Anda di halaman 1dari 7
NAMA PEGAWAI ANGKAT TARIKH PEMANTAUAN MATA PELAJARAN YANG DIPANTAU MAKLUMAT SEKOLAH INSTRUMEN PEMANTAUAN AKADEMIK
NAMA PEGAWAI ANGKAT TARIKH PEMANTAUAN MATA PELAJARAN YANG DIPANTAU MAKLUMAT SEKOLAH INSTRUMEN PEMANTAUAN AKADEMIK

NAMA PEGAWAI ANGKAT

TARIKH PEMANTAUAN

MATA PELAJARAN YANG DIPANTAU

MAKLUMAT SEKOLAH

INSTRUMEN PEMANTAUAN AKADEMIK

Pemantauan ke:

SEKOLAH INSTRUMEN PEMANTAUAN AKADEMIK Pemantauan ke: PEJABAT PELAJARAN DAERAH TONGOD, Peti Surat 08, 89300

PEJABAT PELAJARAN DAERAH TONGOD, Peti Surat 08, 89300 Telupid Sabah JEJAK KEJAYAAN AKADEMIK

(FOKUS MEMBINA KEMENJADIAN MURID BERASASKAN MATA PELAJARAN)

(FOKUS MEMBINA KEMENJADIAN MURID BERASASKAN MATA PELAJARAN) 1 Nama sekolah   2 Kod Sekolah   8
(FOKUS MEMBINA KEMENJADIAN MURID BERASASKAN MATA PELAJARAN) 1 Nama sekolah   2 Kod Sekolah   8
(FOKUS MEMBINA KEMENJADIAN MURID BERASASKAN MATA PELAJARAN) 1 Nama sekolah   2 Kod Sekolah   8

1

Nama sekolah

 

2

Kod Sekolah

 

8

Gred (A/B/SKM)

   

3

Nama Guru Besar

 

9

Lokasi (LB/Pekan)

   

4

No. Telefon sekolah/ HP GB

 

10

Bilangan Murid

 

5

Bilangan Staf

Guru

 

Kelas

L

P

Jum.

 

AKS

 

Tahun 4

     

6

Alamat emel sekolah

 

Tahun 5

     

7

Alamat sekolah

 

Tahun 6

     

MAKLUMAT ASAS GURU DAN KELAS

(Pemantauan : satu instrumen untuk satu mata pelajaran)

 
 

Butiran

TAHUN 6

TAHUN 5

 

TAHUN 4

10

Nama Guru Mata Pelajaran

     

11

Jawatan (GC , PK , KP)

     

12

Ospyen

     

13

No. HP

     

14

No. Emel

     

15

Pengalaman Mengajar (Bil. Tahun)

     

No.

 

No.

   

SKOR

   

ASPEK

ASPEK

ITEM

ITEM

0

1

2

3

4

TB

CATATAN

   

1.1

Carta Organisasi AJK Program Jejak Kejayaan Akademik peringkat sekolah

             

1.2

Senarai Guru Mengajar Tahap Dua

             

1.3

Takwim/Jadual Penilaian Setara (PS)

             

1.4

Minit Mesyuarat

             

1.5

Minit Curai (Laporan Eksekutif)

             

1.6

Surat-Menyurat

             

a

Surat Masuk

           

b

Surat Keluar

             

1.7

Senarai nama murid

             

a

Tahun 4

           

b

Tahun 5

             

c

Tahun 6

             

1.8

Analisis Keputusan M.P. yang dipantau

             

FAIL INDUK PANITIA M.P. yang dipantau

a

Keputusan PS 1 : Ujian Diagnostik

           

1

b

Keputusan PS 2 : Ujian Mac

             
 

c

Keputusan Peperiksaan Penggal Pertama

             

d

Keputusan PS 3 : Ujian Julai

             

e

Keputusan PS 4 : Ujian Percubaan

             

f

Keputusan Peperiksaan Penggal Kedua

             

1.9

KPI sekolah : ada ETR % lulus, GPS dan bilangan 5A

             

a

Tahun 4

           

b

Tahun 5

             

c

Tahun 6

             

1.10

Guru M.P. menerima KPI yang disahkan oleh GB

             

a

Tahun 4

           

b

Tahun 5

             

c

Tahun 6

             

No.

 

No.

   

SKOR

   

ASPEK

ASPEK

ITEM

ITEM

0

1

2

3

4

TB

CATATAN

   

2.1

Maklumat murid dalam Headcount lengkap (nama, TOV dan ETR)

             

a

Tahun 4

           

b

Tahun 5

             

c

Tahun 6

             

2.2

Headcount M.P. dipantau TAHUN 4

             

a

Keputusan PS 1 : Ujian Diagnostik

           

b

Keputusan PS 2 : Ujian Mac

             

c

Keputusan Peperiksaan Penggal Pertama

             

d

Keputusan PS 3 : Ujian Julai

             

e

Keputusan PS 4 : Ujian Percubaan

             

f

Keputusan Peperiksaan Penggal Kedua

             

2.3

Headcount M.P. dipantau TAHUN 5

             

a

Keputusan PS 1 : Ujian Diagnostik

           

2

HEADCOUNT (M.P. yang dipantau)

b

Keputusan PS 2 : Ujian Mac

             

c

Keputusan Peperiksaan Penggal Pertama

             
 

d

Keputusan PS 3 : Ujian Julai

             

e

Keputusan PS 4 : Ujian Percubaan

             

f

Keputusan Peperiksaan Penggal Kedua

             

2.4

Headcount M.P. dipantau TAHUN 6

             

a

Keputusan PS 1 : Ujian Diagnostik

           

b

Keputusan PS 2 : Ujian Mac

             

c

Keputusan Peperiksaan Penggal Pertama

             

d

Keputusan PS 3 : Ujian Julai

             

e

Keputusan PS 4 : Ujian Percubaan

             

f

Keputusan Peperiksaan Penggal Kedua

             

2.5

Dokumen-dokumen dikawal, disimpan di tempat selamat dan mudah diperolehi apabila diperlukan

             

No.

 

No.

   

SKOR

   

ASPEK

ASPEK

ITEM

ITEM

0

1

2

3

4

TB

CATATAN

   

3.1

Maklumat murid dalam Analisis Item lengkap

             

a

AI PS 1 : Ujian Diagnostik

           

ANALISIS ITEM (AI) M.P. yang dipantau

b

AI PS 2 : Ujian Mac

             

3

c

AI Peperiksaan Penggal Pertama

             

d

AI PS 3 : Ujian Julai

             
 

e

AI PS 4 : Ujian Percubaan

             

f

AI Peperiksaan Penggal Kedua

             
   

4.1

Kerja murid disemak oleh guru M.P.

             

4.2

Buku latihan murid ada tandatangan guru M.P. dan tarikh disemak

             

4.3

Buku latihan murid diberi ulasan oleh guru M.P. dengan berkesan

             

4

BUKU LATIHAN MURID

4.4

Murid membuat pembetulan (bagi sesuatu jawapan yang salah)

             

4.5

Tugasan murid adalah selaras/berdasarkan/sepandan dengan RPH semasa guru

             

4.6

Buku latihan murid ada disemak oleh GB atau PK

             
   

5.1

Senarai nama murid mengikut kedudukan markah dan gred (dari tertinggi ke terendah)

             

a

Tahun 4

           

b

Tahun 5

             

c

Tahun 6

             

ANALISIS KEPUTUSAN M.P. yang dipantau

5.2

Senarai nama murid Near Miss Lulus

             

5

a

Tahun 4

           

b

Tahun 5

             
 

c

Tahun 6

             

5.3

Senarai nama murid Near Miss Cemerlang

             

a

Tahun 4

           

b

Tahun 5

             

c

Tahun 6

             

No.

 

No.

   

SKOR

   

ASPEK

ASPEK

ITEM

ITEM

0

1

2

3

4

TB

CATATAN

   

6.1

Kertas jawapan murid disimpan mengikut jumlah murid di dalam kelas

             

a

Tahun 4

           

b

Tahun 5

             

c

Tahun 6

             

6

KERTAS JAWAPAN MURID M.P. yang dipantau

6.2

Kertas jawapan murid diberi ulasan atau komen oleh guru M.P.

             

6.3

Markah yang diperolehi oleh murid dicatat dengan jelas oleh guru M.P.

             

6.4

Kertas jawapan murid dalam kelas disusun mengikut urutan nama dan siri Penilaian Setara/peperiksaan

             
   

7.1

Soalan M.P. yang dipantau disimpan

             

a

AI PS 1 : Ujian Diagnostik

           

b

AI PS 2 : Ujian Mac

             

7

BANK SOALAN M.P. yang dipantau

c

AI Peperiksaan Penggal Pertama

             

d

AI PS 3 : Ujian Julai

             
 

e

AI PS 4 : Ujian Percubaan

             

f

AI Peperiksaan Penggal Kedua

             
   

8.1

Dipamerkan di tempat yang sesuai

             

a

Bilik Guru / Sudut Kurikulum/ Pusat Sumber

           

8

JADUAL UJIAN / PEPERIKSAAN

b

Bilik Darjah Tahun 6

             

c

Bilik Darjah Tahun 5

             

d

Bilik Darjah Tahun 4

             
   

8.1

Berdasarkan GPMP

             

KONTRAK GURU M.P.

8.2

Berdasarkan Peratus LULUS

             

9

DENGAN GB

(M.P. yang

               

dipantau)

8.3

Target Bilangan Murid Dapat A

8.4

Disemak dan disahkan oleh GB

             

No.

 

No.

   

SKOR

   

ASPEK

ASPEK

ITEM

ITEM

0

1

2

3

4

TB

CATATAN

   

11.1

Sekolah/Panitia ada rancangan melaksanakan program kecemerlangan akademik.

             

AKTIVITI KECEMERLANGAN

11.2

Program dimasukkan dalam takwim kurikulum 2012

             

11.3

Minit Mesyuarat

             

10

AKADEMIK ANJURAN PANITIA / SEKOLAH (M.P. yang dipantau)

11.4

Kertas konsep / kertas kerja program

             

11.5

Pelan Taktikal / Pelan Operasi

             

11.6

Laporan pelaksanaan program

             
 

11.7

Pengisian program melibatkan ibu bapa / penjaga

             

11.8

Pemberian Kerja Rumah murid adalah terancang

             
 

PANDUAN MEMBERI SKOR

i. Penilaian dibuat dengan cara menulis '/' pada skor berkenaan. ii. Skor pilihan ialah (0, 1, 2, 3, 4 )

 

SKALA SKOR

 

Skor

 

Penilaian Item

a Skor '0' jika sesuatu item itu TIDAK wujud atau tidak dilaksanakan.

0

TIADA

b Sekiranya item itu wujud/dilaksanakan, pemantau perlu menentukan tahap kewujudan/ pelaksanaan, skor '1' (min) sehingga skor '4' (mak).

1

SANGAT SEDIKIT

 

c Bagi item yang tidak berkenaan isikan ruang 'TB'. Skor bagi setiap item ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional pemantau.

2

SEBAHAGIAN KECIL, tidak lengkap, tidak dikemaskini

3

KEBANYAKAN, dikemaskini, bukti tidak cukup

 

4

SEMPURNA, bukti terpuji

 

TB

Tidak berkaitan

 

PANDUAN PENARAFAN SEKOLAH BERDASARKAN PERATUSAN

0 - 20 % (1 bintang),

21-40 % (2 bintang),

41-60 % (3 bintang),

61-80 % (4 bintang),

81-100 % (5 bintang)

RUMUSAN PEMANTAUAN

NAMA SEKOLAH NAMA GURU BESAR

0

KOD SEKOLAH

0

0

MATA PELAJARAN

0

BIL.

ASPEK

SKOR PENUH

SKOR

PERATUS (%)

1

Fail Induk Panitia

0

0

#DIV/0!

2

Headcount

0

0

#DIV/0!

3

Analisis Item

0

0

#DIV/0!

4

Buku Latihan Murid

0

0

#DIV/0!

5

Analisis Keputusan

0

0

#DIV/0!

6

Kertas Jawapan Murid

0

0

#DIV/0!

7

Bank Soalan

0

0

#DIV/0!

8

Jadual Ujian / Peperiksaan

0

0

#DIV/0!

9

Kontrak Guru M.P. dengan GB

0

0

#DIV/0!

10

Aktiviti Kecemerlangan Akademik Anjuran Sekolah / Panitia

0

0

#DIV/0!

 

JUMLAH SKOR DAN PERATUS KESELURUHAN

0

0

#DIV/0!

TARAF SEKOLAH

ULASAN PEMANTAU

#DIV/0!

0 0 #DIV/0! TARAF SEKOLAH ULASAN PEMANTAU #DIV/0! Tandatangan Pemantau: Nama, jawatan & tarikh Tandatangan
0 0 #DIV/0! TARAF SEKOLAH ULASAN PEMANTAU #DIV/0! Tandatangan Pemantau: Nama, jawatan & tarikh Tandatangan

Tandatangan Pemantau:

Nama, jawatan & tarikh

Tandatangan Pentadbir (GB)

RM/2013/v1