Anda di halaman 1dari 32

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

KELAB BOLA SEPAK


BIL

JANTIN
A

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

BI
L

JANTIN
A

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

NAMA

TING

KELAS

Tidak boleh menerima pelajar lebih dari bilangan yang disediakan.

KELAB SEPAK TAKRAW

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

BIL

JANTIN
A

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

BI
L

JANTIN
A

NAMA

NAMA

TING

TING

KELAS

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Tidak boleh menerima pelajar lebih dari bilangan yang disediakan.

KELAB BOLA JARING


BIL

JANTIN

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

A
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

BI
L

JANTIN
A

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Tidak boleh menerima pelajar lebih dari bilangan yang disediakan.

KELAB BADMINTON
BIL

JANTIN

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

A
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

BI
L

JANTIN
A

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

BI
L

JANTIN
A

46

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

47

48

49

50

51

52

53

Tidak boleh menerima pelajar lebih dari bilangan yang disediakan.

KELAB PETANQUE
BIL

JANTIN
A

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

BI
L

JANTIN
A

23

NAMA

TING
3

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

BI
L

JANTIN
A

46

47

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

48

49

50

51

52

53

Tidak boleh menerima pelajar lebih dari bilangan yang disediakan.

KELAB PING PONG


BIL

JANTIN
A

NAMA

TING
5

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

BI
L

JANTIN
A

23

24

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

BI
L

JANTIN
A

46

47

48

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

49

50

51

52

53

Tidak boleh menerima pelajar lebih dari bilangan yang disediakan.

KELAB BOLA KERANJANG


BIL

JANTIN
A

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

BI
L

JANTIN
A

23

24

25

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

BI
L

JANTIN
A

46

47

48

49

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

50

51

52

53

Tidak boleh menerima pelajar lebih dari bilangan yang disediakan.

KELAB BOLA BALING


BIL

JANTIN
A

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

BI
L

JANTIN
A

23

24

25

26

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

BI
L

JANTIN
A

46

47

48

49

50

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

51

52

53

Tidak boleh menerima pelajar lebih dari bilangan yang disediakan.

KELAB CATUR
BIL

JANTIN
A

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

BI
L

JANTIN
A

23

24

25

26

27

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

BI
L

JANTIN
A

46

47

48

49

50

51

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

52

53

Tidak boleh menerima pelajar lebih dari bilangan yang disediakan.

KELAB HOKI
BIL

JANTIN
A

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

BI
L

JANTIN
A

23

24

25

26

27

28

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

BI
L

JANTIN
A

46

47

48

49

50

51

52

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

53

Tidak boleh menerima pelajar lebih dari bilangan yang disediakan.

KELAB SORAK
BIL

JANTIN
A

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

BI
L

JANTIN
A

23

24

25

26

27

28

29

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

BI
L

JANTIN
A

46

47

48

49

50

51

52

53

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

Tidak boleh menerima pelajar lebih dari bilangan yang disediakan.

KELAB OLAHRAGA
BIL

JANTIN
A

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

BI
L

JANTIN
A

23

24

25

26

27

28

29

30

NAMA

TING

KELAS

BORANG PENDAFTARAN KELAB PERMAINAN / 2016

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

BI
L

JANTIN
A

46

47

48

49

50

51

52

53

NAMA

TING

KELAS

Tidak boleh menerima pelajar lebih dari bilangan yang disediakan.