Anda di halaman 1dari 4

MAKTAB RENDAH SAINS MARA BENTONG

TUGASAN CUTI SEKOLAH BAHASA MELAYU


TINGKATAN 4, 2016.
ANDA DITUGASKAN MEMBINA SEBUAH FOLIO NOVEL PANTAI KASIH karya AZMAH
NORDIN TINGKATAN 4 TUGASAN PERLU DISERAHKAN SEKEMBALINYA ANDA DARI
BERCUTI KEPADA GURU KELAS MASING-MASING. SERAHAN WAJIB DILAKUKAN PADA
21 MAC 2016.
SYARAT-SYARAT MEMBINA FOLIO NOVEL:Kajian sastera anda meliputi:a) Biodata pengarang
b) Sinopsis
c) Tema
d) Persoalan
e) Watak
f) Perwatakan
g) Latar (masa, tempat, masyarakat)
h) Gaya bahasa
i) Plot
j) Teknik plot
k) Nilai
l) Pengajaran

Sila lampirkan maklumat di atas dalam folio anda serta dapatkan tandatangan
pengesahan ibu bapa anda sebagai makluman penjaga.

Penyelaras Tingkatan 4

Tandatangan ibu bapa/penjaga

_________________________

MAKTAB RENDAH SAINS MARA BENTONG


TUGASAN CUTI SEKOLAH BAHASA MELAYU
TINGKATAN 1, 2016.
ANDA DITUGASKAN MEMBINA SEBUAH FORMULA TERMODINAMIK karya OBASIAH HAJI
USMAN TINGKATAN 1 TUGASAN PERLU DISERAHKAN SEKEMBALINYA ANDA DARI
BERCUTI KEPADA GURU KELAS MASING-MASING. SERAHAN WAJIB DILAKUKAN PADA
21 MAC 2016.
SYARAT-SYARAT MEMBINA FOLIO NOVEL:Kajian sastera anda meliputi:a) Biodata pengarang
b) Sinopsis
c) Tema
d) Persoalan
e) Watak
f) Perwatakan
g) Latar (masa, tempat, masyarakat)
h) Gaya bahasa
i) Plot
j) Teknik plot
k) Nilai
l) Pengajaran

Sila lampirkan maklumat di atas dalam folio anda serta dapatkan tandatangan
pengesahan ibu bapa anda sebagai makluman penjaga.

Penyelaras Tingkatan 1

Tandatangan ibu bapa/penjaga

_________________________

MAKTAB RENDAH SAINS MARA BENTONG

TUGASAN CUTI SEKOLAH BAHASA MELAYU


TINGKATAN 2, 2016.
ANDA DITUGASKAN MEMBINA SEBUAH FOLIO NOVEL JEJAK MONPUS karya ZULAIHA
PAIKON TINGKATAN 2 TUGASAN PERLU DISERAHKAN SEKEMBALINYA ANDA DARI
BERCUTI KEPADA GURU KELAS MASING-MASING. SERAHAN WAJIB DILAKUKAN PADA
21 MAC 2016.
SYARAT-SYARAT MEMBINA FOLIO NOVEL:Kajian sastera anda meliputi:a) Biodata pengarang
b) Sinopsis
c) Tema
d) Persoalan
e) Watak
f) Perwatakan
g) Latar (masa, tempat, masyarakat)
h) Gaya bahasa
i) Plot
j) Teknik plot
k) Nilai
l) Pengajaran

Sila lampirkan maklumat di atas dalam folio anda serta dapatkan tandatangan
pengesahan ibu bapa anda sebagai makluman penjaga.

Penyelaras Tingkatan 2

Tandatangan ibu bapa/penjaga

_________________________

MAKTAB RENDAH SAINS MARA BENTONG


TUGASAN CUTI SEKOLAH BAHASA MELAYU
TINGKATAN 5, 2016.

ANDA DITUGASKAN MEMBINA SEBUAH FOLIO NOVEL BIMASAKTI MENARI karya SRI
RAHAYU MOHD YUSOP TINGKATAN 5 TUGASAN PERLU DISERAHKAN SEKEMBALINYA
ANDA DARI BERCUTI KEPADA GURU KELAS MASING-MASING. SERAHAN WAJIB
DILAKUKAN PADA 21 MAC 2016.
SYARAT-SYARAT MEMBINA FOLIO NOVEL:Kajian sastera anda meliputi:a) Biodata pengarang
b) Sinopsis
c) Tema
d) Persoalan
e) Watak
f) Perwatakan
g) Latar (masa, tempat, masyarakat)
h) Gaya bahasa
i) Plot
j) Teknik plot
k) Nilai
l) Pengajaran

Sila lampirkan maklumat di atas dalam folio anda serta dapatkan tandatangan
pengesahan ibu bapa anda sebagai makluman penjaga.

Penyelaras Tingkatan 5

Tandatangan ibu bapa/penjaga

_________________________