN
ANTARA KELAS

PERANCANGAN
ASPEK
PEMANTAUAN

LDP
PEMANTAPAN
KBAT DALAM PdP
- ASPEK
PENYOALAN,
PENGGUNAAN
ALAT BERFIKIR

ASPEK PdP

ASPEK HEM
DAN
KOKURIKULUM

HEBAHAN /
PROMOSI KBAT
MELALUI
PELBAGAI
MEDIUM

POST- MORTEM
NOVEMBER

ASPEK
DOKUMENTASI
DAN SISTEM
PEMFAILAN