Anda di halaman 1dari 3

Contoh SK Tata Usaha

Minggu, 06 Januari 2013

Contoh SK Tata Usaha Sekolah Dasar


PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI MURUNG KERAMAT 2


KECAMATAN BELAWANG

Jl. Desa Murung Keramat Rt 03 Kec. Belawang Kab. Barito KualaKode Pos 70563

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI MURUNG KERAMAT 2


Nomor : 421.2 / 13 / 01 / SD.09. / 11
TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DALAM KEGIATAN TATA USAHA
Tahun ajaran 2010 / 2011
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pendidikan
anak seutuhnya
di Sekolah Dasar Negeri Murung Keramat 2 perlu menetapkan
Pembagian
Tugas Guru untuk keperluan tersebut.
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system
Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2003
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 84 /
1993 dan
Badan Administrasi Negara Nomor 0433 / P / 1993 / nomor 25 / 1993
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Terhitung Mulai tanggal 13 Januari 2011, mengangkat sebagai
Tenaga TATA USAHA
di lingkungan SDN Murung Keramat 2 Kecamatan Belawang,
Kabupaten Barito Kuala.
1. Nama : Imam Safii
2. Tempat / Tanggal Lahir : Kediri, 16 Juli 1971
3. Jenis Kelamin : Laki - laki
4. Pendidikan Terakhir : SMA
5. Alamat : Desa Murung Keramat, RT.02
Kecamatan
Belawang Kabupaten Barito Kuala

Kedua : Gaji Bulanan disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan

1. Apabila yang bersangkutan diberhentikan atau berhenti atas


permintaan sendiri maka ia tidak berhak mendapat pesangon
atau menuntut pesangon.
2. Yang bersangkutan setiap waktu dapat dibebaskan dari
pekerjaannya apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
mestinya atau anggaran untuk itu tidak tersedia lagi.
Ketiga : Kepada nama tersebut di atas yang telah diangkat sebagai Tenaga
Kontrak Honor Sekolah agar melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya.
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana
mestinya.
Kelima : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat di : Murung Keramat
Pada Tanggal : 13 Januari 2011
Kepala Sekolah,

E.DARLEN ENTON
NIP. 195221110 197402 1 007
Tembusan :
Yth. 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Belawang
2. Untuk yang bersangkutan
3. Arsip

maha halid di 05.49


Berbagi

3 komentar:
ahmad rofii 16 Oktober 2013 06.38
Terima kasih sangat membantu bagi kami..
Balas

Abdul Syahril 26 Februari 2014 21.40


luar biasa makasih. silahkan kunjungin blog kami http://mlmt2u.blogspot.com/
Balas

iwan tanjung 27 September 2014 00.15


terima kasih gan,,,,
Balas

Masukkan komentar Anda...

Beri komentar sebagai:

Unknown (Google)
Keluar

Publikasikan

Beri tahu saya

Pratinjau

Beranda

Lihat versi web


Mengenai Saya

maha halid
Ikuti

Lihat profil lengkapku


Diberdayakan oleh Blogger.

Anda mungkin juga menyukai