Anda di halaman 1dari 2

Masa:

7.40 pagi 8.10 pagi


Mata Pelajaran:
Pendidikan Jasmani
Kelas:
1 Bijak

Tajuk: balingan bawah tangan


Fokus: berkebolehan melakukan kemahiran balingan bawah tangan dengan
lakuan yang betul
Standard Kandungan Berkebolehan melakukan kemahiran manipulsi
alatan dengan lakuan yang betul
Standard pembelajaran:
1. Melakukan balingan bawah tangan
2. Menangkap atau menerima alatan yang dilontar secara perlahan
dengan lakuan yang betul.
Cadangan Aktiviti:
1. Aktiviti balingan secara berpasangan dan berkumpulan
2. Lambung dan tangkap pundi kacang
3. Permainan kecil
Refleksi:

Masa:
8.40pagi 9.10 pagi
Mata Pelajaran:
Pendidikan Jasmani
Kelas:
5 Bestari

Bidang: gimnastik asas


Tajuk: pergerkan berirama
Fokus: Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut irama
Standard Pembelajaran:
1. Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta
menggunakan props mengikut muzik yang didengar.
Objektif Pembelajaran:
Murid dapat melakukan Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka
cipta menggunakan props mengikut muzik yang didengar.
Cadangan Aktiviti:
1. memanaskan badan
2. aktiviti gerak mendengar dan bergerak
3. menyejukkan badan
Refleksi:

Masa:
9.10pagi 10.10 pagi
Mata Pelajaran:
Sais
Kelas:
4 Bijak

Tema: Kemahiran Saintifik


Standard Kandungan: Kemahiran Proses Sains
Standard Pembelajaran: Murid boleh membuat hipotesis
Objektif Pembelajaran: Di akhir pengajaran murid dapat
1. Memerihalkan pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan
Aktiviti:
1. Membuat penyiasatan mengkaji hubungan antara masa dan suhu air
sejuk
2. Merancang penyiasatan
3. Mengenal pasti pemboleh ubah
4. Membuat eksperimen
5. Mengenal pasti hipotesis
6. Membuat kesimpulan
KPS: Memerhati
Refleksi:

Masa:
11.30 pagi- 12.30 tgh
hari
Mata Pelajaran:
Matematik
Kelas:
2 Bijak

Bidang : nombor dan operasi


Tajuk :darab
Standard Kandungan: menulis ayat matematik bagi operasi darab
Standard Pembelajaran:
Membina dan mneyebut kumpulan sama banyak
Objektif Pembelajaran: murid berupaya
Menjawab 10 soalan berkaitan membina dan menyebut kumpulan sama
banyak
Cadangan Aktiviti :
1. Aktiviti menggunakan kad angka
2. Murid menjalankan aktiviti mengira secara lisan
3. Murid diberi lembaran kerja.
Pentaksiran: Lisan dan bertulis
Refleksi :

Anda mungkin juga menyukai