Anda di halaman 1dari 8

MINGGU: 6

TEMA
: dirisaya
MASA/TUNJANG
07.30-07.40 PAGI
RUTIN
07.40-08.00
PERBUALAN PAGI

08.00-08.30 PAGI
BAHASA &
KOMUNIKASI BM
TERAS

08.30-09.30
M.TERAS
KOMUNIKASI
B.INGGERIS

09.30-09.50
M.BERTEMA
MATEMATIK
B.I

09.50-10.20
REHAT
10.20-11.20
M.BERTEMA
KREATIVITI DAN
ESTETIKA
(BI)

SUB TEMA :sekolahsaya


TARIKH : 14.02.2016
HARI:AHAD
STANDARD
PEMBELAJARAN/OBJEKTIF/AKTIVITI
Berkumpul,menandakedatangan,
menyanyikanlagunegarakudanBangs
a Johor, doa,memeriksakesihatan.
BM 1.1.6 mendengar ucap selamat
dan memberi respons secara
bertatasusila.
Objektif Murid murid dapat
Menyatakan ucapan dengan betul.
Aktiviti
1. Murid dapat menyanyikan
lagu ucap selamat dengan
betul.
2. Guru berinteraksi dengan
murid-murid menggunakan
bahasa yang mudah.
(BM 1.2.1) Mengenal bunyi perkataan
dengan bunyi suku kata awal yang
sama
Objektif: murid dapat membunyikan
suku kata awalan bagi perkataan.
Aktiviti: Membunyikan siri perkataan
yang mempunyai suku kata awal
yang sama.
Contoh:
Sa...ku
Sa...ma
Sa...tu
B.I 3.1.9) Hear and sound consonant
sounds.
Children repeat and identify
consonant sound.
Pupils devided to 4 groups.
Pupils needs to match the
pictures with beginning letters
of the words.
(ST 7.1.8) Menulis nombor 1-10
mengikut cara yang betul.
Objektif
Murid dapat membentuk nombor.
Aktiviti
Murid menyambung titik membentuk
nombor.

PFK1.2.6) Melukis rupa geometrik


iaitu segitiga, bulat, segiempat,
bujur
Objektif- di akhir sesi pengajaran dan
pembelajaran murid dapat melukis
pelbagai rupa geometri iaitu
segitiga,bulat,segiempat dan bujur.

KESEPADUA
N/BAHAN

Cd rom
Aktiviti
kumpulan

Bukukerjama
tematik

Kertas A4

IMPAK/REFLEKSI

11.20-11.30
AKTIVITI
PENAMAT/REFLEKSI

MINGGU: 6
TEMA
: dirisaya
MASA/TUNJANG
07.30-07.40 PAGI
RUTIN
07.40-08.00
PERBUALAN PAGI

08.00-08.30 PAGI
AKTIVITI LUAR

08.30-09.00
BAHASA &
KOMUNIKASI
B.MALAYSIA
(TERAS)

09.00-09.30
M.BERTEMA

Aktiviti-melukis rumah kemudian


mewarnakannya mengkikut kreativiti
sendiri.
~ mengemas kelas
~ berkumpul dan mempamerkan
hasil kerja kumpulan / individu
~ guru membuat rumusan p&p
~ pesanan
~ berbaris, membaca doa dan
bersalaman
~ nyanyian Selamatlah Tinggal
T A M A T

SUB TEMA : sekolahsaya


TARIKH : 15.02.2016
HARI:ISNIN
STANDARD
PEMBELAJARAN/OBJEKTIF/AKTIVITI
Berkumpul,menandakedatangan,
menyanyikanlagunegarakudanBangs
a Johor, doa,memeriksakesihatan.
BM 1.1.6 mendengar ucap selamat
dan member respons secara
bertatasusila.
Objektif
Murid murid dapat menyatakan
ucapan dengan betul.
Aktiviti
1. Murid dapat menyanyikan
lagu ucap selamat dengan
betul.
2. Guru berinteraksi dengan
murid-murid menggunakan
bahasa yang mudah.
(PFK 2.1.14 ) Merangkak dengan
lakuan yang betul di ruang tertentu.
Objektif- di akhir pengajaran dan
pembelajaran murid dapat
melakukan aktiviti merangkak
dengan betul.
Aktiviti-murid melakukan beberapa
pergerakan haiwan seperti gajah,
kucing,harimau dan arnab.
(BM 3.3.2) Menyebut huruf konsonan
dengan tepat.
Objektif-Di akhirsesi pengajaran dan
pembelajaran murid dapat
menyebut
hurufkonsonandenganbetul.
Aktiviti-Murid mengambil huruf
dalam kotak secara rawak.
Kemudian murid menyebut huruf
tersebut dengan betul.
(ST 7.1.8) Menulis nombor 1-10
mengikut cara yang betul.

KESEPADUAN/BAHA
N

Tandas
Selipar

Buku kerja

Lembaran kerja

IMPAK/REFLEKSI

MATEMATIK
(B.I)

Objektif-Di akhir pengajaran dan


pembelajaran murid dapat menulis
nombor 1-10 mengikut cara yang
betul
Aktiviti-Murid menyambung titik
membentuk nombor. Kemudian
menulis nombor tanpa titik-titik.

09.50-10.20
REHAT
10.20-11.20
MODUL TERAS
PENDIDIKAN ISLAM
11.20-11.30
AKTIVITI
PENAMAT/REFLEKSI

MINGGU: 6
TEMA
: Diri saya

Dijalankan oleh ustazah yang


mengajar
Aktiviti: doa harian.
~ mengemas kelas
~ berkumpul dan mempamerkan
hasil kerja kumpulan / individu
~ guru membuat rumusan p&p
~ pesanan
~ berbaris, membaca doa dan
bersalaman
~ nyanyian Selamatlah Tinggal
T A M A T

SUB TEMA : Sekolah saya


TARIKH :16 .02.2016
HARI:SELASA

MASA/TUNJAN
G
07.30-07.40
PAGI
RUTIN

STANDARD PEMBELAJARAN/OBJEKTIF/AKTIVITI

07.40-08.00
PERBUALAN
PAGI

BM 1.1.6 mendengar ucap selamat dan member


respons secara bertatasusila.
Objektif
Murid murid dapat menyatakan ucapan dengan
betul.
Aktiviti
3. Murid dapat menyanyikan lagu ucap
selamat dengan betul.
4. Guru berinteraksi dengan murid-murid
menggunakan bahasa yang mudah.
PFK 2.1.22 Membuat pergerakan menggunakan
seluruh anggota badan.
Objektif
1. Murid
dapatmemanaskanbadandengancara
yang betul.
2. Murid dapat membuat pergerakan

08.00-08.30
PAGI
AKTIVITI LUAR

KESEPADUAN/BAH
AN

Berkumpul, menanda kedatangan, menyanyikan


lagu negaraku dan Bangsa Johor, doa,
memeriksa kesihatan.
BM 1.1.2
Mendengararahan
danmemberirespo
n.

Speaker

IMPAK/REFLEKS
I

08.30-09.00
BAHASA &
KOMUNIKASI
BAHSA
MALAYSIA(TER
AS)
09.00-09.30
M.BERTEMA
KOMUNIKASI
(B.I)
09.30-09.50
MATEMATIK

seluruh badan.
Aktiviti
1. Guru dan murid
memanaskanbadandengancara yang
betul.
2. Murid bergerak mengiku trentak chicken
dance.
3. Murid menggerakkan anggota badan
melalaui peralatan sukan.
(BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang
betul dengan bimbingan.
Obj-murid dapat menulis huruf kecil dengan cara
yang betul.
Aktiviti-menulis huruf kecil di buku garis tiga
dengan bimbingan guru.
(BI 4.2.3) Write recognizable letters.
Obj-Pupils able to write recognizable letters.
Act- Children rewrite the letter repeatedly .

ST 7.3.1 Membilang terus dari 10 hingga ke 20.


Objektif:
Aktiviti:
1. Murid dapat membilang 1-20.
2. Murid dapat menggunakan pembilang
besar untuk membilang 1-20.
Murid membilang 10 20 menggunakan
pembilang besar dengan bimbingan guru.

Bahan : CD, CD
player

Worksheet

Bahan:
pembilangbesar

Murid dikenalkan simbol nombor 10 20


Memadankan nombor dengan bilangan objek
09.50-10.20
REHAT
10.20-11.20
M.BERTEMA
(KREATIVITI)
NYANYIAN B.I
11.20-11.30
AKTIVITI
PENAMAT/REFL
EKSI

BI 1.6.3) Sing songs with the correct


pronunciation and intonation
Act-Sing a school songs
~ mengemas kelas
~ berkumpul dan mempamerkan hasil kerja
kumpulan / individu
~ guru membuat rumusan p&p
~ pesanan
~ berbaris, membaca doa dan bersalaman
~ nyanyian Selamatlah Tinggal
T A M A T

Lcd power point

MINGGU: 6
TEMA
: Diri saya
MASA/TUNJANG
07.30-07.40 PAGI
RUTIN(B.I)

07.40-08.00
PERBUALAN
PAGI(B.I)

08.00-09.00 PAGI
BAHASA &
KOMUNIKASI B.I

SUB TEMA : Sekolah saya


TARIKH : 17.02.2016
HARI:RABU
STANDARD
PEMBELAJARAN/OBJEKTIF/AKTIVITI
Berkumpul, menanda kedatangan,
menyanyikan lagu negaraku dan
Bangsa Johor, doa, memeriksa
kesihatan.
BI 1.2.6 listen to and respon
verbally to simple greetings.
Activities
1. Pupils listen to teachers
greeting and give their
respond.
BI 1.1.2 Listen to and identify
sounds in the environment
Aktiviti

KESEPADUAN/BAHA
N

LCD POWER POINT

LCD POWER POINT


GREETING

IMPAK/REFLEKSI

(TERAS)

Ask Children to close their eyes.


Lets them listen and guest the
sound.

09.00-09.30
MODUL TERAS
PEND.ISLAM
09.30-09.50
M.BERTEMA(SAINS
& TEKNOLOGI)
(B.I)

Dijalankan oleh ustaz yang


mengajar

09.50-10.20
REHAT
10.20-10.50
M.BERTEMA
KOMUNIKASI BM

(ST 2.1.7) Memerhati objek-objek


dipersekitaran dan mengenal saiz
(besar, kecil, panjang, pendek,
tinggi, rendah, tebal dan nipis).
Obj-di akhir P&P murid dapat
mengenal saiz objek.
Akt-Memerhati bentuk-bentuk
yang terdapat di dalam kelas dan
membuat perbandingan antara
bentuk
contoh
Bentuk meja-bulat /segiempat
sama/trapizium
Tingkap dan pintu
Kerusi-besar dan kecil.

,lcd.

(B.M 3.4.4) Membina dan


membunyikan satu suku kata
terbuka secara rawak.

Kad huruf vokal


Lembaran kerja

Membunyikan suku kata terbuka


secara rawak

10.50-11.20
M.BERTEMA
KEMANUSIAAN

11.20-11.30
AKTIVITI
PENAMAT/REFLEKSI

MINGGU: 6
TEMA
: Diri saya

KM 1.3.3) Menyatakan
tanggungjawab diri sebagi
seorang murid, anak dan rakan.
Obj-murid dapat menyebut
peranan diri sebagai seorang
anak,kawan dan murid.
Main peranan dalam pelbagai
situasi.
Mendengar cerita nilai murni dari
guru.
~ mengemas kelas
~ berkumpul dan mempamerkan
hasil kerja kumpulan / individu
~ guru membuat rumusan p&p
~ pesanan
~ berbaris, membaca doa dan
bersalaman
~ nyanyian Selamatlah Tinggal
T A M A T

Gambar

SUB TEMA : Sekolah saya


TARIKH :18.02..2016
HARI :

KHAMIS

MASA/TUNJANG

STANDARD PEMBELAJARAN/OBJEKTIF/AKTIVITI

07.30-07.40 PAGI
RUTIN

Berkumpul, menanda kedatangan, menyanyikan


lagu negaraku dan Bangsa Johor, doa, memeriksa
kesihatan.
BM 1.1.6 mendengar ucaps elamat dan member
respons secara bertata susila.
Objektif
Murid murid dapat menyatakan ucapan dengan
betul.
Aktiviti
5. Murid dapat menyanyikan lagu ucap
selamat dengan betul.
6. Guru berinteraksi dengan murid- murid
menggunakan bahasa yang mudah.
(PFK 4.1.6) Membersihkan tempat dan peralatan
yang digunakan.
Objektif-Di akhir P&P murid dapat melakukan
aktiviti pembersihan.
Akt-Membersihkan tempat dan peralatan yang
digunakan dengan bimbingan.
Contoh membantu membasuh piring makanan.
BI 3.2.1 Hear and pronounce simple words
Objektif
Pupils able to listen,hear and pronounce simple
words.
Aktiviti
Children hear and pronounce the word from the
lyric chart.
Dijalankan oleh ustazah

07.40-08.00
PERBUALAN PAGI

08.00-08.30 PAGI
AKTIVITI LUAR

08.30-09.00
M.BERTEMA
B.INGGERIS

09.00-09.30
M.TERAS P.ISLAM
09.30-09.50
M.BERTEMA
(TUNJANG
KOMUNIKASI)(BM)

BM 4.2.6 Menyalin perkataan dengan cara yang


betul.
Objektif
Murid dapat menulis dengan kemas.
Aktiviti
Murid menulis di buku garis tiga.

KESEPADUAN/
BAHAN

Air
Sabun
Kain lap

Lyrics chart
Cd

Lembaran
kerja

09.50-10.20
REHAT

10.20-11.20
M.BERTEMA
TUNJANG SAINS &
TEKNOLOGI
(BI)

ST 4.1.7 Membanding dan membezakan tekstur


bahan
( contoh bahan kering dan basah, permukaan
dengan permukaan yang kasar.
Objektif
Murid dapat membezakan tekstur bahan melalui
penglihatan dan sentuhan.
Aktiviti
Murid-murid membandingkan tekstur bahan
kering dan basah serta permukaan yang licin
dengan permukaan yang kasar.
Kemudian, guru bersoal jawab dengan murid
tentang hasil dapatan tersebut
~ mengemas kelas

Bahan : gelas,
ais, lembaran
kerja

IMPAK/REFLEKSI

11.20-11.30
AKTIVITI
PENAMAT/REFLEK
SI

~ berkumpul dan mempamerkan hasil kerja


kumpulan / individu
~ guru membuat rumusan p&p
~ pesanan
~ berbaris, membaca doa dan bersalaman
~ nyanyian Selamatlah Tinggal
T A M A T