Anda di halaman 1dari 1

Masa:

Program Transisi
8.10 pagi 9.10
pagi
Tajuk : Mengenal wang
Mata Pelajaran:
Matematik
Aktiviti
Kelas:
- Murid mengira wang belanja yang diberi oleh ibu
1 Bijak
bapa
- Murid mengenal nilai wang
- Murid berbelanja di kantin
Refleksi:

Masa:
9.10pagi 10.10
pagi
Mata Pelajaran:
Matematik
Kelas:
2 Bijak

Bidang : nombor dan operasi


Tajuk :nombor bulat hingga 1000
Standard Kandungan :membundarkan sebarang
nombor kepada puluh dan ratus terdekat.
Standard Pembelajaran:
Membundarkan sebarang nombor hingga 100 kepada
puluh dan ratus yang terdekat
Objektif Pembelajaran: murid berupaya
Membundarkan 10/10 soalan hingga 100 kepada puluh
dan ratus yang terdekat.
Cadangan Aktiviti :
1. Aktiviti menggunakan kad angka
2. Aktiviti menyebut dan mambaca nombor pada kad
angka
3. Memperkenalkan cara membundarkan
4. Membuat kuiz
5. Melakukan pentaksiran bertulis
Pentaksiran: Lisan dan bertulis
Refleksi :