Anda di halaman 1dari 13

JAWAB SEMUA SOALAN.

Bulatkan jawapan yang betul.


1. Dalam suatu penyiasatan, Amirul mendapati warna kertas litmus merah telah
bertukar menjadi biru. Apakah deria yang digunakan semasa membuat
pemerhatian ini?
A Bau

B Sentuhan

C Pendengaran

D Penglihatan

2. Antara berikut, yang manakah bukan definisi secara operasi bagi


pertumbuhan pokok?
A Warna Bunga
B Ketinggian pokok

C Bilangan Daun
D Ukur lilit batang

3. Rajah 1 menunjukkan panjang spring apabila digantungkan dengan beban


yang berlainan.

Rajah 1

Apakah hipotesis yang ingin dibuktikan?


A
B
C
D

Jika panjang spring bertambah, bilangan beban bertambah


Jika jisim beban bertambah, panjang spring berkurang
Jika jisim beban berkurang, maka panjang spring bertambah.
Jika jisim beban bertambah, panjang spring bertambah.

4. Rajah 2 menunjukkan satu peralatan sains yang pecah.

Rajah 2

Antara tindakan yang berikut, yang manakah perlu dilakukan?

Ujian 1 tahun 5 2016

Page 1

A
B
C
D

Letakkan semula peralatan itu di tempat penyimpanan.


Biarkan peralatan itu di atas meja.
Laporkan kepada guru untuk tindakan selanjutnya.
Terus menggunakan peralatan itusehingga tamat eksperimen.

5. Maklumat berikut menunjukkan bagaimana haiwan P dan haiwan Q


melindungi diri daripada musuh.

Haiwan P : Menggulungkan badannya


Haiwan Q : Mengeluarkan bau busuk
Apakah haiwan-haiwan P dan Q?
A
B
C
D

P
Gonggok
Tenggiling
Sotong
Kura-kura

Q
Lebah
Pijat
Cicak
Lipas

6. Rajah 3 menunjukkan sejenis haiwan.

Rajah 3

Apakah ciri khas haiwan ini untuk melindungi diri daripada keadaan cuaca
yang melampau?
A
B
C
D

Mempunyai bulu tebal


Mempunyai kaki yang panjang
Mempunyai bonggol di belakangnya.
Mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulitnya.

7. Rajah 4 menunjukkan sejenis haiwan.

Rajah 4
Ujian 1 tahun 5 2016

Page 2

Bagaimanakah haiwan ini memastikan kemandirian spesiesnya?


A
B
C
D

Memberi makan kepada anaknya.


Menyusukan anaknya
Membawa anaknya di dalam kantung.
Membawa anaknya di dalam mulut

8. Rajah 5 menunjukkan satu rantai makanan.

X
Rajah 5
Antara berikut yang manakah boleh mewakili X?
A Tikus
C Ulat beluncas

B Belalang
D Labah-labah

9. Rajah 6 menunjukkan satu siratan makanan.

Rajah 6
Antara haiwan bertanda P, Q, R dan S, yang manakah merupakan omnivor?
A P

B Q

C R

D S

10. Rajah 7 menunjukkan satu rantai makanan.

Ujian 1 tahun 5 2016

Page 3

Rajah 7
Antara berikut, yang manakah menyebabkan populasi ikan bertambah?
A
B
C
D

Populasi rumpai air berkurang.


Populasi ular berkurang
Populasi burung bangau berkurang
Populasi burung bangau bertambah

11.Membuat jangkaan tentang satu peristiwa berdasarkan pemerhatian,


pengalaman lalu atau data, adalah kemahiran proses Sains yang
dinamakan
A mengelas
B membuat inferens
C meramal
D memerhati
12.Apakah kepentingan mematuhi peraturan Bilik Sains?
A menghalang murid dari memasuki bilik Sains.
B menjamin keselamatan murid ketika membuat eksperimen.
C menjimatkan penggunaan bahan.
D mengurangkan masa pembelajaran
13.Rajah di bawah menunjukkan haiwan R.

Antara haiwan berikut, yang manakah mempunyai cara perlindungan diri


yang
sama dengan haiwan R?
A. Penyu
B. Lintah
Ujian 1 tahun 5 2016

Page 4

C. Ketam
D. Arnab
14.Sesetengah haiwan mempunyai sisik pada badan mereka untuk melindungi
diri. Antara berikut yang manakah mempunyai cara perlindungan yang
dinyatakan untuk melindungi diri daripada musuh?
A. Ketam, ular dan tenggiling
B. Siput, buaya dan tenggiling
C. Buaya, tenggiling dan ular
D. Buaya, ketam dan ular

15.Apakah cara haiwan S seperti gambar di bawah melindungi dirinya daripada


musuh?

A.
B.
C.
D.

Menggulungkan badannya
Menukarkan warna badannya
Mengeluarkan bau busuk
Menggigit musuhnya

Duri tajam
Cengkerang keras
Tanduk tajam

16.Maklumat di atas adalah berkaitan dengan ciri haiwan untuk


A
mengekalkan kemandirian spesiesnya.
B
melindungi dirinya dari musuh.
C
menarik perhatian pasangannya.
D
digunakan ketika mencari makanan.

17.Pilih padanan yang betul.

Ujian 1 tahun 5 2016

Page 5

Haiwan

Cara melindungi diri

A. Rusa

Mempunyai kuku tajam

B. Kala jengking

Ada sengat yang beracun

C. Skunk

Menggunakan gigi dan kuku yang tajam

D. Gajah

Hidup berkumpulan

18.Apakah tingkah laku khas bagi seekor sotong untuk melindungi dirinya dari
musuh?
A
menggulungkan badannya
B
berpura-pura mati
C
mengeluarkan bau busuk
D
memancutkan dakwat hitam

Sesetengah haiwan
mempunyai kebolehan untuk
bertukar warna mengikut
persekitarannya
19.Yang
A
B
C
D

manakah dari haiwan-haiwan berikut mempunyai kebolehan tersebut?


Musang artik dan sesumpah
Gajah dan harimau
Cicak dan buaya
Rama-rama dan lebah

20.Pepijat melindungi dirinya dengan cara


A
bertukar warna
B
berduri tajam
C
hidup dalam kumpulan
D
mengeluarkan bau busuk
21.Apakah maksud kemandirian spesies?
A
keupayaan untuk berinteraksi.
B
keupayaan untuk mencari makan untuk kekal sihat.
C
keupayaan sesuatu hidupan dalam mengekalkan spesiesnya untuk
terus hidup.
D
kebolehan menyusun maklumat yang diperolehi dalam bentuk yang
sesuai.
22.Berikut adalah cara haiwan mengekalkan kemandirian spesiesnya kecuali
A

memberi anaknya makan

Ujian 1 tahun 5 2016

Page 6

B
C
D

mengeluarkan bau busuk


menjaga telurnya
bertelur dengan banyak.

23.Yang
A
B
C
D

manakah antara haiwan-haiwan berikut bertelur dengan banyak?


Ayam
Itik
Penyu
Burung

24.Bagaimanakah seekor kanggaru melindungi anaknya?


A
B
C
D

Menyerang musuhnya
Menyimpan anaknya di dalam mulut
Menyorokkan anaknya di dalam tanah
Membawa anaknya di dalam kantung

25.Antara haiwan yang berikut, yang manakah menjaga telur dan anaknya?
A
B
C

Buaya
Beruang
Cicak

Dugong

26.Bagaimanakah seekor lipas memastikan kemandirian spesiesnya?


A
B
C
D

menjaga telurnya
menanam telurnya
telurnya berlendir
telurnya di dalam karung di tempat yang tersorok

27.Antara haiwan yang berikut, yang manakah menghasilkan telur yang


berlendir?
A

Katak

Ayam

Cicak

Belalang

28.Maklumat di bawah menunjukkan


kemandirian spesiesnya.
-

bagaimana

haiwan

memastikan

Menjaga telurnya
Memberi makanan kepada anaknya
Menyerang musuhnya

Berdasarkan maklumat di atas, apakah haiwan P?


Ujian 1 tahun 5 2016

Page 7

A
B
C
D

Katak
Ayam
Cicak
Belalang

29. Rajah di bawah menunjukkan aktiviti seekor haiwan.

Apakah yang ditunjukkan oleh aktiviti itu?


A
Pemuliharaan
B
Pemeliharaan
C
Kemandirian spesies
D
Persaingan antara spesies
30. Rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan.

Mengapakah haiwan ini berkubang di dalam lumpur?


A. Untuk membersihkan dirinya
B. Untuk menyejukkan badannya
C. Untuk menyembunyi dari musuh
D. Untuk menyembuhkan penyakit
31. Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan
.

Apakah haiwan yang diwakili oleh P?


A Belalang
B Arnab
C Katak
D Musang

Ujian 1 tahun 5 2016

Page 8

32.
Belalang makan daun.
Ayam makan belalang.
Helang makan ayam.
Berdasarkan maklumat di atas, rantai makanan yang betul ialah...
A belalang daun helang ayam.
B helang ayam belalang daun.
C daun ayam belalang helang.
D daun belalang ayam helang.
33 Antara hidupan berikut, yang manakah adalah pengguna?
. A Alga
B Semut
C Rumpai air
D Rumput
534. Apakah ciri pokok semalu dan pokok kaktus untuk melindungi diri daripada
.
musuh?
A.
B.
C.
D.

Beracun
Berduri tajam
Berkulit tebal dan keras
Mengeluarkan bau

35 Jadual menunjukkan pengelasan tumbuhan berdasarkan cara pencaran biji


benih.
Kumpulan X
Angsana
Lalang

Kumpulan Y
Cili
Kemuncup

Apakah X dan Y ?

Air

Angin

Haiwan

Mekanisma letupan

Angin

Haiwan

Mekanisma letupan
Air
Ujian 1 tahun 5 2016

Page 9

36. Gambar menunjukkan dua kumpulan buah

Bagaimanakah biji benih bagi kumpulan yang berbeza itu disebarkan ?


Kumpulan P

Kumpulan Q

A.

Mekanisme letupan

Haiwan

Haiwan

Mekanisme letupan

Angin

Mekanisme letupan

Air

Angin

37. Baca maklumat di bawah


X mempunyai daun dengan bulu halus yang
boleh menyebabkan kegatalan pada haiwan
yang cuba memakannya.

Ujian 1 tahun 5 2016

Page 10

Antara tumbuhan berikut, yang manakah tidak mempunyai ciri-ciri khas seperti X ?

38 Biji benih di bawah dipencarkan melalui

A
B
C
D

Air
Angin
Haiwan
Mekanisme Letupan

39. Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri buah X

Mempunyai warna yang


terang
Mempunyai bau yang enak

Bagaimanakah biji benih buah X dipencarkan?


A Mekanisme letupan
B Haiwan
C Angin
D Air
40 Mengapakah tumbuhan perlu memencarkan biji benihnya?
A Untuk persaingan antara tumbuhan
B Untuk menghasilkan pelbagai spesies
C Untuk percambahan biji benih
D Untuk memastikan kemandirian spesies

Ujian 1 tahun 5 2016

Page 11

KERTAS SOALAN TAMAT

Ujian 1 tahun 5 2016

Page 12

UJIAN 1 SAINS TAHUN 5 2016

NFM

1
3