Anda di halaman 1dari 7

Jawab semua soalan.

1.

Rajah di bawah menunjukkan carta organisasi bengkel.

A
B
C

Kumpulan
A

Kumpulan
B

Kumpulan
C

Kumpulan
D

Lengkapkan carta di atas dengan menulis A, B dan C pada petak yang


disediakan.
Penolong formen
Guru
Formen
( 3 markah )
2.

Rajah 1 di bawah ini menunjukkan peti pertolongan cemas.

Rajah 1
Berdasarkan rajah di atas, nyatakan tiga peralatan yang perlu ada dalam peti
pertolongan cemas.
i.

ii.

iii.

(3 markah )

3.

Berikut adalah langkah-langkah mengendalikan alat pemadam api yang


tidak mengikut urutan yang betul. Susun langkah mengendalikan alat
pemadam api mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2 dan 3 pada
petak yang disediakan.

Halakan nozel alat pemadam api ke dasar api.


Cabut pin picu.
Tekan tuas rapat pada pemegang.
(3 markah )
4.

Tandakan ()pada pernyataan yang betul dan ()pada pernyataan yang


salah mengenai pemakaian yang sesuai semasa berada di dalam bengkel.
Rambut pelajar perempuan haruslah dipotong pendek.
Baju berlengan panjang hendaklah digulungkan
Tali leher dimasukkan ke dalam baju atau ditanggalkan.

( 3 markah )
5.

Padankan Amalan 4M mengikut keterangan yang betul dengan menulis A, B


dan C pada petak yang disediakan.

Menilai

Menyusun

atur

Mendisiplin

( 3 markah )

6.

Tandakan () bagi alatan tangan yang betul untuk proses membina dan
mencantum bahan projek reka bentuk dan ( ) bagi alatan tangan yang salah.

7. Nyatakan faktor utama reka bentuk pada jadual dibawah berdasarkan


penerangan yang diberi.
Faktor

Penerangan
Dapat menyelesaikan masalah dan
memenuhi tujuan produk.
Sesuai dengan fungsi produk dan
mudah diperolehi.
Jimat, murah dan berkualiti.

( 3 markah )
8. Namakan tiga jenis bahan yang digunakan bagi penghasilan projek reka
bentuk.
i.

ii.

iii.

(3 markah )

9. Berikut adalah sifat bagi bahan dalam pembinaan projek. Tuliskan dengan
betul nama bahan tersebut dalam ruang yang disediakan.
Bahan pembinaan
projek

Sifat
Tidak berkarat, logam yang ringan
Permukaan licin,berkilat, mudah calar
Ringan, mudah disambung dengan soket
dan simen pelarut.
( 3 markah )

10.Berikut merupakan langkah-langkah untuk menggunakan glu PVA pada


pemasangan tanggam parit berikut. Susun langkah menggunakan glu PVA
mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang
disediakan.
Cantumkan kedua-dua keping kayu
dan uji ketepatannya.
Bersihkan permukaan kayu yang
hendak dicantumkan,kemudian sapu
glu.
Gunakan apit G untuk mengapitkan
cantuman dan biarkan kering.

( 3 markah )
11.Rajah di bawah menunjukkan beberapa alatan tangan dan mesin yang
digunakan di bengkel sekolah.

( 3 markah )
12.Padankan jenis tanggam berikut dengan menulis A, B dan C pada petak yang
disediakan.

Tanggam parit
terus
Tanggam temu
Tanggam
berpenetap

( 3 markah )
13.Tandakan () bagi tiga tujuan membuat kemasan pada sesuatu projek.

( 3 markah )
14.Berikut adalah jenis bahan kemasan.

( 3 markah )
15.Namakan alatan tangan yang berikut.

( 3 markah )

16.Lengkapkan langkah-langkah proses reka bentuk berikut.

( 3 markah )
17.Berikut adalah langkah menggunakan cat sembur pada permukaan kayu
yang tidak mengikut urutan yang betul. Susun langkah itu mengikut urutan
yang betul dengan menulis 1, 3 dan 4. Langkah 2 dan 5 diberi.

( 3 markah )

18.Rajah berikut menunjukkan sejenis pengikat.

( 3 markah )
19.Tandakan () bagi bahan yang dapat digunakan untuk merekat dengan
menggunakan alatan di bawah.

MDF
Papan lapis
Mounting board
PVC

( 3 markah )
20.Berikut adalah keterangan bagi alatan kemasan dalam pembinaan projek.
Tuliskan dengan betul nama alatan tersebut dalam ruang yang disediakan.
Alatan kemasan

Keterangan
Melicinkan permukaan kayu.
Menyapu cat pada permukaan kayu.
Menyapu syelek .
( 3 markah )