Anda di halaman 1dari 8

DIALOG

PRESTASI 2016
PERDAGANGAN

GRED PURATA SEKOLAH (AR 2)


CALO
OTI: AR: OTI: AR: OTI: AR: OTI: AR:
TOV
ETR
N
1
1
2
2
3
3
4
4
22 6.00 5.88 6.05 6.00 7.45 5.65
5.53
5.41

PERATUS KELULUSAN (AR2)


CAL
TOV OTI:1 AR:1
OTI:2
AR:2
OTI:3 AR:3 OTI:4
ON
77.2 81.82 77.2
63.6
22
17 78.64
14 90.91
95.45
7%
%
7%
4

AR:4

ETR
100
%

22

PENCAPAIAN CEMERLANG(AR2)
CALO TO OTI:
N
V 1
22

OTI
OTI: AR: OTI: AR:
AR:1
AR:2
ETR
:2
3
3
4
4
10.
9.0
9.09
9.09
11.8
12.7
13.64
10%
2 91
2
3

1. SENARAIKAN PELAJAR TARGET CEMERLANG DALAM PERDAGANGAN & PENCAPAIAN AR


NURUL AMIRA (MARKAH 77, A-)
NUR SYAZWANI (MARKAH 70, A-)
2. SENARAIKAN PELAJAR NEAR MISS LULUS & PENCAPAIN AR2
8 DARIPADA 22 ORANG PELAJAR NEAR MISS LULUS
3. SENARAIKAN PELAJAR NEAR MISS CEMERLANG & PENCAPAIAN AR2
SITI NUR AQILAH (MARKAH 67, B)
AIDA ZULAIKHA (MARKAH 53 , C)

PELAN INTERVENSI MENCAPAI


OTI 3 (GPS)
BIL.

PROGRAM

OBJEKTIF

KPI

1
Program Citra Bestari

Bengkel Perdagangan

PELAKSANAAN

IMPAK

Setiap pelajar dibekalkan


1. Pelajar lebih yakin
dengan semua set soalan
untuk menjawab
daripada Modul Perdagangan
soalan soalan
untuk dibuat.
berbagai aras.

1. Memastikan semua pelajar


dapat menjawab soalansoalan berbagai aras.

GPS 5.41 dapat


dicapai.

1. Memperbaiki kelemahan
pelajar dari segi teknik
menjawab soalan.

1. Pelajar diberi latihan


tambahan daripada buku
sasbadi untuk dibuat di
rumah.
GPS 5.41 dapat dicapai
2. Pelajar akan berjumpa
dengan guru untuk tunjuk
ajar bagi soalan yang tidak
difahami di luar waktu PdP.

1. Pelajar dapat
memperkukuhkan
teknik menjawab
soalan mereka.

PELAN INTERVENSI MENCAPAI


OTI 3 (LULUS)
BIL.

PROGRAM

1.
Program Citra Bestari

2.

Bengkel Perdagangan

OBJEKTIF

KPI

1. Memastikan pelajar harapan


lulus dan sederhana dapat
Semua pelajar lulus
menjawab soalan-soalan
dengan mencapai
yang sesuai dengan tahap
100% lulus.
mereka.

1. Memperbaiki kelemahan
pelajar dari segi teknik
menjawab soalan.

Semua pelajar lulus


dengan mencapai
100% lulus.

PELAKSANAAN

IMPAK

Setiap pelajar dibekalkan


dengan semua set soalan
Modul Perdagangan untuk
dibuat.

1. Pelajar lebih yakin


untuk menjawab
soalan sebab
soalan mudah dan
sesuai dengan
tahap mereka.

1. Pelajar diberi latihan


tambahan daripada buku
sasbadi untuk dibuat di
rumah.
2. Pelajar mempunyai masalah
akan dipanggil berjumpa
dengan guru untuk tunjuk
ajar bagi soalan yang tidak
difahami di luar waktu PdP.

1. Pelajar dapat
memperkukuhkan
teknik menjawab
soalan mereka.

BIL.

PELAN INTERVENSI MENCAPAI OTI 3


(CEMERLANG)

PROGRAM

1.
Program Citra Bestari

2.

Program Mesti A

OBJEKTIF

1. Memastikan pelajar
harapan cemerlang dapat
menjawab soalan-soalan
beraras tinggi.

1. Memastikan pelajar target


mesti mendapat A.

KPI

3 pelajar target
mendapat A.

3 pelajar target
mendapat A.

PELAKSANAAN

IMPAK

Setiap pelajar dibekalkan


dengan semua set soalan
beraras tinggi daripada
Modul Perdagangan dan
soalan-soalan tahun lepas
untuk dibuat.

1. Pelajar lebih
yakin untuk
menjawab soalan
soalan KBAT
dan kajian kes.

1. Kelas tambahan khas untuk


pelajar cemerlang dengan
menggunakan bahan-bahan
dari negeri-negeri lain.

1. Pelajar dapat
menguasai
pelbagai bentuk
soalan.

PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INTERVENSI OTI 3


BIL

PELAN INTENVENSI

1.

Program Citra Bestari

2.

Bengkel Perdagangan

3.

Program Mesti A

Program Cuti-Cuti Belajar

BULAN
APRIL

MEI

JUN
/

/
/

BULAN
PROGRAM UTAMA

BIL.
1.

Program Cuti-Cuti Belajar

2.

Program Citra Bestari

3.

Program Pecutan Akhir

4.

Bengkel Perdagangan

5.

Program Mesti

/
/

/
/