Anda di halaman 1dari 3

PK01 Pengurusan Panitia

LAPORAN PROGRAM
DAE CILIK PRASEKOLAH
SK SEDENAK KULAI
JOHOR
TAHUN 2016

PK01/3
LAPORAN PROGRAM DAE CILIK PRASEKOLAH SK SEDENAK TAHUN 2016
Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

1.

Nama Program

: Program Dae Cilik Prasekolah Sk Sedenak Tahun


2016.

2.

Tarikh

: Januari- November

3.

Hari / Masa

: Ahad , Isnin & Rabu / 11.30-12.30 PM

4.

Tempat

: Surau Al-Islah Sk Sedenak

5.

Objektif

: Di akhir program ini murid dapat


1. Menguasai bentuk-bentuk perbuatan wuduk serta
bacaannya dengan betul dan sempurna.
2. Menguasai bentuk bacaan dan perbuatan di dalam
solat dengan betul, tertib dan sempurna.
3. Menghafaz beberapa surah lazim dengan betul dan
lancar.
4. Merealisasikan hasrat kerajaan untuk melahirkan
generasi yang berilmu, beriman, bertaqwa dan
berakhlak mulia.

6.

Sasaran

: Semua murid prasekolah sk sedenak iaitu


seramai 25 orang murid.

7.

Butiran aktiviti

HARI
AHAD
ISNIN
RABU

8.

MASA
11.30-12.30 PM ( LELAKI)
11.30-12.00 PM ( PEREMPUAN)
11.30- 12.00 PM ( PEREMPUAN)

Penilaian Program :
8.1 Kekuatan Program

Program yang dijalankan mendapat sokongan ibubapa , pihak sekolah,


guru-guru dan murid pra sekolah sk sedenak. Kos yang tidakn terlalu tinggi
untuk menjalankan program ini.

8.2 Kelemahan Program

Program dijalankan dalam waktu pengajaran dan pembelajaran


fasilitator sedikit sebanyak menggangu masa guru yang menjadi fasilitator.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

8.3 Cadangan Penambahbaikan :


Program ini perlu diteruskan pada tahun hadapan dengan pengurusan
dan kaedah yang lebih tersusun dengan jadual yang lengkap dan
menggunakan beberapa khidmat fasilitator lagi untuk meningkatkan
keberkesanan dan kelancaran pengurusan.
9.

Dokumentasi Bergambar :
-

Lampiran

Disediakan :

Disemak :

(MUHD IZZAT BIN ZAMAKHSARI)


Penyelaras Program Dae Cilik
Prasekolah SK Sedenak 2016

. ..
(NOREZAH BINTI KALAM)
GPK Hal Ehwal Murid
SK Sedenak.

Disahkan :

..
( HANAFIAH BIN BAHAL)
Guru Besar
SK Sedenak

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

Anda mungkin juga menyukai