Anda di halaman 1dari 4

JADUAL SPESIFIKASI ITEM

PEPERIKSAAN AWAL TAHUN NEGERI PERAK


2016

S01 : Menyelesaikan masalah

Q01 : Kuantitatif

A01 : Aplikasi

P08 : Prinsip

P07 : Metodologi

P06 : Kriteria

P05 : Klasifikasi

P04 : Urutan

P03 : Konvensyen

TAJUK

P01 : Terminologi

BIL

P02 : Fakta

MATA PELAJARAN : EKONOMI RUMAH TANGGA

Jum

Catatan

Makanan dan pemakanan


a) maksud
1.1

b) nutrien

c) air dan pelawas


d) keperluan nutrien

Diet
a) maksud
1.2

b) faktor yang mempengaruhi pengambilan diet

c) kepentingan diet seimbang


d) piramid makanan

e) peruntukan diet harian yang disarankan

Pencernaan Dan Penyerapan


a) pencernaan
1.3

b)Sistem pencernaan

1
1

c) proses pencernaan
d) penyerapan

1
Disediakan oleh Jurulatih Utama Ekonomi Rumah Tangga Negeri Perak

S01 : Menyelesaikan masalah

Q01 : Kuantitatif

A01 : Aplikasi

P08 : Prinsip

P07 : Metodologi

P06 : Kriteria

P05 : Klasifikasi

P04 : Urutan

P03 : Konvensyen

TAJUK

P01 : Terminologi

BIL

P02 : Fakta

JADUAL SPESIFIKASI ITEM


PEPERIKSAAN AWAL TAHUN NEGERI PERAK
2016

Jum

Catatan

Pemilihan dan penyimpanan makanan


1.4

a) makanan segar

b) makanan kering

c) makanan mudah
Jumlah

11

Prinsip memasak
a) tujuan memasak makanan

b) prinsip memasak makanan

1.5

c) ciri hasil masakan yang menggunakan kaedah


haba kering dan haba lembab
d) kesan memasak ke atas beras, ikan dan sayur

1
1

e) kelebihan dan kelemahan setiap kaedah


memasak
f) penggunaan alat penjimat masa
Pengurusan sajian
1.6

a) perancangan menu

b) pemilihan menu
c) penyediaan makanan

1
1
Disediakan oleh Jurulatih Utama Ekonomi Rumah Tangga Negeri Perak

S01 : Menyelesaikan masalah

Q01 : Kuantitatif

A01 : Aplikasi

P08 : Prinsip

P07 : Metodologi

P06 : Kriteria

P05 : Klasifikasi

P04 : Urutan

P03 : Konvensyen

TAJUK

P01 : Terminologi

BIL

P02 : Fakta

JADUAL SPESIFIKASI ITEM


PEPERIKSAAN AWAL TAHUN NEGERI PERAK
2016

Jum

Catatan

d) penilaian hasil masakan


Sanitasi makanan
1.7

a) maksud sanitasi makanan

b) prinsip kebersihan makanan

Kajian fabrik
2.1

a) klasifikasi fabrik

b) ciri gentian asli dan buatan

1
1

Jumlah

1
1

11

Peralatan jahitan
2.2

2.3

a) pemilihan, penggunaan dan penjagaan alatan


dan bahan jahitan

Pemilihan Pakaian
a) stail pakaian

Membuat pakaian
2.4

3.1

a) perancangan

b) pelaksanaan

c) Penilaian

3
1

Pengurusan keluarga
Disediakan oleh Jurulatih Utama Ekonomi Rumah Tangga Negeri Perak

a) perkembangan kendiri

S01 : Menyelesaikan masalah

Q01 : Kuantitatif

A01 : Aplikasi

P08 : Prinsip

P07 : Metodologi

P06 : Kriteria

P05 : Klasifikasi

P04 : Urutan

P03 : Konvensyen

TAJUK

P01 : Terminologi

BIL

P02 : Fakta

JADUAL SPESIFIKASI ITEM


PEPERIKSAAN AWAL TAHUN NEGERI PERAK
2016

b) organisasi keluarga

c) pengurusan sumber keluarga

Jum

Catatan

1
1

e) keluarga dan komuniti


Tempat kediaman dan teknologi
3.2

a) tempat kediaman yang selesa


Jumlah

18

Jumlah keseluruhan

15

18

15

40

Disediakan oleh Jurulatih Utama Ekonomi Rumah Tangga Negeri Perak