Anda di halaman 1dari 1

Kesan pergerakan udara terhadap kadar transpirasi

Tujuan:
Penyataan masalah: apakah kesan pergerakan udara terhadap kadar transpirasi?
Hypothesis:
Pemboleh ubah:
Dimanipulasikan:
Bergerak balas
Dimalarkan:
Material: vaselin, pucuk berdaun
Radas: tiub getah(5 cm) tiub kapilari(30 cm) pisau, bikar, kaki retort, jam randik,
bsen, pembari, kipas
Prosedur:
1)Patikan saiz pucuk, bilanagn saiz daun untuk ketiga tiga pucuk berdaun adalah
sama
2)Pastikan sambungan antara tiub kapilari dengan tiub getah dipenuhi air
3)Pucuk berdaun harus dipotong menyerong di dalam air
4)Biarkan satu gelebung udara masukk ke dalam tiub kapolari dengan
a)Keluarkan tiub kapilari dari air
b)Picit tiub getah untuk mengeluarkan setitikn air dari tiub kapilari
c)Lepaskan tiub getah untuk membenarkan sedikit udara masuk ke dalam tiub
kapilari
d)Masukkan semula hujung tiub kapilari ke dalam bikar berisi air
5)Tandakan aras awal gelembung udara sebagai P
6)Letakkan set A di bawah kipas dengan kelajuan rendah, set B di bawah kipas
dengan kelajuan sederhana, set C dengan kelajuan yang tinggi selama 10 minit
7)Tandakan kedudukan akhir gelembung udara selepas 10 minit sebagai Q
8)Ukur jarak PQ dengan menggunakan pembaris
9)Ulang langkah 2-8 untuk mendapatkan purata jarak
10)Rekod keputusan dan hitung kadar transpirasi dengan formula
Transpirasi = Jarak/masa
Keputusan
Kelajuan
pergerakan
udara

Jarak PQ
1

LAMBAT
SEDERHANA
CEPAT

kesimpulan

(cm)
2

Kadar transpirasi
Jarak/masa {cm min -1{
3