Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI KELAB KOMPUTER

TAHUN 2015
BIDANG: KOKURIKULUM
BIL
1

PROGRAM
Mesyuarat Agung
Tahunan
Pengenalan Kepada
Hardware

AKTIVITI
Pelantikan Jawatankuasa bagi tahun 2015

Pengenalan kepada
Software

24/3/2016

Teka Silangkata ICT

1. Penerangan tentang maksud perisian


komputer
2. Perbincangan tentang jenis-jenis
komputer
3. Pelajar dapat mengenalpasti bentuk2
perisian yang mereka gunakan
Pelajar menjawab teka silang kata yang
bertemakan ICT

Tayangan Video Animasi

Pelajar melihat bagaimana bentukdancara


penghasilan video Animasi menggunakan

21/4/2015

1. Penerangan tentang hardware


computer.
2. Komponen-komponen dalam
computer
3. Pelajar-pelajar dapat mengenalpasti
komponen tersebut dengan lebih dekat
iaitu dengan melihat sendiri
perkakasan tersebut.

TARIKH
20/1/2015
3/3/2015

7/4/2015

1.
2.
1.
2.

TINDAKAN
Guru pembimbing.
Pelajar Kelab Komputer
Puan Wardah Salleh
Puan Wan Noor Mahzira

1. Puan Nor Aidah Khalik


2. Puan Sabtina Omar

1. Puan Wardah Salleh


2. Puan Wan Noor Mahzira
1. Puan Nor Aidah Khalik
2. Puan Sabtina Omar

CATATAN

Kuiz ICT

Frog Vle

Membuat Brochur
menggunakan Publisher

Membina Blog/laman
web

10

Penyelenggaraan
perkakasan

11

Mengemaskini buku log

Disediakan oleh:

(WARDAH BINTI SALLEH)

Multimedia
Pelajar menjawab kuiz bertemakan ICT
menggunakan google doc

5/5/2015

1. Pelajar membina dashboard dengan


menggunakan widget widget yang
berkaitan
2. Pelajar cuba melayari site site yang
dibina oleh guru dan admin
3. Pelajar mempelajari cara cara untuk
menghantar assignment
1. Mendedahkan kepada pelajar tentang
bagaimana cara membuat brochure
menggunakan microsoft publisher
2. Pelajar membina brochure mengikuti
kreativiti masing2 menggunakan contoh
yang sedia ada
1. Penerangan tentang bagaimana cara
membina blog/ laman web
2. Pelajar menggunakan kreativiti masing2
untuk memuatkan item di dalam blog
Sebagai persiapan akhir tahun
penyelenggaraan komputer dilakukan oleh ahli
kelab dalam usaha untuk memastikan
kelengkapan perkakasan computer

19/5/2015

Kemaskini buku log kelab komputer

1. Puan Wardah Salleh


2. Puan Wan Noor Mahzira

Semua guru kelab komputer

16/6/2015

Semua guru kelab komputer

30/6/2015

Semua guru kelab komputer

14/7/2015

Semua guru kelab komputer

28/7/2015

Semua guru kelab komputer

Penyelaras
Kelab Komputer
Smk Sultan Omar Dungun Trg