Anda di halaman 1dari 1

DASAR PANITIA

KHB
Panitia Kemahiran Hidup Bersepadu SMK Dato Sheikh
Ahmad
hanya menawarkan pilihan Kemahiran Teknikal
kepada pelajar lelaki dan perempuan. Manakala pilihan
Ekonomi Rumah Tangga hanya terhad kepada pelajar
perempuan. Berikut adalah dasar-dasar Panitia Kemahiran
Hidup Bersepadu yang perlu dilaksanakan oleh guru-guru
dan pelajar-pelajar Kemahiran Hidup Bersepadu.

Perbelanjaan
Kewangan
Yang Cekap,
Telus Dan
Berkesan
Dalam
Pengurusan
Bengkel

Murid
Mempunyai
Buku Teks
Buku Nota
Buku Kerja
Buku Latihan

Sukatan
Pelajaran
Perlu
Dihabiskan
Pada Bulan Jun
Untuk Ting. 3
Manakala Ting.
1 & 2 Pada
Bulan
September

DASA
R
Mempraktikka
n Amalan

5S

Murid dapat
mengaplikasik
an ilmu
kemahiran
dalam
kehidupan
seharian

Pencerapan
Guru Dilakukan
Dua Kali
Setahun

Murid
Melaksanakan
Amali Dengan
Baik